Wednesday, November 28, 2012

Raamatututvustus

Tiiu Tammemäe tõlgituna on ilmunud kasvatusteaduslikult ja
eripedagoogiliselt huvitav ja vajalik raamat "Tiigri tütar", autor
Torey Hayden, kirjastus Koolibri. Raamat on juba ülikooli õppetöös
kasutusel ja tagasiside üliõpilastelt on väga positiivne.
Täpsem info raamatu kohta Kirjastus Koolibri kodulehel:
http://pood.koolibri.ee/catalog/product/view/id/6948/s/tiigri-tutar
Kuidas õpetaja saab aidata last, kelle ta ema on hüljanud, isa on
narkomaan ning kelle ainsad relvad maailma ebaõigluse vastu on viha ja
unustus?
Kas õpetaja saab asendada õpilasele tema vanemaid ja sõpru?

Sunday, November 25, 2012

Õppepäev


Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab õpetajatele õppepäeva "KESKUSTE PÄEV KUI ÕPILASE ÕPIHIMU SUURENDAJA”.
Täpsem info siit
Registreerimine  26. novembrini siit
 
Liidu liikmetele on üritus tasuta, mitteliikmetele 5€.
On veel mõned kohad!
 
EKÕL juhatus
 

Friday, November 16, 2012

Kirjandusliku olümpiaadi eelteade


4. klasside kirjanduse olümpiaad toimub Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas (Wiedemanni 11, Haapsalu)  04. aprillil 2013.a.

Osalevad eelnevalt registreeritud 3- liikmelised võistkonnad. Selleks palun kirja panna oma kooli võistkond aadressil raamatukogu@lihula.edu.ee    09.11.2012
Tähelepanu!  Ootame endiselt võistkondi registreeruma   30.11.2012
Märkige kooli nimi, klass ja võistkondade arv klassist ning õpetaja/juhendaja nimi ja meiliaadress.

Kirjandusliku olümpiaadi raamatuviktoriin toimub järgmiste raamatute põhjal:
  1. Pervik „Klabautermanni mure“
  2. R. Reinaus „Aguliurka lapsed“
  3. K. Dicamillo „Mustkunstniku elevant“
Lisaks lugege eesti muinasjutte ja  Venda Sõelsepa luuleraamatuid. Uurige,  vaadake ja tutvuge raamatutega, mille illustratsioonid on joonistanud Ülle Meister.

Samale aadressile saata ka ettetulevad küsimused.

Toredat ettevalmistusperioodi ning kohtumiseni olümpiaadil,
Korraldajate nimel Kaire Pärnpuu

Tuesday, November 13, 2012

Koolitus


Koolitus algklassiõpetajatele „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“
5.detsembril HAAPSALUS, hotell Kongo seminariruumis.

Lugupeetud algklasside õpetaja,

Õpioskuste arendamine ja rühmatöö tulemuslik läbiviimine on kehtiva õppekava eesmärkide saavutamiseks väga oluline, sest aitab õpilastel ümbritsevas infokülluses toime tulla ja omandada suhtlemis- ja argumenteerimisoskused. Õppekava rõhutab vajadust toetada õpihuvi ja õpioskusi ning luua igale õpilasele tingimused edukaks õppetööks.

Korraldame 5.detsembril Haapsalus koolituspäeva „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“, kus anname ideid erinevate rühmatöö vormide kasutamiseks ja nõustame, kuidas vältida rühmatööga kaasnevaid ohte õppe tulemuslikkusele. Käsitleme selgrootute liike, nende eluviise ning seoseid muu looduse ja inimesega.

Koolitus algab kell 11.00 ja lõpp kell 16.00. Koolituse pikkus 6 ak tundi.

Koolituse hind on 55 €. Kui ühest koolist osaleb rohkem kui üks õpetaja, on hind kõikidele sellest koolist osalejatele 10% võrra odavam. Täpse info koolituse kohta saadame osavõtjatele nädal enne koolituse toimumist.

Koolitusest osavõtjad saavad oma klasside jaoks klassikomplekti raamatuid sarjast „Luubi all“ („Kiil“, „Herilane“, „Vihmauss“, „Jõevähk“, „Toakärbes“, „Puuk“). Sarja väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, raamatud saab tasuta. Raamatute teksti autorid on Sirje Aher ja Georg Aher, rohkete värviliste illustratsioonide autoriks on Epp Margna ja Kristina Reineller. Raamatud sisaldavad nuputamisülesandeid ja juhiseid muudeks aktiivtegevusteks.

Registreerumine 20.novembrini aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta, s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035