Wednesday, December 12, 2012

Osalege aabitsateemalises küsitluses

Head kolleegid!
Me kõik soovime õpetada heade õpikute abil. Eesti Lugemisühingu
õppekirjanduse osakond kogub hinnanguid 1. klassi õpikute kohta. Siin
on link aabitsa küsimustikule. Selle koostas ja andmeid analüüsib
klassiõpetaja ettevalmistusega ja eripedagoogikat õppiv õpetaja Ruth
Vaik-Luga.
Kallid õpetajad! Palun leidke see 10 minutit ja öelge oma sõna!
Mida rohkem vastajaid, seda kaalukamaid ettepanekuid saame teha
kirjastajatele ja autoritele.

https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=16546&lang=et

Mare Müürsepp

Wednesday, November 28, 2012

Raamatututvustus

Tiiu Tammemäe tõlgituna on ilmunud kasvatusteaduslikult ja
eripedagoogiliselt huvitav ja vajalik raamat "Tiigri tütar", autor
Torey Hayden, kirjastus Koolibri. Raamat on juba ülikooli õppetöös
kasutusel ja tagasiside üliõpilastelt on väga positiivne.
Täpsem info raamatu kohta Kirjastus Koolibri kodulehel:
http://pood.koolibri.ee/catalog/product/view/id/6948/s/tiigri-tutar
Kuidas õpetaja saab aidata last, kelle ta ema on hüljanud, isa on
narkomaan ning kelle ainsad relvad maailma ebaõigluse vastu on viha ja
unustus?
Kas õpetaja saab asendada õpilasele tema vanemaid ja sõpru?

Sunday, November 25, 2012

Õppepäev


Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab õpetajatele õppepäeva "KESKUSTE PÄEV KUI ÕPILASE ÕPIHIMU SUURENDAJA”.
Täpsem info siit
Registreerimine  26. novembrini siit
 
Liidu liikmetele on üritus tasuta, mitteliikmetele 5€.
On veel mõned kohad!
 
EKÕL juhatus
 

Friday, November 16, 2012

Kirjandusliku olümpiaadi eelteade


4. klasside kirjanduse olümpiaad toimub Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas (Wiedemanni 11, Haapsalu)  04. aprillil 2013.a.

Osalevad eelnevalt registreeritud 3- liikmelised võistkonnad. Selleks palun kirja panna oma kooli võistkond aadressil raamatukogu@lihula.edu.ee    09.11.2012
Tähelepanu!  Ootame endiselt võistkondi registreeruma   30.11.2012
Märkige kooli nimi, klass ja võistkondade arv klassist ning õpetaja/juhendaja nimi ja meiliaadress.

Kirjandusliku olümpiaadi raamatuviktoriin toimub järgmiste raamatute põhjal:
  1. Pervik „Klabautermanni mure“
  2. R. Reinaus „Aguliurka lapsed“
  3. K. Dicamillo „Mustkunstniku elevant“
Lisaks lugege eesti muinasjutte ja  Venda Sõelsepa luuleraamatuid. Uurige,  vaadake ja tutvuge raamatutega, mille illustratsioonid on joonistanud Ülle Meister.

Samale aadressile saata ka ettetulevad küsimused.

Toredat ettevalmistusperioodi ning kohtumiseni olümpiaadil,
Korraldajate nimel Kaire Pärnpuu

Tuesday, November 13, 2012

Koolitus


Koolitus algklassiõpetajatele „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“
5.detsembril HAAPSALUS, hotell Kongo seminariruumis.

Lugupeetud algklasside õpetaja,

Õpioskuste arendamine ja rühmatöö tulemuslik läbiviimine on kehtiva õppekava eesmärkide saavutamiseks väga oluline, sest aitab õpilastel ümbritsevas infokülluses toime tulla ja omandada suhtlemis- ja argumenteerimisoskused. Õppekava rõhutab vajadust toetada õpihuvi ja õpioskusi ning luua igale õpilasele tingimused edukaks õppetööks.

Korraldame 5.detsembril Haapsalus koolituspäeva „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“, kus anname ideid erinevate rühmatöö vormide kasutamiseks ja nõustame, kuidas vältida rühmatööga kaasnevaid ohte õppe tulemuslikkusele. Käsitleme selgrootute liike, nende eluviise ning seoseid muu looduse ja inimesega.

Koolitus algab kell 11.00 ja lõpp kell 16.00. Koolituse pikkus 6 ak tundi.

Koolituse hind on 55 €. Kui ühest koolist osaleb rohkem kui üks õpetaja, on hind kõikidele sellest koolist osalejatele 10% võrra odavam. Täpse info koolituse kohta saadame osavõtjatele nädal enne koolituse toimumist.

Koolitusest osavõtjad saavad oma klasside jaoks klassikomplekti raamatuid sarjast „Luubi all“ („Kiil“, „Herilane“, „Vihmauss“, „Jõevähk“, „Toakärbes“, „Puuk“). Sarja väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, raamatud saab tasuta. Raamatute teksti autorid on Sirje Aher ja Georg Aher, rohkete värviliste illustratsioonide autoriks on Epp Margna ja Kristina Reineller. Raamatud sisaldavad nuputamisülesandeid ja juhiseid muudeks aktiivtegevusteks.

Registreerumine 20.novembrini aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta, s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035

Friday, October 26, 2012

Õppepäev Tallinnas


Läänemaa Klassiõpetajate kogukond korraldab 16.novembril õppepäeva Tallinnas.


Kavas

7.00 väljasõit Haapsalust Veekeskuse parklast

8.45 - 10.15 Eesti Lastekirjanduse Keskuse külastus Anne Kerge juhtimisel

10.15 -11.45 kohvitamine  vabalt valitud kohvikus

11.45 -14.00 Vanalinna Hariduskolleegiumi juures tegutseva Toomkooli külastus
Võimalus osaleda kahes inglise keele tunnis 12.00-12.45 ja 13.00-13.45 ning tutvuda kooliga.
Inglise keele õpetamine toimub selles koolis emakeele metoodika baasil, mille on välja töötanud õde Mary.
Vaata lähemalt

14.00  kojusõit             


Osalemisest teada anda hiljemalt 6. novembriks!
Anneli Kasesalu 47 20 244
anneli@hk.tlu.ee


Osavõtjate arv piiratud!

Tuesday, October 16, 2012

Johannes Käisi nimeline preemia 20122012. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja  ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast.
Johannes Käisi nimeline preemia määratakse õpetajale, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.

Joh. Käisi Seltsi juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada taotlused pedagoogide tunnustamiseks seltsi juhatusele hiljemalt 01. novembriks 2012.a. elektrooniliselt pille.liblik@gmail.com
Taotlusse palume lisada kandidaatide vabas vormis iseloomustused, milles esitletakse kandidaadi tegevust Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisel ja propageerimisel, oma töökogemuste tutvustamisel. Taotluse soovitatav pikkus on kuni 2 lehekülge. Seniste laureaatide nimekiri lähtuvalt preemia statuudist asub http://www.htk.tlu.ee/kais/selts/25cf-laureaadid

Preemiad antakse kätte Johannes Käisi Seltsi aastakonverentsil  30.novembril 2012 Tartus.  

