Tuesday, June 21, 2016

Täiendkoolitus

Hea koolirahvas!
Meil on hea meel, et eelmise õppeaasta väga menukas täiendkoolitus Praktiline haridustehnoloogia sai Innove poolt toetuse, mistõttu saame pakkuda  tegevõpetajatele tasuta koolitust.
Palun jagage huvilistega alljärgnevat linki, kus koolituse programm, kuupäevad ja registreerimine:
Rõhutan, et koolitus on tõepoolest baaskursus ja esimene tutvumine haridustehnoloogiliste võimaluste kasutamisega klassiruumis. Kuna kohti on piiratud arv, siis palun kiiresti tegutsed ja kõik, kes gruppi ei mahu jäävad ootelisti.
Nö edasijõudnutele planeerime kohtumisi kord veerandis, et värskendada oma oskusi ja kogemusi jagada.  Sellest aga täpsemalt sügisel.
Tervitades ja kosutavat suve soovides,

-- 
Anneli Kasesalu
TLÜ Haapsalu Kolledž
õppetöö koordinaator
4720244
5211292

IKT seminar “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”

Ootame kõiki õpetajaid ja koolijuhte traditsioonilisele IKT seminarile “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”, mis toimub 24.-25.augustil Gustav Adolfi Gümnaasiumis Tallinnas.
Sel aastal saab kuulda digipädevuste hindamismudelist, näha viise digipädevuste rakendamisest õppekavasse ja ainetundidesse ning muidugi katsetada uusi töövahendeid. Lisaks pakuvad kuus Eesti kooli erinevates töötubades oma parimat praktikat IKT rakendamisest ainetundides.
Kava ja täpse info leiate Gustav Adolfi Koolituskeskuse kodulehelt

Peatse kohtumiseni!

Kristi Rahn
Gustav Adolfi Koolituskeskus
juhataja

Monday, June 13, 2016

1. ja 2. klassi eesti keele metoodika seminar

Head klassiõpetajad!

22. augustil kella 11.00 – 14.30  tutvustavad Küllike Kütimets, Mare Kütt ja Martin Ehala eesti keele õpetamist kirjastuse Künnimees 1. ja 2. klassi eesti keele õppevara abil.

Seminaril käsitletavad teemad:
* Õpetamine klassis, kus on erinevate lugemisoskustega õpilased.
* Lugemisteksti raskusastme määramine (loetavusindeks LIX).
* Lugemispalad väärtuste kujundajana.
* Praktilised harjutused ja mängud erinevate tajude arendamiseks.
* Keeleteemade käsitlemine õigekeelsuse ja keeleliste osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamisel.
* Martin Ehala: Kasulikke võtteid häälikupikkuse käsitlemiseks õigekirjaõpetuses.

Seminar toimub Tallinnas (täpse toimumiskoha teatame osalejaile augusti alguses) ja on tasuta.

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 17. juunini aadressil kersti.ehala@kynnimees.ee, info 5230720.

Loodan rohket osavõttu, sest teemad on vajalikud ja huvitavad.

Soovin teile kõigile ilusat suve ja kohtumiseni 22. augustil! 


Martin EhalaTartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor