Thursday, December 4, 2014

Kutse

Tere!
Kutsume Teid osalema supervisioonipäevadel Õpetaja professionaalse arengu ja enesejuhtimise toetamine. Otsime vastust küsimustele, kuidas tunda tööst rohkem rahulolu, mõjutada protsesse, kujundada kooli töökultuuri, mõtestada õpetajakutset. 
Grupisupervisioonis osalemine annab võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi. Grupisupervisioon võimaldab vaadata enda ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida olemasolevaid mustreid, leida uusi vaatenurki ning saada uut inspiratsiooni. Samuti käsitletakse grupisupervisioonis keerukamaid ja emotsionaalselt laetud olukordi.


Katrin Aava

Friday, November 28, 2014

Lastekirjanduse Uudistaja

Eesti Lastekirjanduse Keskusel ilmus uudiskirja esmanumber. Lastekirjanduse Uudistaja toob iga kuu uudiseid laste- ja noortekirjanduse käekäigust meil ja mujal. Jälgib autorite tegemisi ning samuti tuhlab pisut kirjanike, tõlkijate või illustraatorite töösahtlis, rahuldades natukenegi meie uudishimu mõne lähiajal ilmuva raamatu osas.
Loodame, et saame oma uudistega kasulikud olla lapsevanematele, õpetajatele, raamatukoguhoidjatele ja kõikidele huvilistele, kes hindavad väärt kirjavara ning laste kasvamist koos raamatutega.
Lastekirjanduse Uudistaja on aga ka võimalus teile, et jagada omi lastekirjandusega seotud tegusid.
Lastekirjanduse Uudistaja esmanumbriga saab tutvuda ja kuukirja enda e-mailile tellida siit: http://www.elk.ee/?page_id=10440

Thursday, September 18, 2014

Koostöö arendamise konkurss

Sihtasutus Innove kuulutab ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames välja üldhariduskoolide vahelise koostöö arendamise konkursi
„Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.10.2014 kell 11:00.

Konkursi eesmärk on toetada koostööd üldhariduskoolide vahel. Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid - kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus.  Konkursiga antakse pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga  (vt kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).

Konkursile oodatakse osalema üldhariduskoole.

Konkursiga toetatakse koolitustegevusi, mille käigus jagatakse häid praktikaid:
-              üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest ja;
-              metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest;
-              õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest;
-              kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

Konkursi dokumendid ning osalemisinfo on leitav sihtasutuse Innove kodulehelt
Programmi tutvustav info:
Algatuse Huvitav Kool põhimõtted: www.hm.ee/et/huvitav-kool

Lisainformatsioon
Sisuline info:
Elve Kukk, telefon 735 0691, e-post: elve.kukk@innove.ee

Konkursi korralduslik info:
Martin Kadastik, telefon 735 0536, e-post: martin.kadastik@innove.ee

Manuses konkursidokumendid.

Lugupidamisega

Elve Kukk

Algõpetuse didaktika kursus

Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist töötamiseks I ja II kooliastmes. Soovitame kursust õpetajatele, kellel on olemas pedagoogiline haridus, kuid puudub ettevalmistus klassiõpetajana töötamiseks.

Koolitus koosneb õppeainete didaktikate (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus) koolituspäevadest, lisaks õppepäevad arengupsühholoogiast, läbivatest teemadest, IKT vahendite kasutamisest tunnis, erivajadusega lapse märkamisest ja toetamisest, pärimusõppe rakendamisest, 2 õppepäeval vaadeldakse tunde Tartu koolides.

Kursus algab 2.oktoobril 2014 kell 10.00. Kokku on auditoorse õppetöö päevi 12.
Toimumise koht: Salme 1a, Tartu
Kursuse maksumus: 520 € (Võimalik on tasuda mitmes osas, vajadusel kahel eelarveaastal.)