Monday, October 15, 2012

Ideelaada ajakava


25.oktoobril,  kell 10.00-14.00

TLÜ Haapsalu Kolledžis

10.00 Marika ja Merikese  maitsvad terviseampsud, tervisliku toitumise juhised

TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhtimise eriala vilistlased

10.00 - 13.00 Õppematerjalide müük
Kirjastus Atlex
Kirjastus Koolibri
Kirjastus Maurus
SA REC Estonia - keskkonnatemaatilised õppematerjalid
Lehte Jõe, Kristel Tereping - õppematerjalid CD-l, ideid kunsti ja tööõpetuse tundideks ning tööjuhendid  õppemängude valmistamiseks
Maarja Sootalu - Second Life ehk Teine Elu koolielus- piilume virtuaalmaailma ja kogeme selles   olemist ja tegutsemist
Pille Matt - harjutused ja sõnamängud tähtede õppijale
Amino Põldaru - õppematerjalid lasteaedadele
TLÜ Rakvere Kolledži trükised

11.00 - 14.00 Töötoad teemal Loov õpetaja digiajastul

11.00-12.00
Innovaatilised tehnoloogiad õppeprotsessis
Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasium

Õppimine ja õpetamine digiajastul
Varje Tipp
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
12.00-13.00
IT ja kunstiõpetus
Tiiu Leibur
Koidula Gümnaasium

Video kasutamine õppetöös
Piret Lehiste
TLÜ Haapsalu Kolledž
13.00-14.00
iPadi  kasutamine algklassides
Kristel Kõrvits, Triinu-Liis Vahter
Tallinna Reaalkool

Koolielu koolitused, e-kursused ja konkursid

Ingrid Maadvere
Tiigrihüppe Sihtasutus 

Mida veel põnevat pakutakse?
TLÜ Haapsalu Kolledži käsitöötehnoloogia- ja disainiosakond  ning
Haapsalu Kutsehariduskeskus müüvad oma  tooteid.

Avatud on kohvik!

Üritus on osalejatele tasuta, vajadusel väljastatakse TLÜ Haapsalu Kolledži koolitustõend.
Palun osalemisest eelnevalt teada anda anneli@hk.tlu.ee või 47 20 244

Sunday, October 14, 2012

Teade


Oled oodatud Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäevale pühendatud konverentsile.

MIS:                „Õpetajatöö - üksi või üheskoos”
MILLAL:         23.-24. oktoobril 2012
KUS:                Viimsi Koolis

Esimesel päeval vaatame kes? kus? kellega? 
Teisel päeval kuhu? kuidas? millega? 
Kava  ja registreerimine siin.

Palun registreeri nädala jooksul (18. oktoobriks).

Eesti Õpetajate Liidu juhatus

Wednesday, October 10, 2012

Koolituspakkumine

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine” 
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)

Täpne päevakava:
http://bit.ly/SK2uiS
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu

Monday, October 1, 2012

Pressiteade


EESTI ÕPETAJATE LIIT: „Eesti õpetaja toetab Eesti arstide Eestisse jäämist!“
30. september 2012

Eesti Õpetajate Liit toetab Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu organiseerimisel 1. oktoobril algavat streiki, mille peamiseks eesmärgiks on arstide ning õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.
Hästi toimiv tervishoiusüsteem ning kättesaadav arstiabi on rahva edukaks püsimajäämiseks ülimalt olulised. Arstide ja õdede koormus vajaliku arstiabi pakkumisel ning konkurentsivõimeline tasustamine on kindlasti teemad, mida ei saa alahinnata või pühendunud inimeste missioonitundega põhjendada ja sellega manipuleerida.
Õpetajad mõistavad tänu sarnasele seisule arstidega praegust ebameeldivat olukorda, kus ühiskonna arengut takistavate teravate valdkonnaprobleemide selgitamiseks on vaja olnud astuda enda põhitööd ning kutsumust segav samm. Õpetajad tunnetavad, kuivõrd alarmeeriv on situatsioon, kus vajaliku ettevalmistuse ning pühendumisega spetsialistid lähevad mujale tööle või tekib üliinimlik koormus või kohti täitma tulevad need, kelle jaoks ei ole see esimene valik.
Eesti Õpetajate Liit on mures, et meditsiinitöötajate sisuliste ettepanekute ja probleemide asemel on avalikkuse tähelepanu pööratud palganumbritele ja seeläbi suurema sotsiaalse vastandamise tekitamisele. Seetõttu kutsub Eesti Õpetajate Liit kõiki õpetajaid andma oma vääriline panus tervishoiusüsteemi probleemide ja nende laiema ühiskondliku mõju selgitamisele ja arutlemisele.
Erinevates koolides üle Eesti on kas suusõnaliselt või kirjalikult avaldatud toetust arstide püüdlustele. Eesti Õpetajate Liit tunnustab sellist õpetajatepoolset initsiatiivi ja soovitab õpetajatel vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi  riiklike õppekavade üldosades määratud õppe-  ja kasvatuseesmärkidele suunata õpilasi iseseisvalt mõtestama ning analüüsima ühiskonnas toimuvat. Soovitame arutleda koos õpilastega asjaolude üle, mis on viinud praeguse kriisini Eesti tervishoiusüsteemis ja millised oleksid ennasthävitavas ressursiraiskamises võimalikud lahendused olukorra parandamiseks.

