Friday, March 24, 2017

"Mister Green"

Head õpetajad!

Kahjuks jäi õpetajatele mõeldud sündmus 15.03 ära, sest näitleja haigestus ootamatult. Sellest tulenevalt anname teada, et meil on uuele õpetajate sündmusele veel vabu kohti ja avame uuesti kiire registreerimise nii emakeeleõpetajatele kui algklasside-ja põhikooliõpetajatele!
Uus sündmus toimub juba järgmisel nädalal, 28.märtsil kell 18.00, kus vaatame koos meie uhiuut  lavastust"MISTER GREEN"!

Sündmuse kava:


  • Kell 17.00 koguneme Rahvusraamatukogu Teatrisaali fuajees, kus saab nautida kohvi ja kringlit ningtutvuda töötubade ja lavastuste materjalidega.
  • Kell 17.30 koguneme Teatrisaali, kus tutvustame meie edasisi plaane.
  • Kell 18.00 algab Teatrisaalis etendus "MISTER GREEN". Sihtgrupp alates 10.a:http://www.vatteater.ee/et/lavastused/96/mister-green.html.
  • NB! Etenduse kestus on ca 1 tund ja sellele järgneb vestusring lavastuse teemadel lavastaja Helen Rekkorinäitleja Rauno Kaibiaineni ja dramaturg Mihkel Seederiga
Palun saatke kinnitus kas tulete uuel kuupäeval õpetajate sündmusele mulle hiljemalt 23.märtsiks:mariliis@vatteater.eePalun saatke oma nimi, mailiaadress ja kooli nimi.
Kaunist kevade algust!

Mari-Liis Velberg
VAT Teater
Haridustegevuste juht
Kontakt: mariliis@vatteater.ee
Haridustegevused: http://www.vatteater.ee/et/opetajale.html

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub lapsi ja noori ProgeTiigri võistlusele "Mängumaraton" oma mänge looma!

"Mängumaratonile" ootame kõiki 5-20aastaseid alus- ja üldhariduse õppijad, osaleda saab nii üksi kui ka kuni viieliikmelise meeskonnana. Võistkondi on juhendama oodatud nii õpetajad, ringijuhendajad kui ka lapsevanemad.

Võistlusel osalemiseks tuleb esitada enda loodud mäng, mis õpetab programmeerimist või aitab tõsta teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituma peaks. Lahenduseks võib olla nii arvutimäng, mobiilirakendus kui ka laua- või kaardimäng. Mängud annavad noortele võimaluse panna tööle oma fantaasia – jutustada oma lugusid, luua uusi tegelasi ja maailmu ning samas lõimida erinevaid õppeaineid nagu tehnoloogia, matemaatika, kunst, muusika, keeled jm. Võistlustöö saab hästi siduda ka põhikoolis tehtava õppekavapõhise loovtööga.
Mängude loomisel võib kasutada endale meelepäraseid vahendeid, kasulikke soovitusi leiab ka võistluse kodulehelt.

Võistlustöid saab esitada 23. aprillini 2017 veebiaadressil konkursiveeb.hitsa.ee.

Võistlustöid hinnatakse viies vanuserühmas ning parimate tööde autorid koos juhendajatega on oodatud 20. mail 2017 Tallinnas toimuvale finaalüritusele. Finaalis tehakse teatavaks võitjad, samuti toimub suur mängude maraton, kus osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ning välja valida ka oma lemmikud.

Parimaid töid autasustatakse uhkete auhindadega, auhinnafond on 13 000 eurot! Kõigi finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ka ProgeTiigri eriauhind väärtuses 500 eurot!

