Friday, January 13, 2012

Emakeele olümpiaad ja talveseminar

1. Emakeeleolümpiaad 3.klassile toimub 15.märtsil 2012.a. Tuudi Algkoolis.
Igast klassist saab osaleda 1 õpilane. Juhul kui klassis on rohkem kui 15 õpilast, siis võib ühest klassist osaleda 2 õpilast.
Palun registreerida hiljemalt 6.märtsiks Anneli Kasesalule anneli@hk.tlu.ee
Täpsema info saadame osalejatele.

2. Klassiõpetajate talveseminar toimub 3.veebruaril 2012.a. Taebla Gümnaasiumis.
Põhiteemadeks meedia ja loodusõpetus.
Ettekandega esineb V. Koorberg (Õhtulehe peatoimetaja).
Praktilistes tegevustes (katsed, meisterdamine, kuulamisülesanded,
laulud) keskendutakse loodusõpetusele.
Päeva põhiprogramm algab 11.00. Kes jõuab 10.15, võimalus vaadelda
lihtsustatud õppekavaga liitklassi tundi.
Palume registreeruda hiljemalt 27. jaanuariks lehte@taebla.edu.ee
Informatsiooni saab samuti Lehte Jõe käest ja täpne päevakava saadetakse osalejatele.
Maksimaalselt saab osaleda 25 õpetajat.Osavõtutasu 15 eurot.

Teade 4. klasside kirjandusliku olümpiaadi kohta

Vatla kool palub edastada järgmise teate:
Kuna mõisamaja on talvel jahe, eriti koridorid, siis panna selga soojad riided. Kui lumi maas, siis vahetusjalatseid pole vaja.

Edu kõigile võistkondadele viimasteks ettevalmistusteks!