Tuesday, October 29, 2013

Kutse

Tere!

iTEC on Euroopa Liidu projekt, mis keskendub innovaatiliste õpistsenaariumite loomisele, katsetamisele ja levitamisele. Eesti õpetajad on projektis aktiivselt osalenud ning täpsemalt saab meie tegemistest lugeda http://iteceesti.wordpress.com/

Toimunud on hulk koolitusi õpetajatele ning ka sel sügisel ootame kõiki huvilisi 5. tsükli avakoolitusele, kus tutvustame edasisi plaane ning Eduvista keskkonda. 

Koolituse toimumise aeg: 6. november kell 14.00-16.00 (järgneb õhtusöök)
Koolituse toimumise koht: Tallinn, hotell Olümpia
Koolitus on õpetajatele tasuta.


Oodatud on kõik huvilised.

Tervitades
Ingrid Maadvere ja Martin Sillaots

Kutse e-viktoriinile

Tere ilusat sügisõhtut!

Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps. Loe juhendit!

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

E-viktoriini täpne juhend ja kuulutus on manuses. 

Heade soovidega
Margit Lindau

Pilootprojekti „Üleriigiline e-viktoriin“ JUHEND 

Eesmärk
 
 
 Suunata õpilasi lasteajakirju lugema. 
 Suunata õpilasi õpiotstarbelisele arvuti ja interneti kasutamisele. 
 Kujundada õpilastes koostööoskust ka arvutit kasutades. 
 Lasteajakirjade lugemise lõimimine informaatikaga. 
 E-viktoriin ühendab virtuaalselt üldhariduskoolide algklasside õpilasi ja õpetajaid (1.-4.kl) üle 
riigi. 
 E-viktoriini finaal Kuressaares annab parimatele lahendajatele ja nende juhendajatele. 
võimaluse reaalseks kohtumiseks üle riigi. 
 
Viktoriini aeg: 
 
 E-viktoriin viiakse läbi 2013/2014 õa kolmes voorus. 
 Iga vooru toimumise aeg teatatakse maakonna algklasside ja klassiõpetajate listi kaudu. 
 1.voor – tasemevoor - toimub 25., 26.ja 27.novembril. 2.voor toimub 5., 6.ja 7.veebruaril, 
2014. 
 Viktoriin avatakse mängu esimese päeva hommikul kell 10 ja on aktiivne, kõigile kättesaadav 
mängu viimase päeva õhtu kella 23.00-ni. 
 3. voor on finaal. Toimub 25.aprillil Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiklassis. 
 Viktoriini läbiviijatel on õigus toimumisaega muuta, sellest osalejatele koheselt teatamisega. 
 
Viktoriini toimumise koht: 
 
 Viktoriin aktiveeritakse vastamiseks Saare maakonna klassiõpetajate kodulehel aadressil 
http://www.saareklop.edu.ee. 
 Kaheliikmelised võistkonnad valivad vastamise kohaks enda jaoks parima, kas koolis 
arvutiklassis või kodus, kuid teevad seda täiskasvanu abita. 
 Lõppvoor, kuhu kutsutakse alavoorude parimad, toimub Kuressaares žürii juuresolekul. 
 
Viktoriini käik: 
 
 Üleriigiline e-viktoriin viiakse läbi üheaegselt samas keskkonnas kahes vanusegrupis: 2.ja 
3.klassid – ajakirjaks Täheke ja 4.klass – ajakirjaks Hea Laps. 
 E-viktoriinis osalevad kaheliikmelised võistkonnad. Üks õpilane mitmesse võistkonda kuuluda 
ei või. 
 Klassijuhataja registreerib 8. novembriks 2013.a. eelnevalt etteantud lingi kaudu oma klassi 
võistlejate paarid. Teiseks vooruks registreerumist ei toimu, mängu jäävad need, kel üle 75% 
1.voorus saavutatud. 
 Võistkonnad oma koosseisu e-viktoriini vältel muuta ei saa. Kui viktoriini toimumise päeval 
üks võistlejatest puudub, siis lahendab teine võistleja üksi. Kuna viktoriini ei pea lahendama 
ainult koolis, siis on lubatud ka koolist puuduva õpilase juures kodus seda pärast tunde 
lahendada. 