Tutvu tingimustega lähemalt: konkurss.hitsa.ee


Lugupidamisega
Laura Vetik
Kommunikatsioonispetsialist
Hariduse Infotehnoloogia SA
Tel: 6510106 | 5507255

Tuesday, March 14, 2017

Kokkuvõte 3. klasside emakeeleolümpiaadist

14. märtsil toimus Haapsalu Põhikoolis järjekordne Läänemaa 3. klasside emakeeleolümpiaad.
Seekordse töö koostasid õpetajad Riina Leidsalu ja Õnnela Palmiste-Selberg Kullamaa koolist, Ene Jundas Ridala koolist, Liia Lees Haapsalu põhikoolist ning Ene Hiiepuu Haapsalu kolledžist.
Töö "põhjaks" oli Contra tekst "Talumees Tambet".
Ülesannete koostajatena pidasime silmas, et õpilastel oleks võimalik oma kriitilist ja loomingulist mõtlemist arendada ning lapsed paistsid selles osas heast küljest silma.
 Mõned tähelepanekud, mida on vaja ikka ja jälle meelde tuletada:

  • tööjuhendite lugemine
  • tähelepanu kirjutamisel (sõnade lõpust täht puudu, tähekujud)
  • raskusi valmistas paberteatmeteosest märksõna leidmine (ärme unusta nutiajastul ka paberkandjal teatmeteoseid)
Täname Haapsalu põhikooli vastuvõtu eest!


Jrk nr ÕPILANE KOOL PUNKTE
1. Heile Eisenschmidt HPK 59
2.  Patrik Rainer Kaljula HPK 43
3.  Silver Kallas HPK 51,5
4.  Madli Laasik HPK 56,5
5.  Mia Saluäär HPK 57,5
6. Gloria Luisa Eberle HPK 58
7. Kai Urb Kõmsi Lasteaed-Algkool 60
8.  Simo Linno Metsküla Kool 59,5
9.  Kaspar Kallau Palivere PK 47
10. Kaidi Kleemann Oru Kool 41,5
11. Rovar Kivisalu Virtsu Kool 56
12. Mirabelja Kuurmann Kullamaa Keskkool 64,5
13.  Ane Mona Tarakanova Taebla G 58,5
14. Laas-Joonas Saul HLA 63,5
15. Kennert Saarjõe HLA 57
16. Ida Orgla HLA 51,5
17. Hendrik Soome HLA 58
18. Marta Klooster Uuemõisa Lasteaed-Algkool 60,5
19. Annabel Oruste Uuemõisa Lasteaed-Algkool 61
20. Lianna Lisette Erit Ridala PK 62
21. Alisa Veepalu Lihula G 67

Kutse Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse (1.-5. klass) koolitustele

Hea Õpetaja!
Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu (1.-5.klass) kasutamise toetamiseks koolitused järgnevalt:  
Koolituse aeg ja koht:
·         24.märts 2017 Tallinn, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42
·         07.aprill 2017 Pärnu, Tervise Paradiis spaa-hotell & veekeskuse konverentsiruum,  aadressil Side 14

Koolitusele registreerumine:Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teadamerike.org@tai.ee

