Friday, March 27, 2015

Koolitused klassiõpetajatele

 Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
 teisipäeval, 28.aprillil kl 11.00-15.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
Tartu kursus toimub õppeaasta lõpus, kuupäev täpsustub veel!
Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor)
Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
Kursuse info tuleb ka koduleheküljele 
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/
Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------
et kursus
"Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)lükkus erakorralistel põhjustel edasi, siis saadame nüüd uue aja ja registreerimine sinna jätkub

TALLINNAS neljapäeval, 23.aprillil (varem välja kuulutatud 24.märtsi asemel) kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Sihtgrupp: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid
Teemad:
 
* Konflikti olemus ja mõju suhetele ning õpimotivatsioonile; 
 * Konflikti vahendamist soodustavad eelhoiakud: positiivse kavatsuse printsiip- inimene ja tema käitumine pole üks ja seesama;
 * Konflikti vahendamise takistused; 
 * Konflikti vahendamise üleehitus;
 * Lepingu sõlmimine osapooltega; 
 * Aktiivse kuulamise oskuse rakendamine vahendamise juhtimisel; 
 * Hinnanguvaba kirjeldamine kui konflikti selguse tagaja; 
 * Osapoolte vajaduste sõnastamise abistamine;
 * Osapoolte tunnetega tegelemine

 Lektor: Ene Kulasalu
Kursuse osalustasu 52.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#konflikt
Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365 
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena kevadejätku
AMI AK

Saturday, March 21, 2015

Puust ja punaseks - koolipäev 4. klassidele Tallinna Vanalinnas


Kaheksa Tallinna vanalinna (ja ümbruse) muuseumi ja keskust pakuvad võimalust viia läbi ehe koolipäev ehedate asjade keskel. 21., 22. ja 24. aprillil tehakse kahe paralleelse koolipäeva raames asjad 4. klassi õpilastele tõepoolest puust ja punaseks. Puitu teemaatiliselt käsitledes on võimalik ühe hoobiga omandada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti ja muusika vallast või uurida hoopis lähemalt loodust, kirjandust, disaini ja inimest. Tundide sisuga saab tutvuda allpool. Koolipäev kestab9.00-14.20, maksumus õpilase kohta on 12€, mis sisaldab endas nii tundideks vajaliku materjali kui ka lõunasöögi. Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee.

KOOLIPÄEV 1
KUNST/TÖÖÕPETUS Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis:
Uurime disaini püsiekspositsiooni, kus saame teada, mis rolli mängib disainis eseme välimus, otstarve ja materjal ning kuidas see kõik meid mõjutab. Pärast arutlevat ringkäiku saavad osalejad kavandada enda uuendusliku tooli, kus tuleb tähelepanu pöörata tooli värvile, vormile, otstarbele, materjalile, kasutajasõbralikkusele ja loodussäästlikkusele.
EESTI KEEL JA KIRJANDUS Eesti Lastekirjanduse Keskuses:
Lastekirjanduse keskusele kohaselt tiirutame tunni teemaga ümber raamatu. Saame teada, kuidas tehti raamatuid vanasti ja millised on nad tänapäeval. Kaante vahelt loeme lugu ühest pika ninaga puust poisist. Lõpetuseks meisterdame ka oma raamatu.
LOODUSÕPETUS Energia avastuskeskuses:
Kas puud ja taimed oskavad matemaatikat? Kas matemaatiline korrapära looduses on inimese loodud?
Kuidas on matemaatika on seotud erinevate mustrite ja kordustega, Mis on fibonacci jada ja kus võib seda looduses kohata? Lisaks vaatame kuidas käepäraste vahenditega määrata keha massi ning demonstreerime õhu takistust.
INIMESEÕPETUS Eesti Tervishoiu Muuseumis:
Miks me tunneme? Millist infot see välismaailma kohta kannab? Kuidas hoida oma meeli?
Meeltelaboris tutvume inimese 5 erineva meelega - kompimine, nägemine, kuulmine, haistmine ja maitsmine. Enne katseid, kus õpilased saavad proovile panna oma meeled, tutvustame lühidalt meele toimimist ning olulisust. Katsete käigus saadakse kogemus meelete omavahelisest koostööst. Arutame õpilastega kuidas saavad nad ise oma meeleelundeid kahjustuste eest hoida.

KOOLIPÄEV 2
KUNSTIÕPETUS Niguliste muuseumis:
Vaatleme puidust valmistatud keskaegseid kunstiteoseid, puitskulptuure ja altareid. Püüame mõista ja ühiselt arutleda nende tähenduse ja tähtsuse üle. Tunni lõpus saavad lapsed teha oma kordumatu mustri.
MUUSIKAÕPETUS Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis:
Muusikatunnis tutvutakse pillirühmadega ja saame teada, kuidas kõlavad erinevad puud. Tunnis tutvume nende pillide helidega ning mängime puidu kõlaga.
ÜHISKONNAÕPETUS Eesti Ajaloomuuseumis:
Ühiskonnaõpetuse tunnis tutvume Eesti riigi sümboolikaga  - lipu ja vapiga. Räägime meie jaoks nii tähendusliku sinimustvalge trikoloori ning riigivapi sünni- ja kujunemisloost. Arutleme lipu värvide ja vapi kujundite tähenduse üle. Grupitööna teeme ise oma vapi.
DRAAMAÕPETUS NUKU muuseumis:
NUKU muuseumis tutvuvad lapsed viie erineva nukuliigiga ja mõistatavad, milline nukk oli Pinocchio. Lapsed teevad ise lihtsa marionett-nuku ja õpivad selgeks mõne nuku animeerimise põhitõe.

