Thursday, September 27, 2012

Läänemaa klassiõpetajate kogukonna koosolek


Koosolek toimus 25.september 2012 TLÜ Haapsalu Kolledžis

Päevakord:
  1. Kokkuvõte 2011/2012 tegemistest
  2. Uue eestvedaja valimine
  3. 2012/2013 tegevuskava kinnitamine
1. Riina Leidsalu andis ülevaate  2011/2012 tegemistest. Kõige suuremaks saavutuseks peeti ühiselt klassiõpetajate ajaveebi algatamine Riina Leidsalu poolt.
http://kloplaanemaa.blogspot.com/ Riina jätkab ka edaspidi ajaveebi täiendamist.

2. Uueks Läänemaa klassiõpetajate kogukonna eestvedajaks valiti Evelin Nappus Haapsalu Linna Algkoolist.

3. Kinnitati olümpiaadide korraldamise töörühmad ja ajakava.

Olümpiaad
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Korraldav töörühm
Esimene kohtumine
Emakeele-olümpiaad
III klassile
14.märts 2013
Kullamaa KK
Evelin Nappus
Taimi Sammel
Astrid Paulus
Lehte Jõe
Piret Pärnapuu
Kristel Tereping
Ene Hiiepuu
15.jaanuar 2013
kell 15.00
TLÜ Haapsalu Kolledžis
Kirjanduslik olümpiaad
IV klassile
?aprill 2013
Lääne Maakonna Keskraamatukogu Lasteosakond
Eda Aavik
Astrid Paulus
Kaire Pärnpuu
Tiia Tamm
Ene Hiiepuu
Krista Kumberg
25.oktoober 2012
kell 9.00
Lasteraamatukogus
Õpioskuste olümpiaad
V klassile
16.mai 2013
TLÜ Haapsalu Kolledž
Pille Kaisel
Astrid Sumberg
Lehti Padu
Malle Prikk
Sirje Sinitskaja
19.veebruar 2013
kell 15.00
TLÜ Haapsalu Kolledžis


Klassiõpetajate talveseminar toimub 1.veebruaril 2013 Ridala Põhikoolis.

Thursday, September 20, 2012

IDEELAAT 2012Kus ja millal?
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis
25.oktoobril, kell 10.00-14.00
Mida pakutakse?
Kirjastused ja tegevõpetajad müüvad õppekirjandust
Milles saab ise kaasa lüüa?
Töötoad teemal Loov õpetaja digiajastul:
Innovaatilised tehnoloogiad õppeprotsessis
Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium
IT ja kunstiõpetus
Tiiu Leibur, Koidula Gümnaasium
iPadi kasutamine algklassides
Tallinna Reaalkool
Koolielu koolitused, e-kursused ja konkursid
Tiigrihüppe Sihtasutus
Video kasutamine õppetöös
Piret Lehiste, TLÜ Haapsalu Kolledž
Õppimine ja õpetamine digiajastul
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Mida veel põnevat pakutakse?
TLÜ Haapsalu Kolledzi käsitöötehnoloogia- ja disainiosakond
ning Haapsalu Kutsehariduskeskus pakuvad oma tooteid
Avatud on kohvik!
25. okt 2 01 2

Wednesday, September 5, 2012

Koolituspakkumine


Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus kutsub teid osalema täienduskoolituskursusel

Lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi lugemisoskuse arengust, selle eeldustest ja lugemisraskuste riskiteguritest, teadmisi ja oskusi, kuidas lugemismotivatsiooni ja -oskust hinnata ning lapse arengut toetada.

Koolituse teemad:
1.päev:
lugemistoimingu struktuur
lugemisoskuse individuaalsed ja kontekstuaalsed ennustajad
lugemisraskuste tüübid, riskitegurid
lugemisoskuse hindamine

2.päev:
lugemistehnika parandamisi harjutusi ja töövõtteid
teksti mõistmise eeldused
teksti mõistmisstrateegiate rakendamine
tekstide jõukohastamine ja diferentseerimine (sh ka aabitsate analüüs)

3.päev:
lugemismotivatsiooni hindamine ja motivatsiooni tõstmise meetodid
töövõtted erinevate tekstiliikide käsitlemiseks (kirjeldus, luuletus, muinasjutt jm)

Kursuse maht: 34 tundi
Õppejõud-koolitajad: Piret Soodla, Krista Sunts
Toimumise kuupäevad: 27.-28.september ja 1.november 2012
Toimumiskoht:  Salme 1a, Tartu
Maksumus:  105 €

Täpsem info ja kursusele registreerumine aadressil http://www.ht.ut.ee/1085751   või tel. 737 6446.

Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tel. 737 6446737 6448
www.ht.ut.ee/taienduskoolitus

Monday, September 3, 2012

Ainenõukogu koosolek

Ilusat, tegude- ja rõõmuderohket alanud uut aastat!

Kohtume 25.septembril kell 15.30 kolledžis, et valida nõukogule uus eestvedaja ja planeerida tegevusi 2012/2013 õppeaastaks. Ootame igast koolist vähemalt ühte klassiõpetajat!

Mõelge juba eelnevalt, kes võiks vedada meie ainenõukogu järgmised kaks aastat, kes soovib võõrustada alanud õppeaasta üritusi (3.kl emakeeleolümpiaad ja 4. kl kirjanduslik olümpiaad), kellel on võimalik läbi viia järgmise aasta suveseminar (talveseminari läbiviimiseks on nõusoleku andnud Ridala kool).

Saturday, September 1, 2012

Meenutusi suveseminarist

Seekordne suveseminar toimus 21. ja 22. augustil Metskülas. Alustan kohe suurte tänusõnadega Metsküla rahvale, sest olid väga omanäolised kaks augustipäeva.
Kui olime tutvunud selle väikese armsa majaga, saime Ave - Piia juhendamisel aimu kui osavad väikekandle mängijad me kõik oleme. Pille tutvustas meile eTwinningu võimalusi. Seejärel näitasid Pille ja Astridi toredaid võtteid õuesõppe läbiviimiseks. Loomulikult tegime need ka ise läbi. Edasi toimus väljasõit Näärikivide juurde ning Saleveresse. Ka nendel käikudel saime uusi toredaid võtteid õuesõppeks.
Pärast õhtusööki ja väikest puhkepausi tantsisime Astridi juhendamisel Kihnu tantse. Need ei olnud väga energiat kulutavad, sest ees ootas veel kogu selle ürituse nael - tõrvikutega öömatk metsa Hellati entusiastlikul juhendamisel. Sellel matkal ootas meid niimõndagi ...
Teise päeva ennelõunase aja sisustasid Tõnu Ots ja Härmo Saarm. Saime aimu endast kui esinejast, sest läbi tuli teha esinemine, mis filmiti ning seejärel analüüsiti. Neid mehi oleks võinud kuulata teise pool päeva veel, kuid juba ootas taas Hellat seminarilisi maastikumängule. Ah ja, sinna vahele jäi ka maitsev lõunasöök.
Pärast maastikumängu tehti kokkuvõtted mängust ning oli ka aeg teha kokkuvõtted kogu kahepäevasest programmist. Usun, et need kaks päeva andsid kõigile osalenutele väga mõnusa hoo alustamaks uut õppeaastat.
Siinkohal veelkord SUUR, SUUR AITÄH TEILE PILLE, ASTRID, AVE - PIIA, HELLAT, MARE, KOKATÄDI

Seminaril osalenute nimel,
Riina

PS Lisan ka mõned pildid nendest toredatest päevadest. Piltide eest aitäh Annelile Vana - Vigalast!