Margit Timakov
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

Thursday, September 27, 2012

Läänemaa klassiõpetajate kogukonna koosolek


Koosolek toimus 25.september 2012 TLÜ Haapsalu Kolledžis

Päevakord:
  1. Kokkuvõte 2011/2012 tegemistest
  2. Uue eestvedaja valimine
  3. 2012/2013 tegevuskava kinnitamine
1. Riina Leidsalu andis ülevaate  2011/2012 tegemistest. Kõige suuremaks saavutuseks peeti ühiselt klassiõpetajate ajaveebi algatamine Riina Leidsalu poolt.
http://kloplaanemaa.blogspot.com/ Riina jätkab ka edaspidi ajaveebi täiendamist.

2. Uueks Läänemaa klassiõpetajate kogukonna eestvedajaks valiti Evelin Nappus Haapsalu Linna Algkoolist.

3. Kinnitati olümpiaadide korraldamise töörühmad ja ajakava.

Olümpiaad
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Korraldav töörühm
Esimene kohtumine
Emakeele-olümpiaad
III klassile
14.märts 2013
Kullamaa KK
Evelin Nappus
Taimi Sammel
Astrid Paulus
Lehte Jõe
Piret Pärnapuu
Kristel Tereping
Ene Hiiepuu
15.jaanuar 2013
kell 15.00
TLÜ Haapsalu Kolledžis
Kirjanduslik olümpiaad
IV klassile
?aprill 2013
Lääne Maakonna Keskraamatukogu Lasteosakond
Eda Aavik
Astrid Paulus
Kaire Pärnpuu
Tiia Tamm
Ene Hiiepuu
Krista Kumberg
25.oktoober 2012
kell 9.00
Lasteraamatukogus
Õpioskuste olümpiaad
V klassile
16.mai 2013
TLÜ Haapsalu Kolledž
Pille Kaisel
Astrid Sumberg
Lehti Padu
Malle Prikk
Sirje Sinitskaja
19.veebruar 2013
kell 15.00
TLÜ Haapsalu Kolledžis


Klassiõpetajate talveseminar toimub 1.veebruaril 2013 Ridala Põhikoolis.

Thursday, September 20, 2012

IDEELAAT 2012Kus ja millal?
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis
25.oktoobril, kell 10.00-14.00
Mida pakutakse?
Kirjastused ja tegevõpetajad müüvad õppekirjandust
Milles saab ise kaasa lüüa?
Töötoad teemal Loov õpetaja digiajastul:
Innovaatilised tehnoloogiad õppeprotsessis
Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium
IT ja kunstiõpetus
Tiiu Leibur, Koidula Gümnaasium
iPadi kasutamine algklassides
Tallinna Reaalkool
Koolielu koolitused, e-kursused ja konkursid
Tiigrihüppe Sihtasutus
Video kasutamine õppetöös
Piret Lehiste, TLÜ Haapsalu Kolledž
Õppimine ja õpetamine digiajastul
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Mida veel põnevat pakutakse?
TLÜ Haapsalu Kolledzi käsitöötehnoloogia- ja disainiosakond
ning Haapsalu Kutsehariduskeskus pakuvad oma tooteid
Avatud on kohvik!
25. okt 2 01 2

Wednesday, September 5, 2012

Koolituspakkumine


Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus kutsub teid osalema täienduskoolituskursusel

Lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi lugemisoskuse arengust, selle eeldustest ja lugemisraskuste riskiteguritest, teadmisi ja oskusi, kuidas lugemismotivatsiooni ja -oskust hinnata ning lapse arengut toetada.