Grupile tuleb valida sobiv kuupäev ja üks kahest koolipäevast.
Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee.

Tasuta koolitus

Eesti Lugemisühing kutsub õpetajaid ja lapsevanemaid osalema 2015 aasta kevadel tasuta koolitustel, mis tähistavad „Lugemispesa“ projekti 10 aastapäeva. Lugemispesa kui mõtteviis toetab õpetajat olema loov, lapsekeskne ja mänguline.
Sellel aastal pakume kolme erinevat koolitust: lasteaiaõpetajatele (eesti keeles), kooliõpetajatele (eesti keeles) ja õpetajatele/lapsevanematele (vene keeles).  Ootame ühest asutusest osalema kuni kahte inimest.
Lisaks saab tellida koolituse ka oma asutusse, vaata infot www.lugemisyhing.ee
Koolitusi rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Lugemisühing.

Lugemiskoolitus kooliõpetajatele
 „Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu toetajana.``

Koolitusel osalejad saavad ülevaate lugemispesa loomisest ja võimalikkusest koolis. Praktikutest koolitajad on selle kooli õpetajad, kes tutvustavad koolitusel, kuidas saab asendada lapse lugemise kontrollimise tema eneseanalüüsiga ja tutvustavad oma kooli häid praktikaid.

Koolitusteemad:
  • Lugemiskeskkond koolis
  • Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga
  • Lugeja valikud ja vastutus
  • Lugeja arengu jälgimine ja toetamine

10 aprill 2015 kell 16:00-18:30
Koht : Eesti Rahvusvaheline Kool

Registreerimine: sirje.torim@mail.ee palun lisada oma nimi ja asutus. Registreerumine kuni 6. aprill või kuni grupi täitumiseni. Ootame ühest asutusest kuni kahte inimest. Osalejad saavad tõendid. Koolitust finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu ja  MTÜ Eesti Lugemisühing.


Lugupidamisega
Maili Liinev
MTÜ Eesti Lugemisühingu
koolitusjuht

52 65 305 

3. ja 4. klassidele

Eduard Vilde lastejutustus "Minu esimesed triibulised" tähistas hiljuti väärikat juubelit - 110.
Sel puhul korraldasid Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eduard Vilde muuseum jaÕiguskantsleri Kantselei teemanädala. Kuna teemanädal pakkus koolidele suurt huvi, siis otsustasime ettevõtmist korrata.

12., 13. ja 15. mail ootame 3.-4. klasse Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuvasseteematundi, kus räägime autorist, tema teosest ja raamatus käsitletava erinevustest ajaloos ja tänapäeval. Arutame lastega nende õigustest, võrdsusest, probleemidest ja märkamisest. Viime läbi loovülesandeid ja lõpetuseks teevad lapsed grupis käelise loovtöö.

Teematund on tasuline ja maksab lapse kohta 1 euro.

Kohtade arv on piiratud. Ühes teematunnis osaleb korraga kahe klassi jagu lapsi. Teematund kestab ca 70-80 minutit.

Hetkel on veel pakkumisel järgnevad ajad:

12.05.2015
10.00 –1 klass
12.00 -2 klassi
13.05.2015
12.00 – 1 klass
15.05.2015
12.00 -1 klass

Thursday, March 12, 2015

3. klasside emakeeleolümpiaad

12. märtsil toimus Oru koolis 3. klasside emakeeleolümpiaad. Osa võttis 21 õpilast 14 maakonna koolist.
Kuna Oru koolis oli sel päeval külas ajakirjanik Madis Jürgen, siis käis ta ka olümpiaadist osavõtjaid tervitamas.
Parimad olid:
Eva Maria Kastepõld   Metsküla Algkool       õp Astrid Nikkel
Margetta Pajuste        Haapsalu Põhikool     õp Elje Hiie
Mart Villem Kelner    Uuemõisa Lastead Algkool   õp Imbi Mäepere
Töö koostasid Tiia Tamm Orult, Tiina Markus Virtsust, Piret Pärnapuu Haapsalust, Riina Leidsalu ja Õnnela Palmiste-Selberg Kullamaalt, Ene Hiiepuu Haapsalu kolledžist.
Täname Oru kooli peret meeldiva vastuvõtu eest!

