Tuesday, September 19, 2017

Koolitusteade

Head õpetajad! 
Kutsume teid reisiõppe koolitusele!

Mida tähendab nüüdisaegne õpikäsitus humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise kontekstis? Kuidas saab reisimist ja õppimist ühildada? Arutame ja arendame ideid loovas ning kollegiaalses õhkkonnas, kogeme ja analüüsime reisiõpet Peipsiveere näitel.

Tartu Ülikool ootab 2-4-liikmelisi koolimeeskondi Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvatele õpetajate baaskoolitustele „Lõiminguliste õpistsenaariumite  loomine  ja kohandamine reisiõppe näitel“.

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset ja 28 tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm: töötavad humanitaar- ja / või sotsiaalainete õpetajad 

Toimumisaeg ja koht: 6. oktoober Tartu Ülikool (Jakobi 2-114), 7.oktoober reisiõpe Peipsi veerel, algus ja lõpp Tartus ja 14. november 2017 Tartu Ülikool (Jakobi 2-114)


Kursuse eesmärk on analüüsida ja rakendada reisiõppe võimalusi. Koolitusel valmistavad kooli meeskonnad kooli õppekava toetava lõimingulise reisiõppe stsenaariumi.

Kursuse õpiväljundid. Kursuse läbinu: 
 • tunneb nüüdisaegse õpikäsitluse põhijooni ning analüüsib nendest lähtuvalt õppetegevust põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;
 • kavandab koos kolleegidega eesmärgistatud reisiõppe, arvestades oma kooli õppekava;
 • kasutab oma töö planeerimiseks ja kollegiaalseks jagamiseks e-keskkonda;
 • analüüsib oma professionaalset arengut; toetab kolleegide professionaalset arengut.

Kursuse teemad:
 • Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid ja näited 
 • Lõimimise võimalused 
 • Reisiõpe – mis, miks ja kuidas? Näide reisiõppest Peipsiveere näitel
 • LePlanner kui töö planeerimise ja jagamise keskkond 
 • Õpistsenaarium ja selle kollegiaalne jagamine. 
 • Õpilugu kui digitaalse eneserefleksiooni ja kollegiaalse tagasiside vahend

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 

Õppejõud-koolitajad: Andrus Org, Olga Schihalejev

Maksumus: Osaleja arvestuslik maksumus on 175 eurot. Kuna koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, on see töötavale õpetajale tasuta. Projekti tingimustes on kirjas, et kõik koolituse alustanud õpetajad peavad selle ka lõpetama. Seepärast palume enne koolitusele registreerumist veenduda, et osalemine kõikidel koolituspäevadel ja kodutööde sooritamine on võimalik. Koolitusele registreerudes kinnitate, et osalete kursusel täismahus ja olete enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. 


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Lisainfo: Ülle Niin (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekorralduse spetsialist; ylle.niin@ut.ee737 5227)

Wednesday, September 13, 2017

Lauamängudisaini võistlus koolidele ja lasteaedadele

Olen Eesti (edukaim) lauamängudisainer Meelis Looveer
Võite vaadata loodud mängude listi siit:
http://www.goldmerk.ee/et/p/ludograafia
Oma facebookis korraldan igakuiselt lauamängudisainivõistlusi ja seekord on see alljärgnev, äkki saate palun ka jagada edasi :)
------
Lauamängudisaini võistlus 
🎲 KOOLIDELE ja LASTEAEDADELE.
Tehke lauamäng, klõpsige sellest lahe foto ja saatke mulle (mailile: goldmerk@gmail.com), lisage ka mängu lühikirjeldus ja kooli/lasteaia nimi.

Vahet pole kas Sa esindad kooli õpilasena, klassiga või teete seda terve kooli-lasteaiaga.
30.septembril valin parimad ideed eraldi "kooli"-kategooriast ja "lasteaia"-kategooriast ja võitjad saavad suure auhinnapaki erinevaid sobivaid laua-kaardimänge!!!

Võistlusetekst ka siin:
https://www.facebook.com/goldmerkgames/photos/a.447691458667435.1073741827.357856944317554/1120129388090302/?type=3&theater
------

Kui on küsimusi, ideid, tagasisidet jne. andke julgelt teada!
Korraldan koolides ka lauamängu- ja lauamängudisainiworkshope
--
Lugupidamisega
Meelis Looveer
mob: 53465867

Goldmerk OÜ
Koduleht: www.goldmerk.ee
Facebook: facebook.com/goldmerkgames/
    Kõige lõbusamad ja interaktiivsemad mängud Facebookis - Vaata järgi!

Friday, August 25, 2017

Koolitusteade

Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2017. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
*      1.-5.klassi õpetajatele veel 4 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        25.09.2017 Viljandis                     Info ja registreerumine
-        06.10.2017 Haapsalus                  Info ja registreerumine
-        16.10.2017 Tallinnas                    Info ja registreerumine
-        03.11.2017 Tartus                          Info ja registreerumine  
*      6.-9. klassi õpetajatele veel 2 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        28.08.2017 Tallinnas                     Info ja registreerumine  
-        19.09.2017 Saaremaal                  Info ja registreerumine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Kirjale on lisatud koolituskavad. Kavadest leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

Kursus nutivahendite kasutamisest

Paljud koolid on saanud endale tahvelarvutid. Kuidas need kasutusele võtta? Veel on vabu kohti Hitsa e-kursusel "Nutivahendite kasutamine õppetöös". Koos on mõnus kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Nutivahendite kasutamine õppetöös
Võite liituda ka mõni päev hiljem, kui huvi pakub.

Kaunist suve lõppu soovides
Tuuli Koitjärv ja Kristi Rahnskype tuulike96
tel: 58133410

Konverents

Head õpetajad!

15.-16. septembril 2017 toimub Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse konverents. 

Lisasin manusesse konverentsi programmi ja töötubade kirjeldused. Palun edastage see informatsioon oma aineliitudele. Palun kirjutage mulle individuaalselt, kes seda on teinud - nii püüan vältida korduspostitusi. 

Konverentsi teisel päeval toimub enam kui 30 töötuba, kus käsitletakse paljude muuseumide ja teiste kooli partnerite tegevusi õppetöö rikastamiseks. Samuti esitatakse häid näiteid ainetevahelisest lõimingust, huviharidusest jne. Siia ootame ka humanitaare :)

Palun tutvuge konverentsi materjalidega Tallinna Reaalkooli kodulehel www.real.edu.ee.

Head

Madis Somelar

Tuesday, April 18, 2017

VAT Teatri töötoad kevadel 2017

Head õpetajad!
Esmalt jagame rõõmu: 
 • Üle 40 noore osales möödunud nädalal VAT teatri juures digi-ja teatriteemadega seotud rahvusvahelisel noorsoovahetusel "A Bit of Me - My digital identity". Väike videomälestus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis toimunud töötubade päevast, mida viisid läbi õpetajate abiga tublid õpilased Lilleküla koolist:https://www.youtube.com/watch?v=LD_EWSwwhVo&feature=youtu.be.
 • Lisaks toimus konverents "Creative Forum", kus toimunud digiteemalised TED-talk laadsed ettekanded on nähtavad ja järelvaadatavad veel siin:http://www.vatteater.ee/et/uudised/324/index.html.
Nüüd aga pikemalt infot haridustöötubade kohta, mida on võimalik sel kevadel veel pakkuda oma õpilastele ja ka õpetajatel VAT Teatri kaudu.
Pikem materjal: https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLclowaU96RjBISDg/view.
Info kodulehel: http://www.vatteater.ee/et/opetajale.html.

Enamikku töötubadest saab kutsuda eraldiseisva sündmusena või ka seotuna lavastustega. Olenevalt sisust sobivad töötoad näiteks inimeseõpetuse tundi, klassiõhtule või mõne muu koolisündmuse juurde. 

