Friday, September 20, 2013

Huvitav pakkumine

Tere!
  Minu nimi on Brit Peensoo ja kirjutan Avita kirjastusest.
 
Toimetan hetkel 3. kl loodus- ja inimeseõpetuse II poolaasta
  õppematerjale (õpikut ja töövihikut) ning otsin neile õpetajast
  retsensenti. Tahaksin teada, kas leiduks õpetajat, kes on huvitatud
  retsensendiks olemisest?

 Tulenevalt nõuetest peab retsenseerival õpetajal olema kas
  vanemõpetaja või õpetaja-metoodiku ametijärk.
  Õpetajast retsensendilt ootame õppematerjali metoodilise ja
  didaktilise ülesehituse, küsimuste ja ülesannete otstarbekuse,
  eakohasuse, arusaadavuse ja lahendatavuse hindamist,
  kõikvõimalike märgatud vigade või vajalike paranduste
  väljatoomist. Retsensioon on tasustatud ja anname ka retsenseerimise tõendi. Tavaliselt saadan retsensendile õpiku/töövihiku kujundatud maketi PDF-i
kujul ja ootan retsensiooni tekstifailina.

  II poolaasta õpik ja töövihik saavad retsenseerimisvalmis
  ilmselt oktoobrikuus, täpsemat aega hetkel veel
  öelda ei oska.  Ilusat kooliaasta algust soovides,
 
 
  Brit Peensoo
  Avita kirjastus
  loodusõpetuse toimetaja

Tuesday, September 17, 2013

Klassiõpetajate liidu sügisseminar

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Ei ole üksi ükski jüts” 
reedel, 1. novembril 2013 kell 11.00
Tartu 
Tamme Gümnaasiumis (Tamme pst 24a)

Registreerimine 28. oktoobrini selle lingi kaudu.
Osalemine liikmetele 3 €, mitteliikmetele 10 € (hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunat)


Täpne päevakava siin.

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.

Kohtumiseni Tartu Tamme Gümnaasiumis,

Saturday, September 14, 2013

Ainenõukogu koosolek 11. septembril

Läänemaa klassiõpetajate sügiskoosolek TLÜ Haapsalu Kolledžis
11.september 2013
Osalesid:
Evelin Nappus, Taimi Sammel, Tiina Markus, Pille Kaisel, Sirje Sinitskaja, Tiina Järv, Ene Jundas, Eda Aavik, Õnnela Palmiste-Selberg, Riina Leidsalu, Ruth Kampmann, Piret Pärnapuu, Ülle Lobjakas, Ene Hiiepuu, Kristel Tereping, Anneli Kasesalu
1.      Tagasivaade eelmise aasta tegevustele, tänusõnad olümpiaadide koostajatele ja korraldajatele.
2.      Tegevused 2013/2014 õppeaastaks.


Tegevus
Aeg/koht
Töörühm
Märkused
1.
Kunstikonkurss
 „Väike kunstnik“ 1.-2. klassi õpilastele.
Veerandi viimasel nädalal joonistavad kõik konkursil osalejad  May Aavasalu poolt antud teemal.
Õpetaja saadab tööd (arv täpsustub) kunstikooli, kus valitakse välja parimad, kelle töödest valmib rändnäitus, mis liigub osavõtnud koolides.
Õpilastele ja õpetajatele kingitakse tänukirjad, mille kujundamisel kasutatakse õpilaste töid.
I veerandi viimane nädal, näitus liigub koolist kooli õppeaasta jooksul
Evelin Nappus
Taimi Sammel
May Aavasalu
Kristel Tereping

Täpsem info konkursi kohta saadetakse septembris koolide listi ja edaspidi suhtleb Evelin Nappus õpetajatega isiklike meilide kaudu.
2.
Emakeeleolümpiaad 3. klassile
13. märts
TLÜ Haapsalu Kolledž
Evelin Nappus
Taimi Sammel
Piret Pärnapuu
Kristel Tereping
Tiina Markus

Töörühma esimene kohtumine on
15.jaanuaril kell 15.00 kolledžis
3.
Kirjanduslik olümpiaad
 4. klassile
27. märts
koht täpsustub
Eda Aavik
Kaire Pärnpuu
Anne Kruus
Riina Leidsalu
Ruth Kampmann
Töörühma esimene kohtumine on
10.oktoobril kell 16.00 (koht täpsustub)
4.
Õpioskuste olümpiaad
 5. klassile
17.aprill
TLÜ Haapsalu
Kolledž
Sirje Sinitskaja
Pille Kaisel
Astrid Sumberg
Ene Jundas
Anneli Kasesalu
Töörühma esimene kohtumine on
15.jaanuaril kell 15.00 kolledžis

5.
Klassiõpetajate talveseminar
31.jaanuar või 7.veebruar


6.
Klassiõpetajate suveseminar
14.-15.august