Olümpiaadi korraldustoimkonna nimel

Riina Leidsalu

Sunday, March 8, 2015

Koolituspakkumine

17. märtsil k.a. kell 10.00. – 18.00. toimub hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) õpetajate meetodimess “Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?”.
 Meetodimess on omalaadne täiendõppe vorm/töötuba, mille käigus osavõtjad jagavad oma parimaid praktikaid. 17. märtsil on  kõne all looduse ja keskkonnateema käsitlemine. Messi eesmärk on toetada seniste kogemuste vahetamist ja uute meetodite arendamist, sõna saavad tunnustatud eksperdid ja messist osavõtjad.
Parim praktika tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist, mille keskmes on uudne ja nutikas viis looduse ja keskkonna käsitlemisel õppetöös. Lisaks esitlustele töötatakse rühmatöös välja mõned uued nipid loodusainete käsitlemiseks kas koolis või loodusmajas. Seega on osalema oodatud kõik õpetajad ja keskkonnahariduse jagajad, kel on huvi teadmisi uudselt ja põnevalt vahendada.
Messi juhendavad Piret Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad, osaliselt toetab Euroopa Sotsiaalfond SA INNOVE vahendusel.
 Palume huvilistel registreerida hiljemalt 10. märtsiks 2015 kas aadressiletalon2020@gmail.com või telefonil 5523290. Neil, kes soovivad messil oma kogemusi jagada, palutakse registreerimisel lühidalt (5-7 lauset) kirja panna, milles parim praktika seisneb. Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. 
Osavõtumaks on 12 eurot, Liidu liikmetele 6 eurot. Palume tasuda Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu arvele nr. EE922200001120061999  Swedpangas, lisage selgitusse oma nimi.
 NB! Osavõtjatele, kes messi õnnestumisse oma heade kogemustega panustavad (palume registreerimisel oma parimat praktikat lühidalt kirjeldada) on osavõtt TASUTA!

Info
Anne Kivinukk

Monday, March 2, 2015

HITSA konkursid

Rikasta traditsioonilist õppetööd innovaatiliste lahendustega ja pane end proovile HITSA konkurssidel!

Millised on parimad metoodikad õpetamiseks? Kuidas IKT vahendeid õpetamisel ja õppimisel põnevalt kasutada?

Õppetöös kasutatakse igapäevaselt digitaalseid võimalusi, luues põnevaid õppematerjale ning häid metoodikaid. Et häid näiteid teaksid kasutada ka kolleegid teistest haridusasutustest ning tubli töö leiaks väärtustamist, kutsume õpetajaid ja õpilasi osalema HITSA konkurssidel. 
 Õpilaskonkurss „Lahe asi“

Õpilaskonkursile „Lahe asi“ on oodatud 5.-19. aastased lapsed ja noored digiloovtöödega, mida saab iseloomustada sõnadega „lahe asi“. Loovtööks võib olla animafilm, veebileht või hoopis traditsioone ja tehnoloogiat ühendav käsitöö, mis on konkursile esitatud digitaalse arengumapina (loe arengumapi koostamise kohta 
SIIT). Õpilaskonkursil saavad osaleda ka kõik need ProgeTiigri õpilaskonkursi eelvoorudes osalenud tööd, mida lõpphindamisele ei esitatud.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 16. märts 2015.a.
Loe konkursitingimustest ning registreeru 
SIIT.

 
Videokonkurss „Tipptund“ õpetajatele

Kõikide haridusastmete õpetajaid ning õppejõudusid ootame osalema videokonkursil “Tipptund”, mis aitab tutvustada põnevaid õppimisega seotud lugusid sellest, kuidas IKTd on õppetöös kasutatud. Konkursil osalemiseks katseta koos oma õppijatega mõnda valmis õpilugu või loo ise uudset lähenemist kasutav õpilugu. Salvesta lugu videosse, lisa kirjeldus ja esita konkursile hiljemalt 
8. märtsiks 2015 a.
Loe lähemalt ning registreeru 
SIIT.

Lisainfo:
Inga Kõue
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5889
inga.koue@hitsa.ee      www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus

Kutse veebikursusele

Head õpetajad!
Kutsun teid osalema ühele tasuta veebikursusele. 
Tegu on rahvusvahelise projekti SoNeTe (Social Networks for Teacher Education) raames väljatöötatud kursusega. 
Kursuste loetelu ja tutvustused leiate projekti kodulehelt  http://sonette.org/). 
Eriti oleks teretulnud osalejaid Mentoring Beginning Teacherskursusele. Õppejõuks on kursusel Liina Lepp.
Lisaboonusena saate praktiseerida ka oma inglise keelt ja selle taseme pärast kartma ei pea - ka õppejõud ju eestlane :)
Kursus algab juba järgmisel nädalal (ajakava pole väga tihe, seega saab töö kõrvalt teha küll). Huvitava kogemuse saate kindlasti ja avardate silmaringi! 
Huvitatud võivad kirjutada liina.lepp@ut.ee.
 Heade soovidega, teie osavõtule lootes,

​Urmas Heinaste