UUED TÖÖTOAD:
* TÖÖTUBA ÕPILASTELE JA ÕPETAJATELE  „LUGU LIIKUMISES JA RÜTMIS”:  iseseisva sündmusena, inspireeritud etendust „Carmeni avaldamata kirjad”. Kestus 90 minutit - € 200
Mänguline ja tantsuline töötuba, mis algab flamenkotantsu etteastega. Töötoas saab ka rütme proovida ja liikumist ning ühiselt arutleda, mis tähendusi saab tantsuline liikumine väljendada ja rütmid. Vastavalt osalejatele loome töötoa mudeli kas lihtsama või natuke keerulisema. Jätkutöötoana võimalik kutsuda flamenko, rütmika, "Carmeni" novelli või improvisatsioonilise tantsu töötuba.
* TÖÖTUBA ÕPILASTELE "SEKSUAALSUS, IDENTITEET JA MEEDIA MÕJUD": pärast etendust "Kas sulle meeldib porno?". Kestus 90 minutit - € 80
Mis on seksuaalsus? Kui lai on seksuaalsuse ja sooidentiteedi spekter? Kuidas mõjutab meie arusaama sellest meedia? Millised on soorollid ja soostereotüübid meie ümber ning millised on need meie peas? Kuidas need mõjutavad meie elu ning valikuid? Nendele küsimustele otsime vastuseid töötoas, mis toimub vestlusringi ning aktiivtegevuste vormis. Etendus „Kas sulle meeldib porno?“ on heaks sissejuhatuseks ning soojenduseks töötoas käsitletavatele teemadele, kuna etenduses toimuvad dialoogid häälestavad noori küsima küsimusi, millelt on hea minna üle avatud vestlusele.
* TÖÖTUBA ÕPETAJATELE “TÄHELEPANU, VALMIS OLLA, KIRJUTA!":2 tundi 15 min (3 ak tundi) -  €150
Töötuba pakub õpetajatele võimaluse loominguliselt, kirjalikult end väljendada. Toimuvad erinevad kirjutamisülesanded ja loovkirjutamisharjutused nii grupis kui inidividuaalselt. Läbiviija Drakadeemia asutaja Siret Campbell ütleb, et töötoa eesmärk on, et õpetajad saaksid eesmärgistatult lustida.
* TEISED ÕPILASTE TÖÖTOAD:
 • KIRJUTAMISE TÖÖTUBA "VATINAARIUM" - alates 14.eluaastast. Esmalt külastab grupp üht VAT Teatri etendust, seejärel toimub töötuba. Valida võib kogu VAT Teatri repertuaarist, kuid soovitatud lavastused on: "MISTER GREEN", "Klaasist loomaaed", „Faust” ja „Kas sulle meeldib porno?”. Võib olla ka lookirjutamise ja näidendikirjutamise jätkutöötoana. Kestus 90 minutit - €80
 • LOOKIRJUTAMSE TÖÖTUBA – alates 10. eluaastast. Iseseisva sündmusena (aga võib olla seotud konkreetse lavastuse (või hoopis kohustusliku kirjandusega)). Kestus 90 minutit - €80 
 • NÄIDENDIKIRJUTAMISE TÖÖTUBA – alates 14. eluaastast. Iseseisva sündmusena (aga võib olla ka seotud konkreetse lavastuse või näidendiga või nt kohustusliku kirjandusega). Kestus 90 minutit - €80
 • IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA –  alates 10. eluaastast. Toimub pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba ei oleseotud lavastuse teemadega) või iseseisvalt. Kestus 90 minutit. - €80
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast. Pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba seotud lavastuse teemadega) või iseseisvalt. Kestus 90 minutit. - €96
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA „NOOR VIRTUAALMAAILMAS” – alates 12. eluaastastIseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud teemasid. Kestus 90 minutit. - €96
 • LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast. Pärast etendusi „Pal-tänava poisid” ja "Web Demon" või iseseisvalt.Kestus 90 minutit - €80
 • TÖÖTUBA „MEEDIA MEIE ELUS” – alates 14. eluaastastEnne etendust „Kas sulle meeldib porno?”. Kestus 60 minutit - €80
AITAN LAPSI:
Käimas on periood märts-mai 2017. Veel on loetud võimalused kasutada käesoleval hooajal antud projekti võimalusi. AITAN LAPSI kaudu saab esitada taotlusi haridustöötubade tellimiseks TASUTA. Projekti poolt toetatuna saavad teatrisse tulla või töötubades osaleda vähemate võimalustega õpilased KUNI GÜMNAASIUMIEA LÕPUNI.
TEISED TÖÖTOAD ÕPETAJATELE:
 • “LOOVKIRJUTAMINE ÕPETAJA TÖÖVAHENDINA" (eelmisel hooajal kandis nime "LOOVKIRJUTAMISE TÖÖTUBA") - 2 tundi 15 min (3 ak tundi) €150
 • IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA  - 2,5 tundi (150 minutit) - €150
 • LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA - 2 tundi (120 minutit) - €150
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA - 2,5 tundi (150 minutit) - €200
Nende töötubade sisu ja kestvus erineb noorte töötubadest. Noortega tegelevad spetsialistid – õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid jne – on oodatud osalema spetsiaalselt neile väljatöötatud koolitus-töötubades. Täiskasvanute töötoad on esmalt kogemuslikud, ent pakuvad lisaväärtusena võimalust mõtestada, kuidas rakendada töötubades kogetud meetodeid noortega tehtavas töös. 

