Friday, October 26, 2012

Õppepäev Tallinnas


Läänemaa Klassiõpetajate kogukond korraldab 16.novembril õppepäeva Tallinnas.


Kavas

7.00 väljasõit Haapsalust Veekeskuse parklast

8.45 - 10.15 Eesti Lastekirjanduse Keskuse külastus Anne Kerge juhtimisel

10.15 -11.45 kohvitamine  vabalt valitud kohvikus

11.45 -14.00 Vanalinna Hariduskolleegiumi juures tegutseva Toomkooli külastus
Võimalus osaleda kahes inglise keele tunnis 12.00-12.45 ja 13.00-13.45 ning tutvuda kooliga.
Inglise keele õpetamine toimub selles koolis emakeele metoodika baasil, mille on välja töötanud õde Mary.
Vaata lähemalt

14.00  kojusõit             


Osalemisest teada anda hiljemalt 6. novembriks!
Anneli Kasesalu 47 20 244
anneli@hk.tlu.ee


Osavõtjate arv piiratud!

Tuesday, October 16, 2012

Johannes Käisi nimeline preemia 20122012. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja  ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast.
Johannes Käisi nimeline preemia määratakse õpetajale, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.

Joh. Käisi Seltsi juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada taotlused pedagoogide tunnustamiseks seltsi juhatusele hiljemalt 01. novembriks 2012.a. elektrooniliselt pille.liblik@gmail.com
Taotlusse palume lisada kandidaatide vabas vormis iseloomustused, milles esitletakse kandidaadi tegevust Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisel ja propageerimisel, oma töökogemuste tutvustamisel. Taotluse soovitatav pikkus on kuni 2 lehekülge. Seniste laureaatide nimekiri lähtuvalt preemia statuudist asub http://www.htk.tlu.ee/kais/selts/25cf-laureaadid

Preemiad antakse kätte Johannes Käisi Seltsi aastakonverentsil  30.novembril 2012 Tartus.  

Monday, October 15, 2012

Ideelaada ajakava


25.oktoobril,  kell 10.00-14.00

TLÜ Haapsalu Kolledžis

10.00 Marika ja Merikese  maitsvad terviseampsud, tervisliku toitumise juhised

TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhtimise eriala vilistlased

10.00 - 13.00 Õppematerjalide müük
Kirjastus Atlex
Kirjastus Koolibri
Kirjastus Maurus
SA REC Estonia - keskkonnatemaatilised õppematerjalid
Lehte Jõe, Kristel Tereping - õppematerjalid CD-l, ideid kunsti ja tööõpetuse tundideks ning tööjuhendid  õppemängude valmistamiseks
Maarja Sootalu - Second Life ehk Teine Elu koolielus- piilume virtuaalmaailma ja kogeme selles   olemist ja tegutsemist
Pille Matt - harjutused ja sõnamängud tähtede õppijale
Amino Põldaru - õppematerjalid lasteaedadele
TLÜ Rakvere Kolledži trükised

11.00 - 14.00 Töötoad teemal Loov õpetaja digiajastul

11.00-12.00
Innovaatilised tehnoloogiad õppeprotsessis
Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasium

Õppimine ja õpetamine digiajastul
Varje Tipp
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
12.00-13.00
IT ja kunstiõpetus
Tiiu Leibur
Koidula Gümnaasium

Video kasutamine õppetöös
Piret Lehiste
TLÜ Haapsalu Kolledž
13.00-14.00
iPadi  kasutamine algklassides
Kristel Kõrvits, Triinu-Liis Vahter
Tallinna Reaalkool

Koolielu koolitused, e-kursused ja konkursid

Ingrid Maadvere
Tiigrihüppe Sihtasutus 

Mida veel põnevat pakutakse?
TLÜ Haapsalu Kolledži käsitöötehnoloogia- ja disainiosakond  ning
Haapsalu Kutsehariduskeskus müüvad oma  tooteid.

Avatud on kohvik!

Üritus on osalejatele tasuta, vajadusel väljastatakse TLÜ Haapsalu Kolledži koolitustõend.
Palun osalemisest eelnevalt teada anda anneli@hk.tlu.ee või 47 20 244

Sunday, October 14, 2012

Teade


Oled oodatud Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäevale pühendatud konverentsile.

MIS:                „Õpetajatöö - üksi või üheskoos”
MILLAL:         23.-24. oktoobril 2012
KUS:                Viimsi Koolis

Esimesel päeval vaatame kes? kus? kellega? 
Teisel päeval kuhu? kuidas? millega? 
Kava  ja registreerimine siin.

Palun registreeri nädala jooksul (18. oktoobriks).

Eesti Õpetajate Liidu juhatus

Wednesday, October 10, 2012

Koolituspakkumine

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine” 
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)

Täpne päevakava:
http://bit.ly/SK2uiS
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu

Monday, October 1, 2012

Pressiteade


EESTI ÕPETAJATE LIIT: „Eesti õpetaja toetab Eesti arstide Eestisse jäämist!“
30. september 2012

Eesti Õpetajate Liit toetab Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu organiseerimisel 1. oktoobril algavat streiki, mille peamiseks eesmärgiks on arstide ning õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.
Hästi toimiv tervishoiusüsteem ning kättesaadav arstiabi on rahva edukaks püsimajäämiseks ülimalt olulised. Arstide ja õdede koormus vajaliku arstiabi pakkumisel ning konkurentsivõimeline tasustamine on kindlasti teemad, mida ei saa alahinnata või pühendunud inimeste missioonitundega põhjendada ja sellega manipuleerida.
Õpetajad mõistavad tänu sarnasele seisule arstidega praegust ebameeldivat olukorda, kus ühiskonna arengut takistavate teravate valdkonnaprobleemide selgitamiseks on vaja olnud astuda enda põhitööd ning kutsumust segav samm. Õpetajad tunnetavad, kuivõrd alarmeeriv on situatsioon, kus vajaliku ettevalmistuse ning pühendumisega spetsialistid lähevad mujale tööle või tekib üliinimlik koormus või kohti täitma tulevad need, kelle jaoks ei ole see esimene valik.
Eesti Õpetajate Liit on mures, et meditsiinitöötajate sisuliste ettepanekute ja probleemide asemel on avalikkuse tähelepanu pööratud palganumbritele ja seeläbi suurema sotsiaalse vastandamise tekitamisele. Seetõttu kutsub Eesti Õpetajate Liit kõiki õpetajaid andma oma vääriline panus tervishoiusüsteemi probleemide ja nende laiema ühiskondliku mõju selgitamisele ja arutlemisele.
Erinevates koolides üle Eesti on kas suusõnaliselt või kirjalikult avaldatud toetust arstide püüdlustele. Eesti Õpetajate Liit tunnustab sellist õpetajatepoolset initsiatiivi ja soovitab õpetajatel vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi  riiklike õppekavade üldosades määratud õppe-  ja kasvatuseesmärkidele suunata õpilasi iseseisvalt mõtestama ning analüüsima ühiskonnas toimuvat. Soovitame arutleda koos õpilastega asjaolude üle, mis on viinud praeguse kriisini Eesti tervishoiusüsteemis ja millised oleksid ennasthävitavas ressursiraiskamises võimalikud lahendused olukorra parandamiseks.

Margit Timakov
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees