Wednesday, September 5, 2012

Koolituspakkumine


Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus kutsub teid osalema täienduskoolituskursusel

Lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi lugemisoskuse arengust, selle eeldustest ja lugemisraskuste riskiteguritest, teadmisi ja oskusi, kuidas lugemismotivatsiooni ja -oskust hinnata ning lapse arengut toetada.

Koolituse teemad:
1.päev:
lugemistoimingu struktuur
lugemisoskuse individuaalsed ja kontekstuaalsed ennustajad
lugemisraskuste tüübid, riskitegurid
lugemisoskuse hindamine

2.päev:
lugemistehnika parandamisi harjutusi ja töövõtteid
teksti mõistmise eeldused
teksti mõistmisstrateegiate rakendamine
tekstide jõukohastamine ja diferentseerimine (sh ka aabitsate analüüs)

3.päev:
lugemismotivatsiooni hindamine ja motivatsiooni tõstmise meetodid
töövõtted erinevate tekstiliikide käsitlemiseks (kirjeldus, luuletus, muinasjutt jm)

Kursuse maht: 34 tundi
Õppejõud-koolitajad: Piret Soodla, Krista Sunts
Toimumise kuupäevad: 27.-28.september ja 1.november 2012
Toimumiskoht:  Salme 1a, Tartu
Maksumus:  105 €

Täpsem info ja kursusele registreerumine aadressil http://www.ht.ut.ee/1085751   või tel. 737 6446.

Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tel. 737 6446737 6448
www.ht.ut.ee/taienduskoolitus

No comments:

Post a Comment