Wednesday, October 19, 2016

Õpilaste teadusfestival 2017

Lp klassiõpetaja! 
Õpilaste teadusfestival 2017 toimub 27.-28. aprillil Tallinnas Lauluväljaku ruumides.
Sarnaselt esimestega on ka kolmandale üle-eestilisele Õpilaste Teadusfestivalile (ÕTF) oodatud osalema algkooliõpilased (1.-6. klass) oma uurimis- ja katseprojektidega.
Osalema valitud õpilased tutvustavad oma töid mõlemal festivalipäeval (27.04 kell 10-17.30, 28.04 kell 10-13). 
Algkooliõpilaste festivalialale osalejate (17-20 osalejat/meeskonda) leidmiseks  korraldame veebruaris väikese konkursi, tähtaeg 1. märtsil. Sellekohase info paneme veebruari algul festivali kodulehele www.etag.ee/teadusfestival
Et (konkursi ja) festivali ajaks korralikult valmis olla, peaks katse- ja/või uurimisprojektidega alustama juba sügisel ja kindlasti võiks festivali külastamise oma klassi kevadiste tegemiste kavasse lülitada. 
Senised osalenud algkooliõpilaste teadusprojektid on olnud väga mitmekesised ja näha on saanud klassikalisi uurimistöid, ajaloo ainetel koostatud legoinstallatsiooni ja palju muud väga põnevat.  2015. aastal osalenud algklassiprojektide tutvustusi näeb: https://youtu.be/gNA-1fNvE5M 
Sellisel suurel õpilasteaduse üritusel oma uurimis- või katseprojekti avalikkusel tutvustamine annab õpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursile esitatud uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.
Festivalil ootavad külastajaid teadusteatrite etendused, teaduse tutvustajate väljapanekud, vanemate klasside uurimistööde stendiettekanded, mille autoritelt otse kohapeal töö kohta pärida saab, eakaaslaste projektid ja mitmetes töötubades osalemise võimalus - suur majatäis põnevaid teadusega seotud tegevusi. 2016. aasta festivali tutvustavat videot näete https://youtu.be/-wCbDMlbxD4 
Klassiga festivali külastamiseks on koostatud vaatluslehed, mis aitavad õppekäiku eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks muuta. Lehed on samuti leitavad festivali veebilehelt.  
Soovin häid ideid projektidega alustamiseks ja jõudu nende juhendamisel!
Kui projektide ja/või festivali teemal küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust tel 730 0335520 3270, e-posti aadressilmargit.lehis@etag.ee
Lugupidamisega
Margit Lehis
ÕTF 2017 peakorraldaja
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335520 3270

Tuesday, October 4, 2016

150 a kullaketramist: Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutud

Head kolleegid, jutuvestjad, kullaketrajad, muinasajas mõnulejad!

27. oktoobril 2016 toimub Rakvere kolledžis Lugemisühingu TASUTA KOOLITUS!
Kava:
kell 10-13
Muinasjuttude kogumine ja Fr. R. Kreutzwald - Risto Järv
Muinasjutu olustik (tarberiistad ja tegevused) tänasele lapsele - Kaja Visnapuu
13 - 14 lõuna
kell 14-17
Muinasjututund lasteaias ja algklassis - praktiline tegevus - Reet Tomband, Mare Müürsepp

Registreerimisvorm siinsamases, lähem teave manuses. Rahastab Kultuurkapital.

Mare Müürsepp

Tuesday, September 27, 2016

Kujundava hindamise koolitus

Kutsume teid koolitusele "Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks"!

Kuidas anda tagasisidet, mis oleks õppijale arendav?
Kuidas saab õpetaja õpetada õpilasi oma arengut ise eesmärgistama ja hindama? Tihtipeale on meil kujundavast hindamisest vale arusaam - mõtleme, et see on tohutult aeganõudev ja tüütu. Mida kujundav hindamine endast aga tegelikult kujutab ja kuidas seda õigesti rakendada?

