Thursday, September 10, 2015

Tartu Ülikooli muuseum kutsub

Tere, klassiõpetaja!

Ootame Sind koos õpilastega uurima ja avastama – Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikusTartu tähetornja Tartu Ülikooli kunstimuuseum kutsuvad kõiki oma ajalooliselt tähtsatesse ja inspireerivatesse keskkondadessemuuseumitundidesse.

Haridusprogramme saab tellida ükshaaval või kokku panna terve õppepäeva. Lisaks saab tellida erinevaid ekskursioone – näiteks septembri lõpuni saab Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus õppida tundma pead ja kõike sellega seonduvat näitusel „PEA ASI: maailm õlgadel“ ning Tartu tähetornis saab selle kuu lõpuni tutvuda haruldase loodusnähtuse tagamaadega näitusel „Päikesevarjutuse lummuses“.

Loe kõige kohta lähemalt manusest või muuseumi kodulehelt!


Teate edastas:
Kätlyn Metsmaa
kommunikatsioonispetsialist
Tartu Ülikooli muuseum
tel 737 6074 (6074), +372 5698 0425

Wednesday, September 9, 2015

Lastekirjanduse keskuse teade

Lewis Carrolli raamatul „Alice imedemaal“ täitub sel aastal 150. juubel ja Eesti Lastekirjanduse Keskus ootab selle tähistamiseks 3.-4. klasse teematundi „Teepidu Kübarsepa juures“.
2. oktoobril avatakse lastekirjanduse keskuses suurejooneline rahvusvaheline näitus „It’s Always Tea-Time / Kogu aeg on teeaeg”, kus eksponeeritakse 19 erinevast riigist 72 kunstniku töid, mis on inspireeritud Alicest ja tema rännakust imedemaal.
Teematund toimub nimetatud näituse keskel teelaua ümber. Et olla sobiv külaline Kübarsepa juures, saavad lapsed endale kõigepealt pähe panna ainulaadse peakatte. Tutvume kella viie tee ajaloo ja kommetega. Teejoomise teeb eriti mõnusaks lugu Alice´i raamatust. Kui viisakusreeglid selged, teeme väikese rollimängu, harjutame eneseväljendamist ja paneme proovile oma fantaasia. Arutleme Alice´i seikluste üle ning võrdleme erinevate kunstnike käsitlusi imedemaast. Lõpetuseks lahendame illustratsioonidega seotud loovülesande.
Teematunnid toimuvad 13., 14., 16., 27., 28. ja 30. oktoobril algusega kell 10.00 või kell 12.00.
Ühes tunnis osaleb üks klass (soovitatav osalejate arv on 24 last).
Teematund maksab 1 euro lapse kohta.
Lisainfo ja registreerimine: katrin@elk.ee või 617 7233

Energia avastuskeskuse pressiteade


Energia avastuskeskus avab ämbliku ja muti kodud  
Energia avastuskeskus avab 8. septembril kell 17.00 lasteaia ja algkoolilastele mõeldud uue teadusnäituse "Arhitekt Ämblik ja insener Mutt". Näitusel saab teada, kuidas loomad, linnud, putukad ja teised elusolendid oma kodusid ehitavad ning mida on inimestel nende ehituskunstist õppida. Saab pugeda muti käiku, ehitada kure pesa, kanda teokarpi, olla mesilane kärjes või tunda end kärbsena ämblikuvõrgus. Näitusele lisaks on loodud suurematele lastele geomeetriateemaline 4DFrame töötuba "Looduse arhitektid" ning väiksematele lastele programm "Mesimummula". Vaadata saab ka toredat Eesti multifilmi "Meemeistrite linn". Näituse ja lisaprogrammide valmimist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Eesti Filmiinstituut ning RMK. Energia avastuskeskus on peredele ja lastele teadusnäitusi ja programme loov külastuskeskus, mis taasavati põhjaliku renoveerimise ja täieliku ekspositsiooniuuenduse järel aasta tagasi. Tänaseks on keskust külastanud juba enam kui 110 000 inimest.

Energia avastuskeskuse asutajateks on Eesti Energia AS, Tallinna linn, Tallinn Tehnikaülikool ja AS Tallinna Soojus.

Lugupidamisega,
Kertu Saks
Energia avastuskeskuse juhataja

Tuesday, September 8, 2015

Nuti-Mati matemaatika

MTÜ Nutisport on loonud interaktiivsete matemaatikaülesannete lahendamise ja võistlemise keskkonna Nuti-Mati (http://nutisport.eu)
Hetkel on valmis 34 erinevat ülesannet, kõigis 5 raskustaset.
Ülesandeid saab lahendada arvutis, lisandumas on tahvelarvuti ja nutitelefoniga lahendamise võimalus.
HARJUTAMINE
Kõigis ülesannetes genereeritakse andmed (ka joonised) juhuslikult. Ülesandeid on nii algklassidele (näiteksnaturaalarvude kirjutamine, kell, punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirele, temperatuuri mõõtmine ja märkimine, kalender, ühikute teisendamine jm) kui ka põhikooli II ja III astmele (naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine, protsentide arvutamine, koordinaatteljestik, sirge graafiku joonestamine, võrrandi lahendamine, sulgude avamine ja koondamine, Pythagorase teoreem, ruutjuure teisendused jpm).
Demoversioonis (tasulist paketti omamata) saab igas ülesandes läbi teha 5 tehet - 1 tehe igal tasemel.
Tasulises paketis tuleb igas ülesandes lahendada 20 tehet, samuti saab kasutaja eelnevalt valida taseme, milleni jõutakse (kõik tehted võib sooritada ka 1. tasemel).
Ülesandeid lisandub õppeaasta jooksul, sh ka aritmeetilised tehted naturaalarvude, kümnendmurdude ja harilike murdudega.
Ülesanded on koostatud ning andmed genereeritakse nii, et neid oleks võimalik peast lahendada (4. ja 5. tasemel võib sellega hakkama saamine nõuda hoolsat harjutamist).

MTÜ Nutisport tutvustas loodavat keskkonda augustis matemaatikaõpetajate suvepäevadel, kus tagasiside oli positiivne. Rõhutati, et
*) sellist tüüpi ülesandeid on kaua oodatud (väga lai valik erinevaid ülesandetüüpe, võimalus piiramatult harjutada, sest andmed on alati juhuslikud);
*) tehete sooritamisel on määrav õigsus, mitte niivõrd kiirus;
VÕISTLUS
MTÜ Nutisport plaanib juba sellel õppeaastal hakata selles keskkonnas läbi viima võistlusi nii maakondlikul (piirkondlikul), vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Otse loomulikult koos silmast-silma finaalvõistlustega, kus kenad auhinnad nii võistlejaile, treenereile kui ka võistkondadele.
Toimub nii individuaalne kui koolidevaheline võistkonnavõistlus (kolmes grupis, olenevalt suurusest, lisaks eraldi grupis täiskasvanute tiimid, puhtad gümnaasiumid jt).
Võistlusklassid saavad olema: Kuni 1. klass; 2.-3. klass; 4.-5. klass; 6.-7. klass; 8.-9. klass; 10.-12. klass; täiskasvanud; kui tekib vajadus, siis ka seeniorid(40+) ja veteranid(60+).
Võistlusel osalemiseks ning treeningsaalide kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb tellida tasuline pakett. Hinnakirjaga saab tutvuda aadressil http://nutisport.eu/hinnakiri.html
Piisab teatest paketi tellimise kohta - tasuda saab kokkuleppel kuni 1. märtsini 2016. a.
Täpsem võistlussüsteem on hetkel väljatöötamisel ja see avaldatakse kodulehel.

Margus Sõmer - Nutispordi uute harjutuste autor ja programmeerija, matemaatikaõpetaja
Kalev Põldsaar - PHP- ja MySQL-programmeerija, Pranglimise autor

Tellimine ja info tellimise kohta: margus@nutisport.eu
Muu info: info@nutisport.eu