Edasisi toimumise kuupäevi vaadata ning registreeruda saab siin:http://www.ht.ut.ee/et/algopetuse-didaktika-kursus


Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
TÜ haridusteaduste instituut

Thursday, August 28, 2014

Saame kokku

Maakondlik õpetajate suveüritus oli Tuksis 25.- 26.08, kus pidi toimuma ka ainenõukogude kokkusaamine. Klassiõpetajaid oli koolitusel küll, kuid koosviibimisele jäi 15 inimest 7 koolist. Koosviibijad arvasid, et otsuste tegemiseks ja töörühmade koostamiseks peaks olema esindatud rohkem koole. 
Tehti ettepanek, et uus kohtumine toimuks 17.septembril Haapsalu Linna Algkoolis kell 15.00. 
Igast koolist on oodatud vähemalt üks esindaja. 
Minu ametiaeg  hakkab põhikirja järgi läbi saama, mõelge ka uue esinaise või esimehe kandidaadile. 
Andke enda osalemisest teada 15. septembriks evelin.nappus@gmail.com

Meeldiva kohtumiseni!

Tuesday, April 8, 2014

5. kirjanduse olümpiaad Kõmsil

Juba viiendat korda toimus kirjanduse olümpiaad 4.klasside kolmeliikmelistele võistkondadele.
Klassiõpetajate ainenõukogu otsustas, et üritust korraldatakse maakonna erinevates koolides. Sel korral ootas meid sõbralik ja abivalmis Kõmsi Lasteaed- Algkooli pere.
Päev algas kultuurimajas meeleoluka muusikaliga „Saabastega kass“, kus esinesid kõik Kõmsi kooli lapsed.
Edasi siirduti koolimajja ja alustati viktoriiniga. Sel aastal tuli eelnevalt läbi lugeda  M.Parri „Vilgukivi Tonje“, R.Reinausi „Detektiiv Triibik loomaaias“ ja I. Tomuski „ Krimainaalne koolipapa“. Teises ülesandes tuli sündmused ajaliselt järjestada. See osutus lastele kõige raskemaks. Peamurdmist nõudis ka tegelasele õige lause sobitamine.
Väga tasavägises võistluses jagasid 1. ja 2. kohta Ridala Põhikooli ja Haapsalu Põhikooli B klassi I võistkond. 3. ja 4. kohta jäid jagama Metsküla Algkool ja Haapsalu Põhikooli B klassi II võistkond.
Pärast viktoriini hakkasid lapsed liikuma pesadesse, kus tuli viie minuti jooksul lahendada palju erinevaid ülesandeid. Kõik võistkonnad teenisid maksimumpunktid vanasõnade tundmise eest. Tunti hästi ära Raivo Järvi illustratsioonid ja teati mõistatuste vastuseid. Kadunud riimide otsimine Ernst Enno luuletusest „Loomad“ oli üks raskemaid. Salakirja pesas tuli lugeda vanas gooti kirjas aabitsa teksti ning vastata küsimustele. See nõudis päris palju nuputamist.
Kuulamis - vaatamisülesanne oli seotud Tove Janssoniga. Tuli vaadata Muumitrolli multifilmi, uurida filmi ümbrispaberit, teatri kavalehti ja raamatut ning täita töölehti.
Ülesandeid koostasid ja aitasid üritust korraldada Ene Hiiepuu, Krista Kumberg, Kaire Pärnpuu, Eda Aavik, Anne Kruus, Riina Leidsalu ja Ruth Kampmann.
Viktoriini aitasid läbi viia Lihula Gümnaasiumi 11. klassi õpilased Maarja Jalakas, Kaisa Esko, Jaanika Teppan ja Gerda Oad.

Olümpiaadi   üldvõitjad:

I koht – 243 punkti – Haapsalu Põhikooli 4. B II
Fiona Eliis Protas
Eliis Veltri
Joosep Plamus
Õp Malle Prikk

II koht – 242 punkti – Metsküla Algkool
Samuel Kastepõld
Silver Nikkel
Joosep Michels
Õp Astrid Nikkel

III koht – 233 punkti – Ridala Põhikool
Liilian Lember
Kätriin Vihterpal
Epp Emili Saue
Õp Tea Kesa

Suur tänu Kõmsi kooli  ja raamatukogu töökale perele.