13. oktoobril toimub Tallinnas klassiõpetajatele mõeldud koolitus nimega „Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks“. Kursuse maht on 8 akadeemilist tundi, mille jooksul tutvustatakse pädevuspõhise hindamise kahte suunda, nende mõju ja erinevusi ning tehakse riiklikus õppekavas olevale meetodile üleminek õpetajale oluliselt lihtsamaks. Kujundav hindamine on üks peamisi meetodeid, mida kasutatakse õpimotivatsiooni tõstmiseks, samuti arendab see õpilase eneseanalüüsioskust ning toob esile koolitöö edukuses omavastutuse rolli olulisuse.

Kursuse toimumise aeg: 13.10 Tallinnas
Tööajad: 10.00-11.30, 11.45-13.15, 14.15-15.45, 16.00-17.00
Koolitaja: Ene Kulasalu
Koolituse hind: 55 eurot (sisaldab kohvipauside hinda, lõuna osalejate kulul)
REGISTREERU kohe, kohtade arv piiratud: https://goo.gl/84035h

Kursusel osaleja:
teadvustab hindamise eesmärki ja RÕK –s selleks sätestatud võimalusi;
mõistab kokkuvõtva ja kujundava hindamise korraldamise ja mõju erinevusi;
teadvustab kaasaegset arusaama õpioskustest;
mõistab kohusetunde ja vastutustunde kujundamise teid ja sellest lähtuvat erinevust;
teadvustab õpitulemuste ja hindamiskriteeriumide tutvustamise ja mõistmise abi vastutustundlikkuse kujunemisele;
oskab leida sobivaid eesmärgistamise ja refleksiooni võtteid;
oskab koostada hinnanguvaba kirjeldust hindamiskriteeriumide loomisel ja tagasisidestamisel;
teadvustab koostöö olulisust lapsevanemaga kujundava hindamise korraldamisel ja vastutustunde arendamisel.

Kursuse teemad:
Hindamise eesmärk RÕK-s.
Pädevuspõhise hindamise 2 suunda (kokkuvõttev ja kujundav).
Kaasaegne arusaamine õpioskustest.
Kohusetunne ja vastutustunne.
Kujundava hindamise koht ja korraldamise võtted õpiprotsessis.
Eesmärgistamise võtted.
Eesmärgi ja refleksiooni kooskõla – õppimise terviklikkuse tagaja.

Kui ise koolitusel osalemisest huvitatud ei ole, kuid teate kedagi, kes antud teemal end harida tahaks, võite julgelt kutse edasi saata!

Ette tänades

Maria-Ursula Kurm
Avatud Meele Instituut
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
7428777

Õpetajaraamatu koolitused

Hea õpetaja,
Meil on rõõm teatada, et Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
JÄÄNUD ON VEEL VIIMASED KOHAD!
·         5.-9. klassi õpetajatele:
-        29.09.2016 Tallinnas.     Info ja registreerimine
·         1.-5.klassi õpetajatele:
-        03.10.2016 Paides.         Info ja registreerimine
-        24.10.2016 SaaremaalInfo ja registreerimine
-        03.11.2016 Raplas.          Info ja registreerimine
-        07.11.2016 Võrumaal.   Info ja registreerimine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust. Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Tranport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.

Heade soovidega,

Liisa Maistrov
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42 Tallinn 11619

Noorte Luuleprõmm 2016/2017

NOORTE LUULEPRÕMM 2016/2017

9. novembril kell 13.00 toimub Läänemaa Ühisgümnaasiumi aulas esmakordselt üleriigilise etluskonkursi Luuleprõmm maakondlik eelvoor.

Mis on luuleprõmm? Enda luule võistu esitamine. Poetry slam ehk luuleprõmm on luulevõistlus, kus autorid ise esitavad oma trükis avaldamata loomingut.

Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond ning Eesti Kirjanike Liit korraldavad 2017.a alguses Tartu Linnaraamatukogu saalis Koolinoorte Luuleprõmmi Eesti Meistrivõistlused, kuhu pääsevad maakondliku eelvooru iga vanusegrupi parimad.

Nii maakondlikus voorus kui ka finaalis on võistlejatel aega kuni 3 minutit, et ette lugeda üks või mitu luuletust. Korraga on laval üks esineja, abivahendite (kostüümide, muusikainstrumentide, laulmise jms) kasutamine ei ole lubatud. Erandiks on enda luuletuste märkmik ja/või lehed, millelt loetakse. Loomulikult on parem, kui tekst oleks peas.

Igale esinejale annavad hindeid publik ja žürii.  Seetõttu võib iga osaleja kaasa võtta ka 1-3 sõpra.

Noored on oodatud osalema kolmes vanusegrupis: …-11, 12-15 ja 16-19.


Palun kõigil soovijail registreeruda aadressil tiina.brock@lyg.edu.ee
Kõik küsimused on oodatud samal aadressil


Kohtumiseni võistlusel!

Tiina Brock

Läänemaa Ühisgümnaasium
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Taskutark.ee

Info õpperakenduse www.taskutark.ee kohta. Taskutargas on üleval palju materjale ja teste, mis on abiks õppetöö läbiviimisel.
See on hea võimalus lastel õppida teste lahendades ning vajadusel korrata olulisemaid asju kodus, koolis või bussis. Paljud õpetajad kasutavad Taskutarga teste kodutöödes ning klassiruumis.
Kasutamine on lihtne:
     www.taskutark.ee
     Kõik asjad leiab lihtsalt klasside alt, valides õppeained ning sealt testid või materjalid.

Juhul, kui keegi on huvitatud testide koostamisest või on juba olemas ülesanded, mida soovib jagada, siis võib julgelt ühendust võtta: rain@taskutark.ee, lisame need Taskutarka. 

    Tervitades
    Rain Siemer
    Taskutark.ee

Lastenäidendite kogumik

ILMUS LASTENÄIDENDITE KOGUMIK

Äsja trükivalgust näinud Merike Krämeri kogumik "Kolm lastenäidendit" pakub mängu- ja laulurõõmu lasteaia- ja esimese kooliastme lastele.

Kogumik koosneb kolmest näidendiraamatust: "Leitud jõulupuu" jõuludeks, "Värviline Jänku-Jorma" kevadpühadeks ja "Kus elab armastus" emadepäevaks. Näidendid on hoogsad, samas südamlikud ning sisaldavad ühtekokku 13 lauluteksti. Iga raamatu lõpust leiab noodid. 

Autor Merike Krämer (Mets) on lõpetanud Viljandi Kultuurikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli  näitejuhina. Ta on olnud näitleja, lavastanud lasteetendusi, avaldanud laulusõnu ning luuleraamatud "Lille süda" ja "Emale pai". 
Lauludele on viisid loonud Anu Röömel.

Kastepiiskadest säraval aasal 
tuul kiigutab lillede päid.
Laula, sõbrake, sinagi kaasa, 
kui lillede keskel sa käid. ("Kus elab armastus")

"Leitud jõulupuu" 16 lk
"Värviline Jänku-Jorma" 20 lk
"Kus elab armastus" 14 lk
ISBN 978-9949-9846-0-2
Komplekti hind 17 eurot.

Tellimine kirjastusest: info.inspirecom@gmail.com
https://www.facebook.com/inspiringCom 

Lisainfo:
Õnne Mets, InspireCom OÜ, tel. 55 28679info.inspirecom@gmail.com

Wednesday, September 14, 2016

Osale aasta looma luulevõistlusel!


 Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsuvad koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Mägra teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni. Parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinnaretkega.