Friday, October 25, 2013

Arendavad õppevahendid ja mängud

Tere,

kirjutan Teile väikesest Tartumaal asuvast ettevõttest nimega Vippa. Tahaksin Teile tutvustada oma tooteid. Meie tooted on suunatud lastele, et arendada erinevaid oskuseid läbi mängu. Ehk leiate endale midagi, mis teeb teie töö lihtsamaks, lõbusamaks ja tulemuslikumaks.

Meil on olemas kodulehekülg http://www.vippa.ee/product-category/manguasjad/, kus saate meie toodetega kõige mugavamalt tutvuda. Ärge laske ennast hindadest segada. Küsides meilt personaalset pakkumist, saame kindlasti teha parema hinna.

Teeme ka eritellimuslike töid, mis tähendab, et võime valmistada just Teile sobiva punumismängu, millel on Teie poolt valitud kuju ja mis on kaunistatud vastava logoga. Konkreetse logo saame panna ka teistele meie toodetele: http://www.vippa.ee/tooted/. Tehtud tellimustöödega saab tutvuda vajutades järgmist linki: http://www.vippa.ee/product/ettevotte-sumboolikaga-isikuparased-tellimustood/

Tahaksime jõuda lisaks lasteaiaõpetajatele ka kooliõpetajate ja logopeedideni ning loodame, et Teie saaksite meid aidata edastades selle teate oma liikmetele.

Oodatud on igasugune tagaside ja ettepanekud.

Ette tänades,

Pille Mekk

OÜ Vippa

Tuesday, October 15, 2013

Konverents Haapsalu kolledžis

Hea õpetaja,

oled oodatud osalema õpetajahariduse  konverentsil, mis toimub 23.
oktoobril, 2013 TLÜ Haapsalu Kolledžis.

Päevakava:

11.00-­‐12.00 raamatute ja õppekirjanduse müük; TLÜ Haapsalu Kolledži
käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala üliõpilastööde näitus
12.00 Kohvipaus
12.20 Konverentsi avamine TLÜ Haapsalu Kolledži esindaja
12.30 Ettekanne “Õpetajaks saamise valud ja rõõmud” Eve Eisenschmidt,
TLÜ arendusprorektor
13.15 Ettekanne "Meediaharidus digitaliseeruvas maailmas" Kristi Vinter,
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor

Pärast ettekandeid on võimalus osaleda töötubades, kus erinevate
kõrgkoolide üliõpilased jagavad oma mõtteid õpetajaks kujunemisest.

Loodetavasti leiate koolivaheajal aega, et veeta üks värskendav päev
kolledžis.

Palun registreeri konverentsile siin:
http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/registreerimisvorm

Kohtumiseni!

Uus materjal

Tere lugupeetud algklasside õpetajad!

Lastele ei ole kunagi liiga vara õpetada tööohutuse ja -tervishoiuga seotud algtõdesid. Seda silmas pidades on Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OHSA) alustanud uue põneva projektiga, mille eesmärk on arendada algkooliõpilaste tervishoiu- ja ohutusteadmisi.

Läbi video hakkab lastele töötervishoiualaseid teadmisi jagama multifilmitegelane Napo, kes on vaimukas ja lõbus ning esindab tavalist töötajat. Kuigi ta satub mõnikord tööl kummalistesse ja ohtlikesse olukordadesse, leiab ta alati tee, kuidas kaitsta ennast ja oma töökaaslasi. Kuna teod räägivad rohkem kui sõnad, ei ole multifilmides teksti kasutatud. Nii on Napo läbielamisi igas vanuses ja igast rahvusest lastel lihtne mõista.