Eda Aavik ja Kaire Pärnpuu

Sunday, March 30, 2014

Koosta toredaid töölehti

Erinevate programmide abil on õpetajal väga mugav luua just oma õpilastele sobivaid harjutusi, ristsõnu jne.Tuuli Koitjärv annab ülevaate erinevatest vahenditest, millega lasteaia- ja klassiõpetajad saavad luua vahvaid töölehti keeleõppeks.
http://koolielu.ee/info/readnews/352425/vahendid-toolehtede-loomiseks-keeleoppes 

Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tiia Salm annab ülevaate erinevatest vahenditest, millega lasteaia- ja klassiõpetajad saavad luua matemaatika töölehti.
http://koolielu.ee/info/readnews/353368/lihtsaid-vahendeid-matemaatika-toolehtede-loomiseks 

Thursday, March 6, 2014

Virtuaalne näitus

Tere
Palun levitage infot

Alates 1. märtsist on võimalik virtuaalsele käsitöönäitusele " Käte puudutus" pilte üles laadida aadressilwww.virtuaalnaitus.ee
Küsimuste korral palun pöörduge tooopetus@gmail.com 

Parimate soovidega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

Algõpetuse Akadeemia

Õpetaja, keda huvitab uurimistöö!
Uurivaid õpetajaid liidab Ühiskondlik Pedagoogika Instituut. On tulnud mõte luua selle raames algõpetuse sektsioon, ütleme ilusamini - Algõpetuse Akadeemia.
Oodatud on klassiõpetajad, kes tahavad oma õpilasi rohkem tundma õppida ja oma kogemusi teistega jagada. Praegu on käsil õpilaste heaolu uurimine, ja kogume laste endi lugusid, mida koos analüüsime. Kirjutame artikleid, esineme konverentsidel ja mis peaaasi, areneme, areneme...
Hea õpetaja, kui sind huvitab selline ühistegevus ja teema "Kuidas elab eesti koolilaps?", saada enda kohta mõni sõna - kes oled, kus töötad - aadressil
Esimese kogunemise korraldame märtsikuus koolivaheajal.

Kutse konverentsile

Olete oodatud reedel, 9. mail 2014. aastal Tartu Ülikooli õppehoonesse (Näituse 2)
 Eesti Lugemisühingu ja TÜ haridusteaduste instituudi korraldatud konverentsile ,,ALUSTAME AABITSAGA“
Konverentsil keskendutakse eelkõige järgmistele teemadele: lugemisoskuse arendamine, lugemise vastu huvi tekitamine, koostöö peredega. Lisaks tutvustatakse uusi aabitsaid, toimub raamatute müük ning aabitsate näitus. Täpsem kava allpool.
Registreerimine 5. märtsist kuni 15. aprillini aadressil aabitsakonverents@gmail.com
Osalustasu Lugemisühingu liikmetele 6 eurot ning teistele 9 eurot.
Kohtade arv piiratud!

11.00 – 12.00
·        registreerimine konverentsile ja töötubade valimine
·        Raamatute müük
·        Aabitsate näitus ringauditooriumis
11.30
·        Lugemisühingu liikmete üldkoosolek
    12.00
·        Tervitused
·        ÜLDETTEKANDED
o       Digiajastu ja uus kirjaoskus – mida võidame ja mida kaotame? (Kristi Vinter )
o       Kuidas nõustada lapsevanemaid laste lugemaõppimise teel? (Maili Liinev)
13.30
Kohvipaus
14.00 – 14.45
·           TÖÖTOAD *
1. töötuba
Aabitsate keerukus – keeleline analüüs ja õpetajate hinnangud (Merike Rand, Ruth Vaik-Luga, Mare Müürsepp)
2. töötuba  - Aabitsakirjutamine (Kadi Jürimäe)
3. töötuba Lugemispesa kui mõtteviis  (Anne Koppel, Kaja Lepik, Anneli Laamann)
4. töötuba Lugude jutustamine (Erki Kaikkonen)
5. töötuba Uusi aabitsaid  (Mare Kütt ja Küllike Kütimets; Krista Sunts ja Kaja Plado; Kristel Lempu;  Loone Ots)
14.45-15.00
Vaheaeg
15.00-15.45
·        TÖÖTOAD *
16.00 – 16.30
Konverentsi lõpetamine
* Samad töötoad, seega on igal osalejal võimalik külastada kahte erinevat töötuba 


Kohtumiseni konverentsil!


Sära ja soojust,
Kaja Kivisikk

Monday, February 17, 2014

Viktoriinist

Head kolleegid!

Ma õnnitlen ja tervitan kõiki väikesi nuputajaid ja samuti teid, armsad kaasmängijad :), juhendajad! Õpilased olid väga, väga tublid. Nad on ju alles algklassides ja lahendavad interaktiivset viktoriini, oskavad sealjuures kasutada võistkonnakaaslase ja ajakirja abi. Kiitus!

Olen päris õnnelik, et suutsime nii arvukalt kaasata õpilasi ja õpetajaid sellese mängu. See ju pilootprojekt, proovi-viktoriin. Tegelikult osavõtjate arv ületas mu ootusi.


Nagu võiski arvata, et TÄHEKESE viktoriinile tuleb teha lisavoor ja nii see ka on. 

Jagan nüüd teiega 4.klassi FINAALI ja 2.-3.klasside LISAVOORU nimekirju. Lisavooru teeme veebruarikuu TÄHEKESE põhjal, toimub märtsikuus, kuid kuupäeva täpsustame. Tervitustega
Margit Lindau

Konverents "ÕPPIDA ON VAHVA"

Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit kutsuvad konverentsile 
„ÕPPIDA ON VAHVA“
14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41) 
Oodatud on kõik huvilised.

Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit kutsuvad klassiõpetajate konverentsile
„ÕPPIDA ON VAHVA“
14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41)
Konverentsil saab kuulata eri valdkondade asjatundjate mõtteid õppimise ja õpetamise teemadel ning klassiõpetajad jagavad oma kogemusi suunatud uurimusliku õppe rakendamise ja infotehnoloogiliste õppevahendite kasutamise kohta õppetöös.
Konverentsi päevakava:
11.30 - 12.00 Saabumine, registreerumine
12.00 - 12.15 Tervitussõnad – Ruth Ahven (Tartu Veeriku Kooli direktor)
12.15 - 13.15 „Õpetaja – kas juht või liider? Õpetaja kui liider. Kas on võimalik kedagi õpetada?“ Millal inimene õpib? Miks me teeme seda , mida me teeme? Mis paneb meid tegutsema? Mis teeb meid õnnelikuks? – Anu Virovere, MSc (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, lektor; TTÜ, EBS õppejõud, koolitaja)
13.15 - 13.45 „Suunatud uurimuslik õpe – kas tont või väljakutse?“ – Karin Hellat (Tartu Keemia Instituut, õppejõud, koolitaja)
13.45 - 14.15 „Õppimine avastades – suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe algkoolis“ – Kairi Kutta ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskus, klassiõpetajad)
14.15 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 15.30 „Et kõikidel lastel oleks vahva õppida (väärtuskasvatus algkoolis), IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös“ – Tuuli Koitjärv (Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja)
15.30 - 16.00 „iPad’i kasutamine õppimise mitmekesistamiseks koolis“ – Piret Kimmel ja Karen Kärtmann (Tartu Erakooli klassiõpetajad)
16.00 - 16.15 Konverentsi lõpetamine – Küllike Kütimets (Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees, Tartu Descartes’i Lütseumi klassiõpetaja)
Registreeruda saab 6. märtsini aadressil: http://tartuklassiopetaja.blogspot.com/

Kirjastused müüvad raamatuid.

Sunday, February 9, 2014

Rahvusvahelised projektid Miksikeses

Kutsume eesti keele õpetajaid osalema rahvusvaheliste projektide (ODS,
PUMO) töös. Ka klassiõpetajad saavad projektis osaleda. 

Osalevate koolide andmed esitatakse projektidesse ning koolid
pannakse rahvusvahelise projekti lehel kirja pilootkoolidena.

Pilootkoolid on kutsutud osalema projektide viktoriinides ning
uuringutes, mida pilootkoolide hulgas projektide raames läbi viiakse.

Pilootkoolidele pakume käesoleva õppeaasta jooksul tuge
Miksikese kasutamisel ning anname teavet avatud viktoriinide ja
Võistumiksi ühisõppe ürituste kohta.

Õpetajale, kes projektis osaleb avame soovi korral tasuta e-töövihikuid,
et ta saaks neid oma klassiga kasutada.
http://miksike.ee/?showurl=/docs/mikskalk14h.html

Projekti käigus pakume õpetajale koolitust projektide tutvustamiseks ja
Miksikese erinevate teenuste kasutamiseks. Esimene koolitus tuleb tõenäoliselt Pühajärve SPA-s juba kevadvaheajal. Koolitus ja majutus on tasuta, transport jääb õpetajate või koolide kanda.

Sellel koolitusel õpetajad ühiselt koostavad viktoriini, mida hiljem oma õpilastega läbi teevad http://miksike.eeõppekeskkonnas.

Kui olete nendest projektidest huvitatud, siis palun andke teada kooli
nimi, õpetaja nimi ja aine, mida ta õpetab (tel nr / e-posti aadress).

Lugupidamisega
Aet Sõmer
56900661

Tuesday, February 4, 2014

e-viktoriini II voor

Viktoriini II vooru küsimused on valmis, mänguväli ootamas. Tuletan vaid meelde, et kohtume vastajatega taas 5. veebruaril, ikka saareklop.edu.ee veebilehel. Viktoriin on aktiivne 7. veebruari õhtuni. 

Veidi infoks
  • seekord on viktoriin koostatud drive.google keskkonnas. Õpilaste nimed ja koolide nimetused on juba eelnevalt valikutes olemas. Need on tehtud I vooru kokkuvõtete tabeli andmete põhjal. (saareklop.edu.ee
  • Soovitan kasutada Internet Explorerit. I vooru ajal kurtis paar õpetajat, et sama arvuti kasutamisel tuleb järgmisel võistkonnal eelmiste vastajate vastused ette. See võib olla nii Chromes. Seda ei ole siis, kui kasutame erinevaid brausereid (Explorer, Mozilla, Chrome jms). Ja üldiselt Exploreriga seda ei juhtu ka juhul, kui toimub korduv-vastamine. 
  • Juhin tähelepanu ka sellele, et vastuse ärasaatmisel klikkida vajalikul nupul vaid 1 kord. 
  • Nüüd, II voorus, saavad võistlejad punktid. 10 enim punkte saavutanud võistkonda mõlemast vanuserühmast pääsevad finaali. Kuna 2. ja 3.klasside grupp on veel väga suur, on võimalik, et kümmet parimat veel välja ei tule.( II vooru punktid liidetakse I vooru punktidega.) Siis teeme ka III vooru, mis toimuks märtsis ja veebruarikuu Tähekese põhjal. Kõik täpsustused tulevad hiljem, pärast kokkuvõtteid. 
Soovin ilusat koolinädalat ja edukat viktoriini lahendamist! Olge mõnusad :)

Margit Lindau

Thursday, January 23, 2014

Virtuaalne käsitöönäitus „Käte puudutus“

Juba sünnist alates hakkab laps oma kätega maailma avastama. Iga pind on erinev ja olukord uudne. Õpilaste käte vahelt tuleb iga päev tõelisi maailmaimesid ja kunstiteoseid. Olgu selleks voolitud loomafiguur, heegeldatud kõrvarõngad või freesitud võtmehoidja. 

Et kõik need unikaalsed teosed saaksid ka laiale avalikkusele nähtavaks, kuulutab Eesti Tööõpetajate Selts välja virtuaalse käsitöönäituse „Käte puudutus“. Näituse eesmärgiks on  kokku koguda ning eksponeerida fotosid erinevatest õpilastöödest. "Tähtis pole eseme valmistamisel kasutatud tehnoloogia, materjal või abivahendid. Oluline on, et see on valmistatud õpilase hinge ja südamega - oma kätega!"