„Luulevõistluse eesmärgiks on heita aasta loomale, mägrale, ka veidi teistsugune, ilukirjanduslikum, pilk,“ räägib ettevõtmise tagamaadest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. „Mägrast on sel aastal küll palju juttu olnud, toimub ka fotovõistlus ning väga populaarseks on kujunenud mägrakaamera, kuid luulevõistlusega proovime mägra igapäevaelu ja tema olemuse kirjeldamisele anda teistsuguse näo. Oleks ju huvitav lugeda näiteks regivärsilist luuletust mäkrade elust, haikut mägralinnast, mõistatust mägra jälgedest või hoopis oodi mõnele kaunile metsas kohatud isendile,“ räägib võimaluste rohkusest Arusoo.

Konkursile võib saata kirjatükke nii erinevates luulevormides kui ka lühijutustustena. „Põhirõhk on läbi loomingulise lähenemise tekitada huvi mägra ja looduse vastu laiemalt,“ ütleb Helen Arusoo.

Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille autoreid premeeritakse mägraretkega Eesti suuremate ja uhkemate mägralinnakute juurde. Looduskalender.ee meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks saada oma eesti või vene keelne maksimaalselt 1000 tähemärgi pikkune luuletus või lühijutt märksõnaga „Luulevõistlus“ hiljemalt 9. oktoobriks 2016 aadressilemuuseum@loodusmuuseum.ee. Võitjad selguvad 16. oktoobriks ning nendega võetakse ühendust. Parimate tööde autoreid ootab retk Eesti suurimate ja ilusamate mägralinnakute juurde juba oktoobri lõpus.

Tutvu inspiratsiooni kogumiseks mägra aasta koduleheküljega ning heida pilk ka mägrakaamerale!

Võistlust korraldavad MTÜ Aasta Loom, Eesti Loodusmuuseum ja Looduskalender.ee.

Lisainfo: Helen Arusoo, aasta looma toimkonna liige, e-post: toimkond@aastaloom.ee


Teate edastas:
Kätlyn Metsmaa
kommunikatsioonijuht
Eesti Loodusmuuseum

Sunday, September 4, 2016

Nuti-Mati matemaatika

Algab Nuti-Mati matemaatika (http://nutisport.eu) 2. hooaeg. 
Lõppenud õppeaastal kasutas keskkonda ligi 60 kooli ja registreerunud kasutajaid üle 9000. Õppeaasta tegemistest saab kokkuvõtvalt lugeda Õpetajate lehe artiklist:
http://opleht.ee/33965-nadala-matemaatika-selgeks-uhe-tunniga/ 

LÜHITUTVUSTUS
Keskkond sisaldab ligi 50 erinevat matemaatikaharjutust, mida saab kasutada kogu põhikooli ulatuses (kordavate harjutustena ka gümnaasiumis). Plaanis on luua ka puhtalt gümnaasiumile mõeldud harjutusi.  Igas harjutuses kuvatavate ülesannete algandmed genereeritakse alati juhuslikult - seega ükski harjutus ei korda ennast. Olemasolevate harjutuste seost õppekavaga iga klassi kohta eraldi saab vaadata aadressil: http://nutisport.eu/mati/oppekava/
Igal harjutusel on 5 raskustaset. llma tasulist paketti omamata saab kasutaja proovida neid harjutusi Demo-variandis, kus igal harjutusel esitatakse üks ülesanne igal tasemel.
Tasulise paketi tellinutel lisanduvad Test-variant (saab valida viimast taset (alati alustatakse 1. tasemelt) ja esitatavate ülesannete arv on 10-30, olenevalt harjutusest ja raskustasemest - kui teha kõik ülesanded 1. tasemel, siis on ülesandeid reeglina rohkem, kui 5. tasemeni tehes) ja Võistlus-variant, mille korral lisandub peale Test-variandi läbimist nn võistlusaeg, mille korral tuleb valitud viimasel tasemel lahendada võimalikult palju ülesandeid.
Võistlus-varianti kasutati õppeaasta lõpus toimunud võistlustel;
Test-variant sobib lahendamiseks näiteks tunnis, koduste tööde puhul, või kasvõi tunnikontrollina - kõigil tuleb lahendamiseks võrdne arv ülesandeid. Kõik tulemused ning ka tehtud vead salvestatakse andmebaasi ning tasulise paketi korral on Õpetaja-staatuses kasutajal võimalus näha oma kooli kõigi õpilaste tulemusi ning ka tehtud vigu. Teiste koolide õpilaste tulemusi ja vigu näeb anonüümselt.

