Wednesday, December 21, 2011

Kallid kolleegid!

Kaunist jõuluaega teie kodudesse, rõõmuküllast aastavahetust ning palju kordaminekuid uuel aastal!

Maakonna klassiõpetajate ainenõukogu!

Friday, October 7, 2011

Koolirahva Ideelaat 2011

27.oktooberil 2011 Haapsalu kolledžis
Konkursi Olen Ettevõtlik projektide kaitsmine kell 11.00-14.00:
Osalevad koolide meeskonnad, kes on loonud ja tutvustavad projekte, kus tähelepanu suunatud õpilaste ettevõtlikkuspädevuse arendamisele.
 1. Laulasmaa Kool Elamusmängud
 2. Paide Gümnaasium Fotoromaanid
 3. Uhtna Põhikool Seinteta kool
 4. Peetri Lasteaed-Algkool Vesi
 5. Jüri Gümnaasium Õpime demokraatiat
 6. Kurtna Kool Ettevõtlikkuse arendamine tööõpetuse tunnis
 7. Harkujärve Lasteaed-Põhikool
 8. TLÜ Haapsalu Kolledž I Otsustusmäng 60 sekundit
 9. TLÜ Haapsalu Kolledž II Märka ja mõista
Koolirahva Ideelaat kell 10.00-14.00
Osalevad:
 1. Kirjastus TEA
 2. Kirjastus Atlex
 3. Kirjastus Koolibri
 4. SA REC Estonia (keskkonnatemaatilised õppematerjalid)
 5. Ciconia õppemängud I-II kooliastmes erinevates õppeainetes
 6. Eda Tuvikene Võrumaa, Mõniste Kool (matemaatika õppematerjalid)
 7. Aili Lomp Jõgevamaa, Esku-Kamari Kool (õppematerjalid klassiõpetajale)
 8. Ivika Jegis Harjumaa, Aruküla Põhikool (3.-9. kl inglise keele töölehed, viktoriinid, lauamängud)
 9. Lehte Jõe/ Kristel Tereping Läänemaa, Taebla Gümnaasium/Palivere Põhikool Õppematerjalid CD-l ideid kunsti ja tööõpetuse tundideks ja tööjuhendid õppemängude valmistamiseks.
 10. Põltsamaa MARI lasteaed (töökogemus lasteaiaõpetajalt, erinevad õppematerjalid, peokavad)
 11. Pille Matt Terviseteemalised loodusmuinasjutud 4.-7.a. lastele
 12. Ene Riis, Raina Tiidovee, Raina Rääp Kuressaare Gümnaasiumi klassiõpetajad "Loe ja mõista” funktsionaalse lugemise töövihik.
 13. Marina Mäetalu Saaremaa Ühisgümnaasium Kehalise kasvatuse õppematerjal. Pallimängude voldikud algklassidele.
 14. Haapsalu Kolledži Käsitöötehnoloogia ja Disaini osakond tutvustab ja müüd oma tooteid.
 15. Haapsalu Gümnaasiumi õpilasfirma EwB müüb salendava efektiga kolmnurkseid põllesid.

Töötoad
11.00-12.00 Eesti Väitlusselts tutvustab väitluse kasutamise võimalusi erinevates õppeainetes.
12.00- 12.30 Multikultuurne õpikeskkond A. Kukk , M. Muldma TLÜ
13.00- 13.30 Tarbijahariduse õppematerjali tutvustamine M. Kõrvits
Täiendav info:
Anneli Kasesalu (Ideelaat) anneli@hk.tlu.ee, 4720244
ja Sirje Piht (Olen ettevõtlik 2011) sirje@hk.tlu.ee, 4720244

Koolitusvõimalus

Tööõpetuse (esimene kooliaste), käsitöö ja kodunduse ning
tehnoloogiaõpetuse õpetajatele infopäev, milles räägitakse aastatel 2012 ja
2013 toimuvatest aineõpetajate täienduskoolitustest.
Info on aadressil http://www.tehnoloogia.ee/index.php?sisu=infopaev_2011

Monday, October 3, 2011

Kirjanduslikule olümpiaadile registreeritud võistkonnad

4. klasside kirjanduslikule olümpiaadile pääsevad vaid eelregisreeritud võistkonnad. 3. oktoobril lõppenud eelregistreerimise põhjal osalevad olümpiaadil:
HLA 4.B
HLA 4.C 2 võistkonda
Haapsalu G 4.A
Haapsalu G 4.B 2 võistkonda
Palivere Põhikool
Uuemõisa Algkool
Oru Kool
Virtsu Kool
Kullamaa KK
Lihula G
Noarootsi Kool
Taebla G

4. klasside kirjandusliku olümpiaadi lugemisvara

Kirjandusliku olümpiaadi raamatuviktoriin toimub järgmiste raamatute põhjal:
1. Ilmar Tomusk "Inglid kuuendas B-s"
2. Ketlin Priilinn "Evelini lood"
3. A. Sigurdsson "Kääbusekivi"

Häid lugemiselamusi!