EU-OSHA on loonud ka õpetajate jaoks mitmeid vahendeid, mille abil selgitada 7 – 11 aastastele lastele töötervishoiuga seotud turvalisuspõhimõtteid. Õppevahendite eesmärk on aidata luua alus ohutute ja tervislike harjumuste kujundamiseks juba varases eas. Õpetajad saavad laste harimiseks kasutada nii Napo videoklippe kui ka teisi loomingulisi tegevusi, mida EU-OSHA oma lahendustes välja pakub. Igas õppekomplektis on kirjeldus, kuidas tutvustada lastele võtmesõnumeid ning õpitavat teemat. Ühtlasi antakse õpetajatele hulk ideesid, kõik vajalikud vahendid ning näitlik plaan, kuidas õpetaja saaks töötervishoiuteema 40 – 45 minutilisse õppetundi integreerida. Õppematerjal on tehtud nii, et seda oleks mugav siduda reaalsete tundidega.

Õppematerjalidega saab tutvuda siin: Tasuta abimaterjalid

Napo videoklipid on 18 keeles ja neid saab allalaadida Napo kodulehelt

Õppetunnid käsitlevad järgmisi teemasid:

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): esimene tund – hoiatus- ja keelumärgid
Lastele tutvustatakse peamisi hoiatus – ja keelumärke ning selgitatakse, miks need on tähtsad

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): teine tund – kohustus-, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid
Lastele tutvustatakse igapäevaseid ohutusmärke

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): esimene tund – nahk
Lastele õpetatakse, kui tähtis on kaitsta oma nahka igapäevaste riskide eest

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): teine tund – selg
Lastele õpetatakse, kuidas kaitsta oma selga igapäevaste riskide eest

• Napo ohukütt (7-9aastastele): esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine
Lastele õpetatakse, kuidas hoiduda igapäevastest riskidest koolis ja kodus

• Napo ohukütt (7-9aastastele): teine tund – sekkumine ja ennetamine

Lastele õpetatakse, kuidas hinnata riske ja ohte õigesti igapäevases elukeskkonnas

Meil on hea meel, kui aitate meil „Napo õpetajatele“ materjale levitada oma kolleegide, teiste õpetajate ja koolidirektorite seas. Pärast edukat katsetamist neljas riigis on projekt kiiresti kasvanud ning praegu tutvustatakse projekti „Napo õpetajatele” kokku 18 keeles ja veel 22 Euroopa riigis (peale teie riigi), et see jõuaks lähitulevikus kõikidesse 28 liikmesriiki.

Kui teil on projekti „Napo õpetajatele” kohta küsimusi ning tahate jagada meiega oma muljeid ja mõtteid õppevahendi edasiseks täiustamiseks, võtke julgesti ühendust.

Parimate soovidega,

Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht

Saturday, October 12, 2013

Kunstikonkurss 1. ja 2. klassi õpilastele

Armsad 1. ja 2. klassi õpetajad!
Klassiõpetajate ainenõukogu korraldab koostöös kunstikooliga 1.- 2. klassi õpilastele kunstikonkursi „Väike kunstnik“.
·        Teema on Kollidemaa.
·        Töö formaat on A3.
·        Tehnika on vaba.
·        Töö tuleb ära teha esimesel veerandil.
·        Töö tagaküljel on autori nimi, vanus ja kool + juhendaja nimi.

Kui klassis on 1-5 last, siis osaleb konkursil 1 töö.
Kui klassis on 6- 10 last, siis osaleb konkursil 2 tööd.
Kui klassis on 11- 15 last, siis osaleb konkursil 3 tööd.
Kui klassis on 16-  20 last, siis osaleb konkursil 4 tööd.
Kui klassis on 21 – 25  last, siis osaleb konkursil 5 tööd.

Valmistööd saata/viia kunstikooli ajavahemikus 18.oktoober – 25. oktoober.

Parimatest töödest tehakse rändnäitus, mis hakkab liikuma mööda neid koole, kust oli osalejaid.

NB! Andke eelnevalt teada,  mitut tööd on teie koolist oodata.
Minu meiliaadress on evelin.nappus@gmail.com  või evelin72@hot.ee

Ainenõukodu nimel tänan juba ette kõiki osalejaid

Evelin Nappus