Kodulehel saab leida ka teatriskäitumise teemalisi koomikseid ja 
küsimustiku etenduse analüüsiks, mida saab nt kasutada klassis pärast teatrikülastust. 
Küsige julgelt meilt soovitusi!
Parimate soovidega,
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht
E-mail: mariliis@vatteater.ee

Sunday, April 16, 2017

Õpiabi - teie ettepanekud

Head kolleegid klassiõpetajad ja lasteaiaõpetajad!
Peatselt saate kutse Eesti Lugemisühingu konverentsile "Kirjaoskus peegeldab heaolu". See toimub 15. juunil Pärnus Kuninga Tänava Põhikoolis.
Et mõnevõrra mõtteid koguda ja materjale ette valmistada, pakume vastamiseks küsitlust õpiabi kohta. 
Igaüks, kes tunneb, et teema puudutab - olge lahked, leidke kümmekond minutit oma hinnangute ja ettepanekute avaldamiseks. Kõik see meie laste parema tuleviku nimel!
Palun püüdke vastata enne 1. maid.
Tänuga
Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine
Mare Müürsepp

Monday, April 10, 2017

Tegevused, mis toetavad lugeja arengut


Koolitus toimub 5.05.2017 kell 16:00-18:30 Eesti Rahvusvahelises Koolis, Juhkentali 18 Tallinn.
Koolitajateks on Eesti Rahvusvahelise Kooli õpetajad Terje Äkke ja Sirje Torim
Sihtgrupp - Algklasside õpetajad
Koolituse sisu:
 • Lugemiskeskkond koolis
 • Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga
 • Lugeja valikud ja vastutus
 • Lugeja arengu jälgimine ja toetamine 
Registreerimine
Registreerida saab kuni 1.maini või kuni grupi täitumiseni
Koolitus on tasuta, sisaldab kohvipausi ja osalejad saavad tõendid.
Lugupidamisega,
Sirje Torim ja Terje Äkke 

Monday, April 3, 2017

Virtuaalne käsitöönäitus ootab töid!


Virtuaalne käsitöönäitus ootab endiselt õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teemaks on "Rütm" 

Märksõnad on: muster, korrapärasu, järjepidevus, laulupidu, pillid.

Friday, March 24, 2017

"Mister Green"

Head õpetajad!

Kahjuks jäi õpetajatele mõeldud sündmus 15.03 ära, sest näitleja haigestus ootamatult. Sellest tulenevalt anname teada, et meil on uuele õpetajate sündmusele veel vabu kohti ja avame uuesti kiire registreerimise nii emakeeleõpetajatele kui algklasside-ja põhikooliõpetajatele!
Uus sündmus toimub juba järgmisel nädalal, 28.märtsil kell 18.00, kus vaatame koos meie uhiuut  lavastust"MISTER GREEN"!

Sündmuse kava:


 • Kell 17.00 koguneme Rahvusraamatukogu Teatrisaali fuajees, kus saab nautida kohvi ja kringlit ningtutvuda töötubade ja lavastuste materjalidega.
 • Kell 17.30 koguneme Teatrisaali, kus tutvustame meie edasisi plaane.
 • Kell 18.00 algab Teatrisaalis etendus "MISTER GREEN". Sihtgrupp alates 10.a:http://www.vatteater.ee/et/lavastused/96/mister-green.html.
 • NB! Etenduse kestus on ca 1 tund ja sellele järgneb vestusring lavastuse teemadel lavastaja Helen Rekkorinäitleja Rauno Kaibiaineni ja dramaturg Mihkel Seederiga
Palun saatke kinnitus kas tulete uuel kuupäeval õpetajate sündmusele mulle hiljemalt 23.märtsiks:mariliis@vatteater.eePalun saatke oma nimi, mailiaadress ja kooli nimi.
Kaunist kevade algust!

Mari-Liis Velberg
VAT Teater
Haridustegevuste juht
Kontakt: mariliis@vatteater.ee
Haridustegevused: http://www.vatteater.ee/et/opetajale.html

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub lapsi ja noori ProgeTiigri võistlusele "Mängumaraton" oma mänge looma!

"Mängumaratonile" ootame kõiki 5-20aastaseid alus- ja üldhariduse õppijad, osaleda saab nii üksi kui ka kuni viieliikmelise meeskonnana. Võistkondi on juhendama oodatud nii õpetajad, ringijuhendajad kui ka lapsevanemad.