Hinnakiri 2016/2017 õppeaastaks (http://nutisport.eu/hinnakiri16.php) on leitav Nutispordi avalehelt. Täiendusena on lisandunud võimalus soodsamalt tellida ühele klassile, klassiastmele või kooliastmele.
Lisaks soovitame lugeda hinnakirja kõrval välja toodud selgitusi, mida ei hakka siia ümber kopeerima.
Koolidelt laekuvatest summadest muretsetakse muuhulgas ka kõik võistluste (nii piirkondlike kui ka lõppvõistluse) auhinnad.

Kõik küsimused ja probleemid, samuti tulevased eduelamused, on oodatud aadressil margus@nutisport.eu  või info@nutisport.eu 

Nuti-Mati matemaatika autorid:
Margus Sõmer
Kalev Põldsaar

Friday, August 26, 2016

Infopäev

Lugupeetud õpetaja

Tallinna Linnamuuseum kutsub Sind reedel, 9. septembril õpetajate infopäevale, kus oma haridustegevust tutvustavad kõik muuseumi filiaalid, pakutakse töötuba, ekskursioone uude Raidkivimuuseumisse ning osalevad õpetajad saavad võimaluse üritusele järgneva nädala jooksul tasuta külastada kõiki muuseumi filiaale. Seekord toimub infopäev Neitsitornis (Lossi plats 11/Lühike jalg 9a), täpsemat programmi vaata manusest. Registreerimine ja lisainfo: haridus@linnamuuseum.ee615 5184.
Heade soovidega

Made Isak
Muuseumipedagoog
Tallinna Linnamuuseum
Vene 17, 10123 Tallinn

Tuesday, June 21, 2016

Täiendkoolitus

Hea koolirahvas!
Meil on hea meel, et eelmise õppeaasta väga menukas täiendkoolitus Praktiline haridustehnoloogia sai Innove poolt toetuse, mistõttu saame pakkuda  tegevõpetajatele tasuta koolitust.
Palun jagage huvilistega alljärgnevat linki, kus koolituse programm, kuupäevad ja registreerimine:
Rõhutan, et koolitus on tõepoolest baaskursus ja esimene tutvumine haridustehnoloogiliste võimaluste kasutamisega klassiruumis. Kuna kohti on piiratud arv, siis palun kiiresti tegutsed ja kõik, kes gruppi ei mahu jäävad ootelisti.
Nö edasijõudnutele planeerime kohtumisi kord veerandis, et värskendada oma oskusi ja kogemusi jagada.  Sellest aga täpsemalt sügisel.
Tervitades ja kosutavat suve soovides,

-- 
Anneli Kasesalu
TLÜ Haapsalu Kolledž
õppetöö koordinaator
4720244
5211292

IKT seminar “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”

Ootame kõiki õpetajaid ja koolijuhte traditsioonilisele IKT seminarile “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”, mis toimub 24.-25.augustil Gustav Adolfi Gümnaasiumis Tallinnas.
Sel aastal saab kuulda digipädevuste hindamismudelist, näha viise digipädevuste rakendamisest õppekavasse ja ainetundidesse ning muidugi katsetada uusi töövahendeid. Lisaks pakuvad kuus Eesti kooli erinevates töötubades oma parimat praktikat IKT rakendamisest ainetundides.
Kava ja täpse info leiate Gustav Adolfi Koolituskeskuse kodulehelt

Peatse kohtumiseni!

Kristi Rahn
Gustav Adolfi Koolituskeskus
juhataja

Monday, June 13, 2016

1. ja 2. klassi eesti keele metoodika seminar

Head klassiõpetajad!

22. augustil kella 11.00 – 14.30  tutvustavad Küllike Kütimets, Mare Kütt ja Martin Ehala eesti keele õpetamist kirjastuse Künnimees 1. ja 2. klassi eesti keele õppevara abil.

Seminaril käsitletavad teemad:
* Õpetamine klassis, kus on erinevate lugemisoskustega õpilased.
* Lugemisteksti raskusastme määramine (loetavusindeks LIX).
* Lugemispalad väärtuste kujundajana.
* Praktilised harjutused ja mängud erinevate tajude arendamiseks.
* Keeleteemade käsitlemine õigekeelsuse ja keeleliste osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamisel.
* Martin Ehala: Kasulikke võtteid häälikupikkuse käsitlemiseks õigekirjaõpetuses.

Seminar toimub Tallinnas (täpse toimumiskoha teatame osalejaile augusti alguses) ja on tasuta.

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 17. juunini aadressil kersti.ehala@kynnimees.ee, info 5230720.

Loodan rohket osavõttu, sest teemad on vajalikud ja huvitavad.

Soovin teile kõigile ilusat suve ja kohtumiseni 22. augustil! 


Martin EhalaTartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor 

Monday, May 23, 2016

Kutse rahakoolitusele

Koostöös rahandusministeeriumi ja investeerimiklubiga kutsume õpetajaid rahatarkuse koolitusele.

Koolituse kava:

VEPA programm kutsub liituma

Tervise Arengu Instituut kutsub Teie kooli 2016/2017 õppeaastal esimesi klasse liituma VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga.  

Ootame programmiga liituma kõiki klasse, kus asub sügisel õppima vähemalt 13 õpilast.  Piirarvust veel väikesemad klassid peavad kahjuks aasta ootama ja saavad liituda programmiga 2017/18 kooliaastal. 

Käitumisoskuste Mängu metoodika programmi rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium  projektiga „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“.

Liitunud koolide kogemusi programmis osalemisest ning programmi metoodika kohta saad lugeda ja vaadata siit: www.terviseinfo.ee/vepa.

Koolide sooviavaldusi liitumiseks ootame 30. maiks.

Rohkem infot ja ankeet liitumiseks on manuses. Jään Teie liitumisavaldusi ootama!

Kai Klandorf

Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn

Saturday, April 16, 2016

Veebiseminarid

Tervitused HITSAst!

Esmaspäeval, 18. aprillil kell 19.00-20.00 toimub veebiseminar "Koolielu uued töövahendid märtsis".
Märtsis lisandus Koolielu portaali kuus uut juhendit - Quizalize, GoConqr, Pen.io, Vocaroo, AudioBoom, I wish you to -, mida HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere tutvustab.  Lisainfo veebiseminari kohta. 

Veebiseminaride „Õpiveeb“ ja „Projektitöö TwinSpace’is“ salvestused leiate arhiivist!

Aprillikuus toimuvad veel järgmised HITSA tasuta veebiseminarid:  
Teisipäeval, 26. aprillil algusega kell 19.00 toimub veebiseminar "Ajaveeb lasteaia õppetöös"

Reedel, 29. aprillil algusega kell 17.00 toimub veebiseminar "Õpetaja professionaalne areng digiajastul".

Pärast veebiseminarile registreerumist saadetakse meilile automaatselt seminaritoa link, number ja salasõna. Palun kontrollige sisestatud meiliaadressi korrektsust!

Lisainfo: HITSA veebiseminarid.

Lugupidamisega,

Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Loodusõpetuse õpetajate infopäevad

Ootame I ja II kooliastme loodusõpetuse õpetajaid infopäevale.

Toimumisaeg ja koht      
27. aprill kl 14-17 Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14, 3. korrus, Magistrisaal)
2. mai kl 14-17 Tartu Descartes’i Kool (Anne 65, aula)
    
Päevakord
  1. Uuest välishindamise süsteemist loodusainetes.
  2. Loodusõpetuse e-ülesanded I ja II kooliastmele SA Innove Eksamite Infosüsteemis (EIS).
  3. Uued e-ülesannete kogumikud EIS-is.

Infopäeva läbiviijad
Elle Reisenbuk – loodusainete peaspetsialist, SA Innove
Aet Möllits – e-hindamise peaspetsialist, SA Innove

Registreerumine
Palume registreeruda hiljemalt 22. aprillil:


Info ja registreerimisvorm on kättesaadaval ka SA Innove kodulehel aadressil www.innove.ee

Lugupidamisega

Elle Reisenbuk
Loodusvaldkonna peaspetsialist

Tuesday, April 12, 2016

„KUJUNDAV HINDAMINE II“


23. aprillil , TLÜ-s, Narva mnt. 25, IV korrus

Registreerumine ja töötubade valik www. Loovharidus.ee. Osalemistasu 15. eur. Tasumine kohapeal või arvega (arve saaja lisage registreerumisel).
Ootame ühest koolist direktorit/ õppealajuhatajat ja vähemalt kahte õpetajat.

11.05-11.10 Avamine
11.15-11.30 „Kujundava hindamise mõistest“
Eda Heinla, ühendus Loovharidus, TLÜ dotsent
11.35-12.10 „Kujundava hindamise rõõmud – mured Pärnu Vabakoolis“
Liia Severin ja Vilve Noppel, Pärnu Vabakooli õpetajad, Jasmiin Üpraus, Pärnu Vabakooli õpilane
12.15-12.40 „Kujundava hindamise vahendid: Plickers, Quizizz, Learningapps, Zipgrade. Kahoot!, PeerMark“
Urmas Heinaste, TÜ tehnoloogiahariduse spetsialist, Tartu Annelinna Gümnaasium, tehnoloogiaõpetaja
12.45-13.25 Lõuna. Töötubadesse!
13.30-15.00 TÖÖTOAD 1
15.00-15.15 Kohv ja tee
15.15-16.45 TÖÖTOAD 2
TÖÖTOAD (võimlik valida kaks)
„Kujundava hindamise praktikad Pärnu Vabakoolis“ Liia Severin, Vilve Noppel
„Kujundava hindamise vahendite kasutamine“ Urmas Heinaste
„Sisuliselt ja praktiliselt kujundavast hindamisest“ Merle Sepp, Viimsi Keskkool
„Eneseanalüüs kui kujundava hindamise osa?“Helen Pullinen, Kreet Piiriselg, Peetri Lasteaed – Põhikooli õpetajad, Luule Niinesalu, kooli direktor
„Kujundav hindamine Tallinna Reaalkoolis“ Kati Kurim ja Martin Saar, Tallinna Reaalkooli õpetajad
16.45-17.30 Kokkuvõtted. Vaba mikrofon, ideed, mõtted!
Ootame meie Suvekool „Õpetaja on loov“ toimub 27. ja 28. 06. Karepa Rahvamajas.

Eda Heinla, PhD
loovusõpetuse dotsent
Tallinna Ülikool
Loodus-ja terviseteaduste instituut
psühholoogia ja käitumisteaduste suund
kunstiteraapiate eriala
Räägu tn. 49, Tallinn 11311
+3725165373
edah@tlu.ee<mailto:edah@tlu.ee>

Eda Heinla, PhD
Associate Professor
Tallinn University
School of Natural Sciences and Health
Räägu Street 49, Tallinn 11311, Estonia
edah@tlu.ee<mailto:edah@tlu.ee>