Monday, June 13, 2016

1. ja 2. klassi eesti keele metoodika seminar

Head klassiõpetajad!

22. augustil kella 11.00 – 14.30  tutvustavad Küllike Kütimets, Mare Kütt ja Martin Ehala eesti keele õpetamist kirjastuse Künnimees 1. ja 2. klassi eesti keele õppevara abil.

Seminaril käsitletavad teemad:
* Õpetamine klassis, kus on erinevate lugemisoskustega õpilased.
* Lugemisteksti raskusastme määramine (loetavusindeks LIX).
* Lugemispalad väärtuste kujundajana.
* Praktilised harjutused ja mängud erinevate tajude arendamiseks.
* Keeleteemade käsitlemine õigekeelsuse ja keeleliste osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamisel.
* Martin Ehala: Kasulikke võtteid häälikupikkuse käsitlemiseks õigekirjaõpetuses.

Seminar toimub Tallinnas (täpse toimumiskoha teatame osalejaile augusti alguses) ja on tasuta.

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 17. juunini aadressil kersti.ehala@kynnimees.ee, info 5230720.

Loodan rohket osavõttu, sest teemad on vajalikud ja huvitavad.

Soovin teile kõigile ilusat suve ja kohtumiseni 22. augustil! 


Martin EhalaTartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor 

No comments:

Post a Comment