Tuesday, September 27, 2016

Kujundava hindamise koolitus

Kutsume teid koolitusele "Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks"!

Kuidas anda tagasisidet, mis oleks õppijale arendav?
Kuidas saab õpetaja õpetada õpilasi oma arengut ise eesmärgistama ja hindama? Tihtipeale on meil kujundavast hindamisest vale arusaam - mõtleme, et see on tohutult aeganõudev ja tüütu. Mida kujundav hindamine endast aga tegelikult kujutab ja kuidas seda õigesti rakendada?

13. oktoobril toimub Tallinnas klassiõpetajatele mõeldud koolitus nimega „Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks“. Kursuse maht on 8 akadeemilist tundi, mille jooksul tutvustatakse pädevuspõhise hindamise kahte suunda, nende mõju ja erinevusi ning tehakse riiklikus õppekavas olevale meetodile üleminek õpetajale oluliselt lihtsamaks. Kujundav hindamine on üks peamisi meetodeid, mida kasutatakse õpimotivatsiooni tõstmiseks, samuti arendab see õpilase eneseanalüüsioskust ning toob esile koolitöö edukuses omavastutuse rolli olulisuse.

Kursuse toimumise aeg: 13.10 Tallinnas
Tööajad: 10.00-11.30, 11.45-13.15, 14.15-15.45, 16.00-17.00
Koolitaja: Ene Kulasalu
Koolituse hind: 55 eurot (sisaldab kohvipauside hinda, lõuna osalejate kulul)
REGISTREERU kohe, kohtade arv piiratud: https://goo.gl/84035h

Kursusel osaleja:
teadvustab hindamise eesmärki ja RÕK –s selleks sätestatud võimalusi;
mõistab kokkuvõtva ja kujundava hindamise korraldamise ja mõju erinevusi;
teadvustab kaasaegset arusaama õpioskustest;
mõistab kohusetunde ja vastutustunde kujundamise teid ja sellest lähtuvat erinevust;
teadvustab õpitulemuste ja hindamiskriteeriumide tutvustamise ja mõistmise abi vastutustundlikkuse kujunemisele;
oskab leida sobivaid eesmärgistamise ja refleksiooni võtteid;
oskab koostada hinnanguvaba kirjeldust hindamiskriteeriumide loomisel ja tagasisidestamisel;
teadvustab koostöö olulisust lapsevanemaga kujundava hindamise korraldamisel ja vastutustunde arendamisel.

Kursuse teemad:
Hindamise eesmärk RÕK-s.
Pädevuspõhise hindamise 2 suunda (kokkuvõttev ja kujundav).
Kaasaegne arusaamine õpioskustest.
Kohusetunne ja vastutustunne.
Kujundava hindamise koht ja korraldamise võtted õpiprotsessis.
Eesmärgistamise võtted.
Eesmärgi ja refleksiooni kooskõla – õppimise terviklikkuse tagaja.

Kui ise koolitusel osalemisest huvitatud ei ole, kuid teate kedagi, kes antud teemal end harida tahaks, võite julgelt kutse edasi saata!

Ette tänades

Maria-Ursula Kurm
Avatud Meele Instituut
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
7428777

Õpetajaraamatu koolitused

Hea õpetaja,
Meil on rõõm teatada, et Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
JÄÄNUD ON VEEL VIIMASED KOHAD!
·         5.-9. klassi õpetajatele:
-        29.09.2016 Tallinnas.     Info ja registreerimine
·         1.-5.klassi õpetajatele:
-        03.10.2016 Paides.         Info ja registreerimine
-        24.10.2016 SaaremaalInfo ja registreerimine
-        03.11.2016 Raplas.          Info ja registreerimine
-        07.11.2016 Võrumaal.   Info ja registreerimine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust. Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Tranport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.

Heade soovidega,

Liisa Maistrov
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42 Tallinn 11619

Noorte Luuleprõmm 2016/2017

NOORTE LUULEPRÕMM 2016/2017

9. novembril kell 13.00 toimub Läänemaa Ühisgümnaasiumi aulas esmakordselt üleriigilise etluskonkursi Luuleprõmm maakondlik eelvoor.

Mis on luuleprõmm? Enda luule võistu esitamine. Poetry slam ehk luuleprõmm on luulevõistlus, kus autorid ise esitavad oma trükis avaldamata loomingut.

Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond ning Eesti Kirjanike Liit korraldavad 2017.a alguses Tartu Linnaraamatukogu saalis Koolinoorte Luuleprõmmi Eesti Meistrivõistlused, kuhu pääsevad maakondliku eelvooru iga vanusegrupi parimad.