Koolituse teemad:
1.päev:
lugemistoimingu struktuur
lugemisoskuse individuaalsed ja kontekstuaalsed ennustajad
lugemisraskuste tüübid, riskitegurid
lugemisoskuse hindamine

2.päev:
lugemistehnika parandamisi harjutusi ja töövõtteid
teksti mõistmise eeldused
teksti mõistmisstrateegiate rakendamine
tekstide jõukohastamine ja diferentseerimine (sh ka aabitsate analüüs)

3.päev:
lugemismotivatsiooni hindamine ja motivatsiooni tõstmise meetodid
töövõtted erinevate tekstiliikide käsitlemiseks (kirjeldus, luuletus, muinasjutt jm)

Kursuse maht: 34 tundi
Õppejõud-koolitajad: Piret Soodla, Krista Sunts
Toimumise kuupäevad: 27.-28.september ja 1.november 2012
Toimumiskoht:  Salme 1a, Tartu
Maksumus:  105 €

Täpsem info ja kursusele registreerumine aadressil http://www.ht.ut.ee/1085751   või tel. 737 6446.

Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tel. 737 6446737 6448
www.ht.ut.ee/taienduskoolitus

Monday, September 3, 2012

Ainenõukogu koosolek

Ilusat, tegude- ja rõõmuderohket alanud uut aastat!

Kohtume 25.septembril kell 15.30 kolledžis, et valida nõukogule uus eestvedaja ja planeerida tegevusi 2012/2013 õppeaastaks. Ootame igast koolist vähemalt ühte klassiõpetajat!

Mõelge juba eelnevalt, kes võiks vedada meie ainenõukogu järgmised kaks aastat, kes soovib võõrustada alanud õppeaasta üritusi (3.kl emakeeleolümpiaad ja 4. kl kirjanduslik olümpiaad), kellel on võimalik läbi viia järgmise aasta suveseminar (talveseminari läbiviimiseks on nõusoleku andnud Ridala kool).

Saturday, September 1, 2012

Meenutusi suveseminarist

Seekordne suveseminar toimus 21. ja 22. augustil Metskülas. Alustan kohe suurte tänusõnadega Metsküla rahvale, sest olid väga omanäolised kaks augustipäeva.
Kui olime tutvunud selle väikese armsa majaga, saime Ave - Piia juhendamisel aimu kui osavad väikekandle mängijad me kõik oleme. Pille tutvustas meile eTwinningu võimalusi. Seejärel näitasid Pille ja Astridi toredaid võtteid õuesõppe läbiviimiseks. Loomulikult tegime need ka ise läbi. Edasi toimus väljasõit Näärikivide juurde ning Saleveresse. Ka nendel käikudel saime uusi toredaid võtteid õuesõppeks.
Pärast õhtusööki ja väikest puhkepausi tantsisime Astridi juhendamisel Kihnu tantse. Need ei olnud väga energiat kulutavad, sest ees ootas veel kogu selle ürituse nael - tõrvikutega öömatk metsa Hellati entusiastlikul juhendamisel. Sellel matkal ootas meid niimõndagi ...
Teise päeva ennelõunase aja sisustasid Tõnu Ots ja Härmo Saarm. Saime aimu endast kui esinejast, sest läbi tuli teha esinemine, mis filmiti ning seejärel analüüsiti. Neid mehi oleks võinud kuulata teise pool päeva veel, kuid juba ootas taas Hellat seminarilisi maastikumängule. Ah ja, sinna vahele jäi ka maitsev lõunasöök.
Pärast maastikumängu tehti kokkuvõtted mängust ning oli ka aeg teha kokkuvõtted kogu kahepäevasest programmist. Usun, et need kaks päeva andsid kõigile osalenutele väga mõnusa hoo alustamaks uut õppeaastat.
Siinkohal veelkord SUUR, SUUR AITÄH TEILE PILLE, ASTRID, AVE - PIIA, HELLAT, MARE, KOKATÄDI