Kena päeva soovides,

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

Monday, February 27, 2017

Tule ja jaga oma kogemust lugemisühingu konverentsil

Hea kolleeg, mõttekaaslane, hariduse edendaja!
Eesti Lugemisühingu järgmine konverents toimub Pärnus. Seal, täpsemalt Kuninga tn Põhikoolis kohtume 15. juunil 2017. 
Teemaks - KIRJAOSKUS PEEGELDAB HEAOLU.
Kirjaoskus ei teki tühjale kohale. Kirjaoskus peegeldab, kui harmooniliselt on laps saanud areneda, kui tervislikus ja kultuuristavas keskkonnas on ta saanud viibida ning kui turvaliselt ta end tunneb. Tänavune konverents keskendub keskkonnatingimustele ja tegevustele, mis lapse arengut toetavad. Plenaarettekanneteks on nõusoleku andnud kaks värsket magistrit. Rita Assor lõpetas Eesti Kunstiakadeemia magistritööga "Lugemispesa mängu-ala AAS"
ja ta tutvustab seda imekaunist ja vaimukat keskkonda kõikidele huvilistele.
Inga Veskimägi kaitses Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal tööd lugemisoskuse toetamisest käsitöö ja kodunduse tunnis. See on imehea ja rikas näidete valik sellest, kuidas aineõpetaja saab aidata kaasa kirjaoskuse arengule ja seeläbi ka oma ainet sisukamalt õpetada. Ühtlasi annab see lasteaia- ja klassi- ja emakeeleõpetajale ideid, kuidas lugemis-kirjutamistegevusi käsitöö ja kodunduse abil elulähedasemaks teha.
Üks valupunkt on õpiabi vajadus ja kättesaadavus. Sellele pühendame paneelettekanded, kus lahendusi otsivad eripedagoogide ja koolijuhtide esindajad, ülikooli vastava õppekava juht ja ka võimalikult vastutaval ametikohal olev haridusjuht.
Konverentsile on esinema palutud värskeima murdeaabitsa autorid Alli Laande ja Kristi Ilves. Mulgi aabitsas müttab mutt Mati. Jutuks tuleb ka teiste murdeaabitsate käekäik.
Praegu, mil koolid on hoogsalt omaks võtmas õppimist toetava hindamise inimsõbralikku teguviisi, on huvitav arutada, kuidas enese arengu peegeldamine toetab lapse kirjaoskuse arengut. Töötoas on lubanud esineda Pärnu Vabakool.
Niisiis, kujunevad sellised alateemad:
- kirjaoskust toetava keskkonna loomine - osavad käed ja avatud meel
- lugemis- ja kirjutamisraskused, nende varane märkamine ja ennetus
- käelised tegevused ja liikumine kirjaoskuse eelduste arenguks
- murdekeelsed õppematerjalid
- õppimist toetav hindamine - lapse enesehindamise mudelid

KUTSUME KÕIKI HUVILISI saatma 1. märtsiks oma ettepanekuid konverentsi töötubade korraldamiseks, esinemiseks, oma õppevahendite ja laste loomingu tutvustamiseks.
Palun kasutage esinemissoovi saatmiseks linki

https://docs.google.com/a/tlu.ee/forms/d/e/1FAIpQLSdtpT6kB4xBh3zX3K5ieHQoXZWdqE3nubrKUQQ8eAzpuVG_Ww/viewform
Täiendavad teated: reading@tlu.ee
Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel
Mare Müürsepp, PhD, klassiõpetaja

Virtuaalne käsitöönäitus 2017 ootab töid!

Tere!


Virtuaalne käsitöönäitus ootab õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teema "Rütm"

Märksõnad on: muster, korrapärasus, järjepidavus, laulupidu, pillid.

Täpsem info on manuses!

Parimate soovidega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

KUTSE suunatud uurimusliku õppe tutvustuspäevale

Lugupeetud õpetaja ja koolijuht!

Eesti Avastusõppe Liit korraldab reedel, 24. märtsil algusega kl 10 SUUNATUD UURIMUSLIKU ÕPPE TUTVUSTUSPÄEVA ALGKLASSIDE ÕPETAJATELE.
Tutvustuspäev toimub Tartus, Antoniuse seminariruumis, Lutsu tn 3 ja on osalejatele tasuta!
Tutvustuspäeva programm:
10.00 – 10.30 – Tervituskohv
10.30 – 12.00 – Tutvumisring: mida ma tean suunatud uurimuslikust õppest?
12.00 – 12.15 – Jalasirutus
12.15 – 13.45 – Suunatud uurimusliku õppe põhimõtted, rakendamine ja teemade hierarhiline ülesehitus algklassides (Kairi Kutta ja Karin Hellat).
13.45 – 14.00 – Lõunapaus
14.00 – 15.30 – Teemade tutvustamine keskustes: „VÕRDLEMINE JA MÕÕTMINE“, „TAHKISED JA VEDELIKUD“, „MEELED“, „MUUTUSED“, „LIBLIKAD“ ja „TOIDUAINED“.
Kogemusi jagavad Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskuse koolitajad.
15.30 – 16.00 – Päeva kokkuvõte ja info teemakoolituste kohta.

Registreerimine kuni 17.märtsini: SIIN

Oled oodatud koolitusele!

Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta MTÜ EAL tõendi (MTÜ Eesti Avastusõppe Liidu koolitusloa registreerimisnumber: 1.1-2/15/119).

Lugupidamisega
Karin Hellat

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit
Koolituskeskus juhataja
telef.5090991
Ravila 14 A, Tartu