Külas Peetri LPKs

27. septembril külastas grupp Läänemaa klassiõpetajaid Peetri Lasteaed Põhikooli Harjumaal. Kooli õppejuht Katrin Piiriselg tutvustas ja näitas meile maja, mis on ilus ja kaasaegne nii seest kui väljast. Kuulsime, et alles 2009. aastal avatud majale hakatakse tuleval aastal tegema juurdeehitust. Pärast põhjalikku ringkäiku sõime kooli sööklas maitsva lõuna. Seejärel rääkis asutuse direktor Luule Niinesalu meile teemal "Kirjeldav sõnaline hinnang".
Täname südamest kõiki Peetri õpetajaid ning õpilasi, kelle tööd me tundide ajal klassiustest sissevaatamisega segasime.
Aitäh kolledžile ürituse toetamise eest!
Pilte huvitavast päevast vaadake siit.

Wednesday, September 21, 2011

Ainenõukogu koosolek

Käesoleva õppeaasta üritustest
3. klasside emakeele olümpiaad
Olümpiaad toimub 15. märtsil 2012 Tuudi koolis. Olümpiaadi ettevalmistustoimkonnas on Evelin Nappus, Taimi Sammel, Inga Rennit, Lehte Jõe, Ene Hiiepuu. Toimkonna esimene kokkusaamine on 10.jaanuaril kell 15.00 kolledžis. Kui klassis on kuni 15 õpilast, siis saab olümpiaadil osaleda üks õpilane. Kui õpilasi on üle 15, siis kaks õpilast klassist.
4. klasside kirjanduslik olümpiaad
Olümpiaad toimub 26. jaanuaril 2012 Vatla koolis. Olümpiaadi valmistavad ette Astrid Sumberg, Pille Kaisel, Anne Kruus, Tiina Markus, Kaire Pärnpuu, Astrid Paulus, Ene Jundas, Krista Kumberg. Toimkonna esimese kokkusaamise ajaks on 4. oktoober kell 15.00 Lihula gümnaasiumi raamatukogus. Olümpiaadil saavad osaleda klasside 3-liikmelised võistkonnad, kes on eelregistreeritud 3.oktoobriks.
5. klasside õpioskuste olümpiaad
Olümpiaad toimub 3. mail 2012 kolledžis. Olümpiaadi valmistavad ette Anneli Kasesalu, Kristel Tereping, Helge Üprus, Lehti Padu, Malle Prikk, Ruth Kampman. Toimkonna esimene kokkusaamine on 7. veebruaril kell 15.00 kolledžis.
Talveseminar 2012
Talveseminar toimub Taebla Gümnaasiumis. Toimumisaeg sõltub peaesineja ajagraafikust.
Suveseminar 2012
Suveseminar toimub 21.-22. augustil 2012 Metskülas.

Saturday, September 3, 2011

Suveseminar 2011 VIRTSUS

15. - 16. augustil toimus viiendat korda Läänemaa klassiõpetajate suveseminar. Alati on meil külas olnud ka õpetajad väljastpoolt maakonda, sel korral siis Saare- ja Raplamaalt. Kaks päeva olid tegemisi täis: koguti uusi ideid meisterdamise tundideks, lahendati matemaatikaülesandeid, surfati internetiavarustes, õpiti koostama arvuti- ja internetipõhiseid harjutusi ning ülesandeid, loodi mitmeid uusi bände jne. Toimus matk Puhtu Looduskaitsealale, mida giid Krista Kampus meeldejäävalt tutvustas. Töötubasid juhtisid Airi Aavik, Siivi Jõgi, Monika Veek, Piret Leiumaa, Tiina Markus, Inga Rennit jt. Esimese õhtu lõpetas piknik väikese maja hoovis, kus võis taas veenduda, et oleme väga head lauljad, suurepärased tantsijad ning huumorimeelega inimesed!

Teise päeva lõpetas päeva jooksul moodustatud bändide esinemine, mis oli väga menukas!
Kui talveseminarid koolides on harjumuseks saanud, siis suveseminari korraldus ühe kooli kanda oli esmakordne. Virtsu õpetajad eesotsas Tiina Markusega said sellega suurepäraselt hakkama. Täname südamest kõiki, kes need päevad meeldejäävaks muutsid!

Pildimeenutust meie toredatest ettevõtmistest näeb aadressilt: http://youtu.be/qAX1LshWaIQ

Friday, August 19, 2011

Meie ajaveeb loodud

TERE TULEMAST LÄÄNEMAA KLASSIÕPETAJATE AJAVEEBI!

Siit saate infot meie ettevõtmistest, ürituste toimumisaegadest ja Klassiõpetajate Liidu tegemistest.

HEAD JÄLGIMIST!