Seminaril osalenute nimel,
Riina

PS Lisan ka mõned pildid nendest toredatest päevadest. Piltide eest aitäh Annelile Vana - Vigalast!

Thursday, August 2, 2012

SUVESEMINAR


Klassiõpetajate suveseminar
Metskülas 21.-22. augustil 2012

teisipäev, 21.august

9.00 -10.00 saabumine, sättimine, tervituskohv
10:00 läheb lahti
10:15-11:45 Töötoad A ja B
kohvipaus
12:00-13:30 Töötoad A ja C
13:30 lõuna
14:00-15:30 Töötoad B ja C
15:30  kohvipaus
16:00 Väljasõit (Näärikivid, Salevere)
            Võtteid õuesõppetundideks.
19:00 Õhtusöök-lõkkeõhtu.
Seltskonnatantsud (Astrid Sumberg)
Öömatk (Hellat Rumvolt)

kolmapäev, 22.august
8:30 Hommikusöök
9:00-11:00 Mina esinejana: olemine ja näimine. Tõnu Ots ja Härmo Saarm
11:00 Kohvipaus
11:15-13:15 Mina esinejana: olemine ja näimine. Tõnu Ots ja Härmo Saarm
13:15 Lõunasöök
14:00 Maastikumäng
16:00 Kokkuvõte maastikumängust. Metoodilisi võtteid maastikumängude korraldamiseks. Hellat Rumvolt.
17:00 Lõpetamine

Töötoad
A eTwinning, veebivahendeid õppe- ja projektitööks. Pille Kaisel.
B Õpime õues! Astrid Sumberg
C Teeme muusikat. Kehapill, väikekannel, hääl. Ave-Piia Rohtla.

Õppevahendid
Võimaluse korral võiksid osalejad kaasa võtta väikekandled (D-mažoor) ning sülearvuti.

Ööbimine
...on Kaitseliidu suurtes telkides (kes väga tahab, võib kasutada ka klassipõrandat). Olemas on u 25 proloonmadratsit ning tekid-padjad. Voodipesu peaks omal kaasas olema.
Kaasa võib võtta ka oma madratsi ja magamiskoti.

Tee Metsküla kooli juurde on selline: http://goo.gl/maps/rfQwo

Osalemistasu: 40 eurot, mis sisaldab koolitust, majutamist ja toitlustamist
                        
Info ja registreerimine 15. augustiks
anneli@hk.tlu.ee                   
Anneli Kasesalu

Friday, June 8, 2012

Puhkus

Leidsin toreda pildi Viljadimaa klassiõpetajte blogist ja jagan seda ka teiega. Kaunist suvepuhkust kõikidele kolleegidele!
Jälgige blogi ka suvel, sest kui infot on, siis panen seda ikka teile ka lugemiseks.
Riina Kullamaalt

suvepuhkus

Motivatsioonipäev õpetajatele


EESTI ÕPETAJATE LIIT JA EESTI KOOLIJUHTIDE ÜHENDUS KUTSUVAD TEID OSALEMA MOTIVATSIOONIPÄEVAL
TALLINNAS 23. AUGUSTIL 2012.
 
Oleme arvamusel, et enne kooliaasta algust on õpetajatele vajalik korraldada üks motivatsioonisündmus,
mis annab vajalikke teadmisi enese, oma õpilaste ja kolleegide motivatsiooni säilitamiseks ja kasvatamiseks algaval kooliaastal.

Seepärast oleme ettevalmistanud Motivatsioonipäeva kooliõpetajatele, mille programmi siinkohal tutvustame.

Motivatsioonipäeval esitlevad oma ala tunnustatud asjatundjad järgnevaid olulisi teemasid: 
Loeng ja suhtlemisharjutused teemal „Suhtlemine kui õpetaja igapäevaoskus ja motiveerituse võti“
Lektor: Toivo Niiberg, psühholoog, koolitaja ja üle 50 raamatu autor, sealhulgas raamatu „Suhtlemise kuldreeglid“ autor

Loeng ja ajajuhtimise tehnikad teemal „Kuidas leida endale rohkem vaba aega ehk efektiivne tegutsemine läbi aja juhtimise!“
Lektor: Ardo Reinsalu, koolitaja ja raamatu „Praktiline ajajuhtimine“ autor

Õpetajate isiklike kogemuste jagamine teemal „Motivatsioon õigel ajal ja õiges kohas on kättesaadav meile kõigile!“
Paneeldiskussioonis osalejad:
  • Aasta õpetaja 2011 Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasium
  • Triin Peitel, Tartu Ülikooli, koolipsühholoogia, Tartu Herbert Masingu kooli abiõpetaja.
  • Aasta õpetaja 2010 Anne Kaljurand, Gustav Adolfi Gümnaasium

Loeng ja nõuanded teemal „Motiveerituks läbi teadlikkuse: motivatsioon minu ja teiste jaoks“
Lektor: Andero Teras, Tartu Ülikool, psühholoogia 

Koolipsühholoogia loeng teemal „Õpetaja töö koolis: õpetada ja olla õpetatud, motiveerida ja olla motiveeritud“
Lektor: Triin Peitel, Tartu Ülikooli, koolipsühholoogia. Tartu Herbert Masingu kooli abiõpetaja.

Programmi kohta lisainfo leiate siit!

Motivatsioonipäevalt kooliõpetajatele leiab iga osaleja 10 sobivat nõuannet, mida järgida, et motivatsioon tööd teha ja kvaliteetset elu elada oleks kõrgel tasemel iga päev.

Loodame, et leiate võimaluse pakkuda endale ainulaadse motivatsioonisüsti uueks kooliaastaks!

Aktiivset ja rõõmsameelset osalemist soovides

Toomas Kruusimägi, Eesti Koolijuhtide Ühendus
Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit
Urmas Kõiv, Fastleader.com

Eelregistreerimine Motivatsioonipäevale siit

Motivatsioonipäeva kooliõpetajatele korraldavad:

Eesti Õpetajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Fastleader.com

Vabariiklik suveseminar


EKÕL-i juhatus korraldab enne uut kooliaastat klassiõpetajatele suveseminari Lepanina hotellis Pärnumaal 13.-14. augustil. Soovijail palume tutvuda päevakavaga ning registreerida end hiljemalt 12. juuniks antud lingi kaudu. Kohtade arv on piiratud. Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 70 € ja mitteliikmetele 110 €. Kohtade arv on piiratud.
Päevakava
Registreerimislink
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpMZWlpZUcydHQweW1BX3VJeVhfTEE6MQ#gid=0

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.

Kohtumiseni augustis Lepaninal,
EKÕL-i juhatus
http://klassiopetaja.blogspot.com/p/eesti-klassiopetajate-liit.html

Saturday, June 2, 2012

SUVESEMINARI EELTEADE


Kutsume Sind osalema  KLASSIÕPETAJATE SUVESEMINARILE, mis toimub 21.–22. aug 2012 Metsküla koolis

Teema: Kogemuskoolitus. eTwinning. Lihtsad veebivahendid õppematerjalide
             koostamiseks. Õuesõppe läbiviimise võimalusi. Väljasõit Salavere Salumäele.
             Tõnu Otsa loeng.

 Kindlasti teeme muusikat, tuleb pidu ja muudki ägedat. Tule aga kohale!

 Osalemistasu: klassiõpetajale 40 eurot, mis sisaldab koolitust, majutamist ja
                         toitlustamist.

 Ööbimine Metsküla koolis. Kaasa võtta magamiskott, võib ka oma madratsi võtta; 
                  hügieenitarbed, matkamiseks mugavad riided – jalanõud.
      Koolil on olemas 25 madratsit ja tekid-padjad 30-le, kui kellelgi on huvi,
      saate kasutada.

 Info ja registreerimine 15. juuniks  
anneli@hk.tlu.ee                   
Anneli Kasesalu

Tuesday, May 29, 2012

Ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitus klassiõpet​ajatele

NB! Tundub niisugune asi, millel tasuks küll osaleda.

BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue  õpetajakoolituse, seekord klassiõpetajatele.18. ja 19. juunil toimub  Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algus kell 14.00.Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid  infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus. Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö  kui ka haridustehnoloogiaga.Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Tuesday, May 22, 2012

3. klassi tasemetöö matemaatikas


Täname, kes saatsid oma mõtted ja arvamused 3. klassi eesti keele tasemtöö kohta. Ootame neid jätkuvalt.
Toimunud on 3. klassi tasemetöö matemaatikast.
Ootame ka selle töö kohta teie arvamusi ja mõtteid 29. maiks aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
 
Tervitades
EKÕLi juhatus

Thursday, May 17, 2012

3. klassi emakeele tasemetöö


Kolmapäeval s.o  16. mail toimus 3. klasside riiklik tasemetöö eesti keelest.
Ootame õpetajatelt tagasisidet selle töö kohta- nii positiivset kui negatiivset.
Mõned märkküsimused:
Kas ülesanded olid jõukohased (vastasid 1. kooliastme  eesti keele ainekavale?)
Kas töö sooritamiseks oli piisavalt aega?
Hinnang tekstidele ja ülesannetele.
jm
 
Edastame kogutud ja analüüsitud informatsiooni HTM-le ja REKK-ile. Edastatav informatioon ei sisalda vastajate nimesid ega koole.
Palume see kiri edastada oma kooli 3. klasside õpetajatele. Vastuseid ootame 22. maini aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
 
EKÕL juhatus

Thursday, May 10, 2012

Avaldame arvamust


Õpetajaameti ümberkorraldamise töörühmas on räägitud paljust (tööaeg, kontakttunnid, õpetajakoolitus, klassi suurus, jms). Selleks, et tuua Teieni mõningaid küsimusi ja saada Teiepoolset sisendit (arvamusi ning ettepanekuid), paluksin Teil võimalusel vaadata ning vastata alljärgneval vormil olevatele küsimustele selle nädala jooksul (kuni 13. maini), kuna juba järgmisel nädalal kohtub töörühm meie andmetel viimast korda (kuid paljud teemad on meie arvates veel lahti ja ühistele vastustele veel jõutud ei oda):
 
Võite vastata ka ühiselt - näiteks kooli ainesektsiooni ühise arutelu.

 
Ette tänades ja parimat soovides,
 
Margit Timakov

Konverents


Koolituskonverents Algõpetus 55

27.augustil 2012 Jäneda mõisas

Alates 1957.aastast on algklassiõpetajatele kõrgharidust jagatud.
Koguneme suve lõpul, esmaspäeval, 27.augustil 2012 Jäneda mõisa aru pidama selle üle, millega tegeleb algõpetus täna ja kuidas loome tulevikku.

Ootame kõiki algõpetuse ja klassiõpetaja eriala vilistlasi, aga ka teisi uurijaid, haridustegelasi ja üldsuse esindajaid, keda huvitab algõpetuse käekäik.

Konverentsi teave ja registreerimine - www.tlu.ee/a55
Mare Müürsepp
TLÜ Kasvatusteaduste Instituut, algõpetuse osakond
            6199 718