Wednesday, September 21, 2011

Ainenõukogu koosolek

Käesoleva õppeaasta üritustest
3. klasside emakeele olümpiaad
Olümpiaad toimub 15. märtsil 2012 Tuudi koolis. Olümpiaadi ettevalmistustoimkonnas on Evelin Nappus, Taimi Sammel, Inga Rennit, Lehte Jõe, Ene Hiiepuu. Toimkonna esimene kokkusaamine on 10.jaanuaril kell 15.00 kolledžis. Kui klassis on kuni 15 õpilast, siis saab olümpiaadil osaleda üks õpilane. Kui õpilasi on üle 15, siis kaks õpilast klassist.
4. klasside kirjanduslik olümpiaad
Olümpiaad toimub 26. jaanuaril 2012 Vatla koolis. Olümpiaadi valmistavad ette Astrid Sumberg, Pille Kaisel, Anne Kruus, Tiina Markus, Kaire Pärnpuu, Astrid Paulus, Ene Jundas, Krista Kumberg. Toimkonna esimese kokkusaamise ajaks on 4. oktoober kell 15.00 Lihula gümnaasiumi raamatukogus. Olümpiaadil saavad osaleda klasside 3-liikmelised võistkonnad, kes on eelregistreeritud 3.oktoobriks.
5. klasside õpioskuste olümpiaad
Olümpiaad toimub 3. mail 2012 kolledžis. Olümpiaadi valmistavad ette Anneli Kasesalu, Kristel Tereping, Helge Üprus, Lehti Padu, Malle Prikk, Ruth Kampman. Toimkonna esimene kokkusaamine on 7. veebruaril kell 15.00 kolledžis.
Talveseminar 2012
Talveseminar toimub Taebla Gümnaasiumis. Toimumisaeg sõltub peaesineja ajagraafikust.
Suveseminar 2012
Suveseminar toimub 21.-22. augustil 2012 Metskülas.

Saturday, September 3, 2011

Suveseminar 2011 VIRTSUS

15. - 16. augustil toimus viiendat korda Läänemaa klassiõpetajate suveseminar. Alati on meil külas olnud ka õpetajad väljastpoolt maakonda, sel korral siis Saare- ja Raplamaalt. Kaks päeva olid tegemisi täis: koguti uusi ideid meisterdamise tundideks, lahendati matemaatikaülesandeid, surfati internetiavarustes, õpiti koostama arvuti- ja internetipõhiseid harjutusi ning ülesandeid, loodi mitmeid uusi bände jne. Toimus matk Puhtu Looduskaitsealale, mida giid Krista Kampus meeldejäävalt tutvustas. Töötubasid juhtisid Airi Aavik, Siivi Jõgi, Monika Veek, Piret Leiumaa, Tiina Markus, Inga Rennit jt. Esimese õhtu lõpetas piknik väikese maja hoovis, kus võis taas veenduda, et oleme väga head lauljad, suurepärased tantsijad ning huumorimeelega inimesed!

Teise päeva lõpetas päeva jooksul moodustatud bändide esinemine, mis oli väga menukas!
Kui talveseminarid koolides on harjumuseks saanud, siis suveseminari korraldus ühe kooli kanda oli esmakordne. Virtsu õpetajad eesotsas Tiina Markusega said sellega suurepäraselt hakkama. Täname südamest kõiki, kes need päevad meeldejäävaks muutsid!

Pildimeenutust meie toredatest ettevõtmistest näeb aadressilt: http://youtu.be/qAX1LshWaIQ