Tuesday, November 10, 2015

4. klasside kirjanduse olümpiaad

Kutse olümpiaadile
4. klasside kirjanduse olümpiaad toimub Kullamaal Goldenbecki majas  7. aprillil 2016.a.
Osalevad eelnevalt registreeritud 3- liikmelised võistkonnad. Osaleda saavad ainult neljandate klasside õpilased.
Teie kooli osalemisest palume teatada hiljemalt  01. detsembriks 2015.
Selleks palume kirja panna oma kooli võistkond aadressil raamatukogu@lihula.edu.ee    
Samale aadressile saata ka ettetulevad küsimused.
Märkige kooli nimi, klass ja võistkondade arv klassist ning õpetaja/juhendaja nimi ja meiliaadress.

Kirjandusliku olümpiaadi raamatuviktoriin toimub järgmiste raamatute põhjal:
Juhani Püttsepp „Gibraltari laevakoerte ühing“
Edward van de Vendel „Koer nimega Sam“
Jennifer L. Holm „Kuldkala nr. 14“
Lisaks lugege Viivi Luige lasteluuleraamatuid. Uurige,  vaadake ja tutvuge raamatutega, mille illustratsioonid on joonistanud Epp Marguste.

Toredat ettevalmistusperioodi ning kohtumiseni olümpiaadil,
korraldajate nimel Kaire Pärnpuu

NB! See kiri ei ole saadetud automaatselt, palume sellele vastata.