Nii maakondlikus voorus kui ka finaalis on võistlejatel aega kuni 3 minutit, et ette lugeda üks või mitu luuletust. Korraga on laval üks esineja, abivahendite (kostüümide, muusikainstrumentide, laulmise jms) kasutamine ei ole lubatud. Erandiks on enda luuletuste märkmik ja/või lehed, millelt loetakse. Loomulikult on parem, kui tekst oleks peas.

Igale esinejale annavad hindeid publik ja žürii.  Seetõttu võib iga osaleja kaasa võtta ka 1-3 sõpra.

Noored on oodatud osalema kolmes vanusegrupis: …-11, 12-15 ja 16-19.


Palun kõigil soovijail registreeruda aadressil tiina.brock@lyg.edu.ee
Kõik küsimused on oodatud samal aadressil


Kohtumiseni võistlusel!

Tiina Brock

Läänemaa Ühisgümnaasium
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Taskutark.ee

Info õpperakenduse www.taskutark.ee kohta. Taskutargas on üleval palju materjale ja teste, mis on abiks õppetöö läbiviimisel.
See on hea võimalus lastel õppida teste lahendades ning vajadusel korrata olulisemaid asju kodus, koolis või bussis. Paljud õpetajad kasutavad Taskutarga teste kodutöödes ning klassiruumis.
Kasutamine on lihtne:
     www.taskutark.ee
     Kõik asjad leiab lihtsalt klasside alt, valides õppeained ning sealt testid või materjalid.

Juhul, kui keegi on huvitatud testide koostamisest või on juba olemas ülesanded, mida soovib jagada, siis võib julgelt ühendust võtta: rain@taskutark.ee, lisame need Taskutarka. 

    Tervitades
    Rain Siemer
    Taskutark.ee

Lastenäidendite kogumik

ILMUS LASTENÄIDENDITE KOGUMIK

Äsja trükivalgust näinud Merike Krämeri kogumik "Kolm lastenäidendit" pakub mängu- ja laulurõõmu lasteaia- ja esimese kooliastme lastele.

Kogumik koosneb kolmest näidendiraamatust: "Leitud jõulupuu" jõuludeks, "Värviline Jänku-Jorma" kevadpühadeks ja "Kus elab armastus" emadepäevaks. Näidendid on hoogsad, samas südamlikud ning sisaldavad ühtekokku 13 lauluteksti. Iga raamatu lõpust leiab noodid. 

Autor Merike Krämer (Mets) on lõpetanud Viljandi Kultuurikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli  näitejuhina. Ta on olnud näitleja, lavastanud lasteetendusi, avaldanud laulusõnu ning luuleraamatud "Lille süda" ja "Emale pai". 
Lauludele on viisid loonud Anu Röömel.

Kastepiiskadest säraval aasal 
tuul kiigutab lillede päid.
Laula, sõbrake, sinagi kaasa, 
kui lillede keskel sa käid. ("Kus elab armastus")

"Leitud jõulupuu" 16 lk
"Värviline Jänku-Jorma" 20 lk
"Kus elab armastus" 14 lk
ISBN 978-9949-9846-0-2
Komplekti hind 17 eurot.

Tellimine kirjastusest: info.inspirecom@gmail.com
https://www.facebook.com/inspiringCom 

Lisainfo:
Õnne Mets, InspireCom OÜ, tel. 55 28679info.inspirecom@gmail.com

Wednesday, September 14, 2016

Osale aasta looma luulevõistlusel!


 Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsuvad koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Mägra teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni. Parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinnaretkega.

„Luulevõistluse eesmärgiks on heita aasta loomale, mägrale, ka veidi teistsugune, ilukirjanduslikum, pilk,“ räägib ettevõtmise tagamaadest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. „Mägrast on sel aastal küll palju juttu olnud, toimub ka fotovõistlus ning väga populaarseks on kujunenud mägrakaamera, kuid luulevõistlusega proovime mägra igapäevaelu ja tema olemuse kirjeldamisele anda teistsuguse näo. Oleks ju huvitav lugeda näiteks regivärsilist luuletust mäkrade elust, haikut mägralinnast, mõistatust mägra jälgedest või hoopis oodi mõnele kaunile metsas kohatud isendile,“ räägib võimaluste rohkusest Arusoo.

Konkursile võib saata kirjatükke nii erinevates luulevormides kui ka lühijutustustena. „Põhirõhk on läbi loomingulise lähenemise tekitada huvi mägra ja looduse vastu laiemalt,“ ütleb Helen Arusoo.

Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille autoreid premeeritakse mägraretkega Eesti suuremate ja uhkemate mägralinnakute juurde. Looduskalender.ee meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks saada oma eesti või vene keelne maksimaalselt 1000 tähemärgi pikkune luuletus või lühijutt märksõnaga „Luulevõistlus“ hiljemalt 9. oktoobriks 2016 aadressilemuuseum@loodusmuuseum.ee. Võitjad selguvad 16. oktoobriks ning nendega võetakse ühendust. Parimate tööde autoreid ootab retk Eesti suurimate ja ilusamate mägralinnakute juurde juba oktoobri lõpus.

Tutvu inspiratsiooni kogumiseks mägra aasta koduleheküljega ning heida pilk ka mägrakaamerale!

Võistlust korraldavad MTÜ Aasta Loom, Eesti Loodusmuuseum ja Looduskalender.ee.

Lisainfo: Helen Arusoo, aasta looma toimkonna liige, e-post: toimkond@aastaloom.ee


Teate edastas:
Kätlyn Metsmaa
kommunikatsioonijuht
Eesti Loodusmuuseum

Sunday, September 4, 2016

Nuti-Mati matemaatika

Algab Nuti-Mati matemaatika (http://nutisport.eu) 2. hooaeg. 
Lõppenud õppeaastal kasutas keskkonda ligi 60 kooli ja registreerunud kasutajaid üle 9000. Õppeaasta tegemistest saab kokkuvõtvalt lugeda Õpetajate lehe artiklist:
http://opleht.ee/33965-nadala-matemaatika-selgeks-uhe-tunniga/ 

LÜHITUTVUSTUS
Keskkond sisaldab ligi 50 erinevat matemaatikaharjutust, mida saab kasutada kogu põhikooli ulatuses (kordavate harjutustena ka gümnaasiumis). Plaanis on luua ka puhtalt gümnaasiumile mõeldud harjutusi.  Igas harjutuses kuvatavate ülesannete algandmed genereeritakse alati juhuslikult - seega ükski harjutus ei korda ennast. Olemasolevate harjutuste seost õppekavaga iga klassi kohta eraldi saab vaadata aadressil: http://nutisport.eu/mati/oppekava/
Igal harjutusel on 5 raskustaset. llma tasulist paketti omamata saab kasutaja proovida neid harjutusi Demo-variandis, kus igal harjutusel esitatakse üks ülesanne igal tasemel.
Tasulise paketi tellinutel lisanduvad Test-variant (saab valida viimast taset (alati alustatakse 1. tasemelt) ja esitatavate ülesannete arv on 10-30, olenevalt harjutusest ja raskustasemest - kui teha kõik ülesanded 1. tasemel, siis on ülesandeid reeglina rohkem, kui 5. tasemeni tehes) ja Võistlus-variant, mille korral lisandub peale Test-variandi läbimist nn võistlusaeg, mille korral tuleb valitud viimasel tasemel lahendada võimalikult palju ülesandeid.
Võistlus-varianti kasutati õppeaasta lõpus toimunud võistlustel;
Test-variant sobib lahendamiseks näiteks tunnis, koduste tööde puhul, või kasvõi tunnikontrollina - kõigil tuleb lahendamiseks võrdne arv ülesandeid. Kõik tulemused ning ka tehtud vead salvestatakse andmebaasi ning tasulise paketi korral on Õpetaja-staatuses kasutajal võimalus näha oma kooli kõigi õpilaste tulemusi ning ka tehtud vigu. Teiste koolide õpilaste tulemusi ja vigu näeb anonüümselt.

Hinnakiri 2016/2017 õppeaastaks (http://nutisport.eu/hinnakiri16.php) on leitav Nutispordi avalehelt. Täiendusena on lisandunud võimalus soodsamalt tellida ühele klassile, klassiastmele või kooliastmele.
Lisaks soovitame lugeda hinnakirja kõrval välja toodud selgitusi, mida ei hakka siia ümber kopeerima.
Koolidelt laekuvatest summadest muretsetakse muuhulgas ka kõik võistluste (nii piirkondlike kui ka lõppvõistluse) auhinnad.

Kõik küsimused ja probleemid, samuti tulevased eduelamused, on oodatud aadressil margus@nutisport.eu  või info@nutisport.eu 

Nuti-Mati matemaatika autorid:
Margus Sõmer
Kalev Põldsaar