Näitusel osalemiseks tee teosest üks või mitu pilti ja lae need alates 1. märtsist 2014 ülesse aadressilewww.virtuaalnaitus.ee

Tingimused:
·    Töö peab olema õpilase poolt ise tehtud
·    Ühel fotol peab olema üks ese
·    Fotol peab olema ühtlane taustavärv
·    Foto formaat peab olema jpg, png või gif
·    Foto lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti.
·    Tööde esitamise tähtaeg on 4. mai
Küsimustega palun pöörduda tooopetus@gmail.com

Parimate soovidega
Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

Tuesday, January 21, 2014

Koolituspakkumised TTÜ-lt

Tere
Saadan edasi info õpetajate täiendkoolituste kohta TTÜs.
Need Eduko koolitused on töötavatele õpetajatele tasuta. Oluline on see, et kord alustanud õppurid koolituse ka korralikult lõpuni teeks.
Usun, et gümnaasiumi õpetajatele võiksid huvi pakkuda matemaatika ja uurimistöö koolitused.
Koolituses Rakenduste loomine Scratchiga kasutame küll osa gümnaasiumi valikkursuse jaoks loodud õppekomplektist, aga et Scratchi puhul ei ole vaja varasemaid teadmisi-kogemusi programmeerimises, võiks see väga hästi sobida ka põhikooliastme ja algklasside õpetajatele.
Tervitades

Kersti Antoi

Vigade parandus

Tere, head võistkondade juhendajad!

Pöördun teie poole vabandusega, et olen teinud 1.vooru 2. ja 3.klasside kokkuvõtetes vea, ei järginud viktoriini juhendit. 2.vooru pääsevad need, kel tulemus oli 75%  ja  rohkem. 7 punkti on aga 70%. Kahjuks pean nentima, et õpilased, kel oli 7 punkti, teises voorus ei osale. 
Saadan käesolevas kirjas ka uue kokkuvõtte lingi, mis on ka saareklop.edu.ee veebilehel - https://docs.google.com/file/d/0BwVt6lXQ_ytNZFRJMUxndDE2dkU/edit

Palun vabandust!

Parimate tervitustega,
Margit Lindau

Tuesday, January 14, 2014

Nobenäppude laegas

Tere,
täname väga kõiki õpetajaid, kes saatsid pilte õpilaste töödest Nobenäppude laekasse.
Laiendasime nobenäppude laeka ideed, luues sinna erinevate aastaaegade kaustad. Loodame, et ka edaspidiseks jääks see laegas ideekohaks, kust leida vajalikke mõtteid kunsti- või käsitöötundideks.

Praegu täidame üheskoos nobenäppude laegast talve- ja jõuluteemaliste omaloominguliste töödega. Lisada võib veel jõulupilte, mis kiirel jõuluajal saatmata jäid. Hiljem saate saata kevadtöid.
Saatke pildid vahvatest ideedest meie postkasti (klassiopetajateliit@gmail.com). 
Faili nimeks pange kooli nimi, õpilase eesnimi ning klass. Sarnastest töödest valige maksimaalselt kaks parimat välja.


Vaata, laekakaas avaneb siit

Vahvat meisterdamist ja joonistamist!
Jagamisrõõm on kõige suurem rõõm.

Monday, January 13, 2014

e-viktoriini 2. voor

Tere! 

Soovin kõigile ilusat alanud aastat! Juba on jaanuar ja käes meie viktoriini 2.voor ongi. 2.vooru küsimused koostatakse jaanuarikuu ajakirjade põhjal ja toimub 5., 6. ja 7.veebruaril, ikka saareklop.edu.ee kodulehel. 

Enne 2.vooru põhimängu on võimalus ka eelnevalt harjutada, ikka saareklop.edu.ee kodulehel. Täpne mängude arhiivi link on siin http://saareklop.edu.ee/koduleht/index.php/viktoriini-arhiiv-2012-13 

Manuses on ka väljavõte 1.vooru kokkuvõtte tabelist. Tabelis olevate võistlejatega kohtume 2.voorus. Märkan, et 2. ja 3.klassi vanuserühmas on võistlejaid jäänud väga palju. Võimalik, et peame tegema ka lisavooru. Aga sellest siis juba hiljem, kui 2.vooru tulemused käes. Finaali saab vaid 10 paremat 2.ja 3.klassist ja 10 paremat 4.klassist. 


Kõike kaunist soovides
Margit Lindau