Võistlusel osalemiseks tuleb esitada enda loodud mäng, mis õpetab programmeerimist või aitab tõsta teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituma peaks. Lahenduseks võib olla nii arvutimäng, mobiilirakendus kui ka laua- või kaardimäng. Mängud annavad noortele võimaluse panna tööle oma fantaasia – jutustada oma lugusid, luua uusi tegelasi ja maailmu ning samas lõimida erinevaid õppeaineid nagu tehnoloogia, matemaatika, kunst, muusika, keeled jm. Võistlustöö saab hästi siduda ka põhikoolis tehtava õppekavapõhise loovtööga.
Mängude loomisel võib kasutada endale meelepäraseid vahendeid, kasulikke soovitusi leiab ka võistluse kodulehelt.

Võistlustöid saab esitada 23. aprillini 2017 veebiaadressil konkursiveeb.hitsa.ee.

Võistlustöid hinnatakse viies vanuserühmas ning parimate tööde autorid koos juhendajatega on oodatud 20. mail 2017 Tallinnas toimuvale finaalüritusele. Finaalis tehakse teatavaks võitjad, samuti toimub suur mängude maraton, kus osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ning välja valida ka oma lemmikud.

Parimaid töid autasustatakse uhkete auhindadega, auhinnafond on 13 000 eurot! Kõigi finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ka ProgeTiigri eriauhind väärtuses 500 eurot!

Tutvu tingimustega lähemalt: konkurss.hitsa.ee


Lugupidamisega
Laura Vetik
Kommunikatsioonispetsialist
Hariduse Infotehnoloogia SA
Tel: 6510106 | 5507255

Tuesday, March 14, 2017

Kokkuvõte 3. klasside emakeeleolümpiaadist

14. märtsil toimus Haapsalu Põhikoolis järjekordne Läänemaa 3. klasside emakeeleolümpiaad.
Seekordse töö koostasid õpetajad Riina Leidsalu ja Õnnela Palmiste-Selberg Kullamaa koolist, Ene Jundas Ridala koolist, Liia Lees Haapsalu põhikoolist ning Ene Hiiepuu Haapsalu kolledžist.
Töö "põhjaks" oli Contra tekst "Talumees Tambet".
Ülesannete koostajatena pidasime silmas, et õpilastel oleks võimalik oma kriitilist ja loomingulist mõtlemist arendada ning lapsed paistsid selles osas heast küljest silma.
 Mõned tähelepanekud, mida on vaja ikka ja jälle meelde tuletada:

 • tööjuhendite lugemine
 • tähelepanu kirjutamisel (sõnade lõpust täht puudu, tähekujud)
 • raskusi valmistas paberteatmeteosest märksõna leidmine (ärme unusta nutiajastul ka paberkandjal teatmeteoseid)
Täname Haapsalu põhikooli vastuvõtu eest!


Jrk nr ÕPILANE KOOL PUNKTE
1. Heile Eisenschmidt HPK 59
2.  Patrik Rainer Kaljula HPK 43
3.  Silver Kallas HPK 51,5
4.  Madli Laasik HPK 56,5
5.  Mia Saluäär HPK 57,5
6. Gloria Luisa Eberle HPK 58
7. Kai Urb Kõmsi Lasteaed-Algkool 60
8.  Simo Linno Metsküla Kool 59,5
9.  Kaspar Kallau Palivere PK 47
10. Kaidi Kleemann Oru Kool 41,5
11. Rovar Kivisalu Virtsu Kool 56
12. Mirabelja Kuurmann Kullamaa Keskkool 64,5
13.  Ane Mona Tarakanova Taebla G 58,5
14. Laas-Joonas Saul HLA 63,5
15. Kennert Saarjõe HLA 57
16. Ida Orgla HLA 51,5
17. Hendrik Soome HLA 58
18. Marta Klooster Uuemõisa Lasteaed-Algkool 60,5
19. Annabel Oruste Uuemõisa Lasteaed-Algkool 61
20. Lianna Lisette Erit Ridala PK 62
21. Alisa Veepalu Lihula G 67

Kutse Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse (1.-5. klass) koolitustele

Hea Õpetaja!
Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu (1.-5.klass) kasutamise toetamiseks koolitused järgnevalt:  
Koolituse aeg ja koht:
·         24.märts 2017 Tallinn, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42
·         07.aprill 2017 Pärnu, Tervise Paradiis spaa-hotell & veekeskuse konverentsiruum,  aadressil Side 14

Koolitusele registreerumine:Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teadamerike.org@tai.ee

Kena päeva soovides,

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut