Tuesday, September 19, 2017

Koolitusteade

Head õpetajad! 
Kutsume teid reisiõppe koolitusele!

Mida tähendab nüüdisaegne õpikäsitus humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise kontekstis? Kuidas saab reisimist ja õppimist ühildada? Arutame ja arendame ideid loovas ning kollegiaalses õhkkonnas, kogeme ja analüüsime reisiõpet Peipsiveere näitel.

Tartu Ülikool ootab 2-4-liikmelisi koolimeeskondi Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvatele õpetajate baaskoolitustele „Lõiminguliste õpistsenaariumite  loomine  ja kohandamine reisiõppe näitel“.

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset ja 28 tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm: töötavad humanitaar- ja / või sotsiaalainete õpetajad 

Toimumisaeg ja koht: 6. oktoober Tartu Ülikool (Jakobi 2-114), 7.oktoober reisiõpe Peipsi veerel, algus ja lõpp Tartus ja 14. november 2017 Tartu Ülikool (Jakobi 2-114)


Kursuse eesmärk on analüüsida ja rakendada reisiõppe võimalusi. Koolitusel valmistavad kooli meeskonnad kooli õppekava toetava lõimingulise reisiõppe stsenaariumi.

Kursuse õpiväljundid. Kursuse läbinu: 
 • tunneb nüüdisaegse õpikäsitluse põhijooni ning analüüsib nendest lähtuvalt õppetegevust põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;
 • kavandab koos kolleegidega eesmärgistatud reisiõppe, arvestades oma kooli õppekava;
 • kasutab oma töö planeerimiseks ja kollegiaalseks jagamiseks e-keskkonda;
 • analüüsib oma professionaalset arengut; toetab kolleegide professionaalset arengut.

Kursuse teemad:
 • Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid ja näited 
 • Lõimimise võimalused 
 • Reisiõpe – mis, miks ja kuidas? Näide reisiõppest Peipsiveere näitel
 • LePlanner kui töö planeerimise ja jagamise keskkond 
 • Õpistsenaarium ja selle kollegiaalne jagamine. 
 • Õpilugu kui digitaalse eneserefleksiooni ja kollegiaalse tagasiside vahend

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 

Õppejõud-koolitajad: Andrus Org, Olga Schihalejev

Maksumus: Osaleja arvestuslik maksumus on 175 eurot. Kuna koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, on see töötavale õpetajale tasuta. Projekti tingimustes on kirjas, et kõik koolituse alustanud õpetajad peavad selle ka lõpetama. Seepärast palume enne koolitusele registreerumist veenduda, et osalemine kõikidel koolituspäevadel ja kodutööde sooritamine on võimalik. Koolitusele registreerudes kinnitate, et osalete kursusel täismahus ja olete enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. 


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Lisainfo: Ülle Niin (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekorralduse spetsialist; ylle.niin@ut.ee737 5227)

Wednesday, September 13, 2017

Lauamängudisaini võistlus koolidele ja lasteaedadele

Olen Eesti (edukaim) lauamängudisainer Meelis Looveer
Võite vaadata loodud mängude listi siit:
http://www.goldmerk.ee/et/p/ludograafia
Oma facebookis korraldan igakuiselt lauamängudisainivõistlusi ja seekord on see alljärgnev, äkki saate palun ka jagada edasi :)
------
Lauamängudisaini võistlus 
🎲 KOOLIDELE ja LASTEAEDADELE.
Tehke lauamäng, klõpsige sellest lahe foto ja saatke mulle (mailile: goldmerk@gmail.com), lisage ka mängu lühikirjeldus ja kooli/lasteaia nimi.

Vahet pole kas Sa esindad kooli õpilasena, klassiga või teete seda terve kooli-lasteaiaga.
30.septembril valin parimad ideed eraldi "kooli"-kategooriast ja "lasteaia"-kategooriast ja võitjad saavad suure auhinnapaki erinevaid sobivaid laua-kaardimänge!!!

Võistlusetekst ka siin:
https://www.facebook.com/goldmerkgames/photos/a.447691458667435.1073741827.357856944317554/1120129388090302/?type=3&theater
------

Kui on küsimusi, ideid, tagasisidet jne. andke julgelt teada!
Korraldan koolides ka lauamängu- ja lauamängudisainiworkshope
--
Lugupidamisega
Meelis Looveer
mob: 53465867

Goldmerk OÜ
Koduleht: www.goldmerk.ee
Facebook: facebook.com/goldmerkgames/
    Kõige lõbusamad ja interaktiivsemad mängud Facebookis - Vaata järgi!

Friday, August 25, 2017

Koolitusteade

Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2017. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
*      1.-5.klassi õpetajatele veel 4 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        25.09.2017 Viljandis                     Info ja registreerumine
-        06.10.2017 Haapsalus                  Info ja registreerumine
-        16.10.2017 Tallinnas                    Info ja registreerumine
-        03.11.2017 Tartus                          Info ja registreerumine  
*      6.-9. klassi õpetajatele veel 2 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        28.08.2017 Tallinnas                     Info ja registreerumine  
-        19.09.2017 Saaremaal                  Info ja registreerumine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Kirjale on lisatud koolituskavad. Kavadest leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

Kursus nutivahendite kasutamisest

Paljud koolid on saanud endale tahvelarvutid. Kuidas need kasutusele võtta? Veel on vabu kohti Hitsa e-kursusel "Nutivahendite kasutamine õppetöös". Koos on mõnus kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Nutivahendite kasutamine õppetöös
Võite liituda ka mõni päev hiljem, kui huvi pakub.

Kaunist suve lõppu soovides
Tuuli Koitjärv ja Kristi Rahnskype tuulike96
tel: 58133410

Konverents

Head õpetajad!

15.-16. septembril 2017 toimub Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse konverents. 

Lisasin manusesse konverentsi programmi ja töötubade kirjeldused. Palun edastage see informatsioon oma aineliitudele. Palun kirjutage mulle individuaalselt, kes seda on teinud - nii püüan vältida korduspostitusi. 

Konverentsi teisel päeval toimub enam kui 30 töötuba, kus käsitletakse paljude muuseumide ja teiste kooli partnerite tegevusi õppetöö rikastamiseks. Samuti esitatakse häid näiteid ainetevahelisest lõimingust, huviharidusest jne. Siia ootame ka humanitaare :)

Palun tutvuge konverentsi materjalidega Tallinna Reaalkooli kodulehel www.real.edu.ee.

Head

Madis Somelar

Tuesday, April 18, 2017

VAT Teatri töötoad kevadel 2017

Head õpetajad!
Esmalt jagame rõõmu: 
 • Üle 40 noore osales möödunud nädalal VAT teatri juures digi-ja teatriteemadega seotud rahvusvahelisel noorsoovahetusel "A Bit of Me - My digital identity". Väike videomälestus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis toimunud töötubade päevast, mida viisid läbi õpetajate abiga tublid õpilased Lilleküla koolist:https://www.youtube.com/watch?v=LD_EWSwwhVo&feature=youtu.be.
 • Lisaks toimus konverents "Creative Forum", kus toimunud digiteemalised TED-talk laadsed ettekanded on nähtavad ja järelvaadatavad veel siin:http://www.vatteater.ee/et/uudised/324/index.html.
Nüüd aga pikemalt infot haridustöötubade kohta, mida on võimalik sel kevadel veel pakkuda oma õpilastele ja ka õpetajatel VAT Teatri kaudu.
Pikem materjal: https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLclowaU96RjBISDg/view.
Info kodulehel: http://www.vatteater.ee/et/opetajale.html.

Enamikku töötubadest saab kutsuda eraldiseisva sündmusena või ka seotuna lavastustega. Olenevalt sisust sobivad töötoad näiteks inimeseõpetuse tundi, klassiõhtule või mõne muu koolisündmuse juurde. 

UUED TÖÖTOAD:
* TÖÖTUBA ÕPILASTELE JA ÕPETAJATELE  „LUGU LIIKUMISES JA RÜTMIS”:  iseseisva sündmusena, inspireeritud etendust „Carmeni avaldamata kirjad”. Kestus 90 minutit - € 200
Mänguline ja tantsuline töötuba, mis algab flamenkotantsu etteastega. Töötoas saab ka rütme proovida ja liikumist ning ühiselt arutleda, mis tähendusi saab tantsuline liikumine väljendada ja rütmid. Vastavalt osalejatele loome töötoa mudeli kas lihtsama või natuke keerulisema. Jätkutöötoana võimalik kutsuda flamenko, rütmika, "Carmeni" novelli või improvisatsioonilise tantsu töötuba.
* TÖÖTUBA ÕPILASTELE "SEKSUAALSUS, IDENTITEET JA MEEDIA MÕJUD": pärast etendust "Kas sulle meeldib porno?". Kestus 90 minutit - € 80
Mis on seksuaalsus? Kui lai on seksuaalsuse ja sooidentiteedi spekter? Kuidas mõjutab meie arusaama sellest meedia? Millised on soorollid ja soostereotüübid meie ümber ning millised on need meie peas? Kuidas need mõjutavad meie elu ning valikuid? Nendele küsimustele otsime vastuseid töötoas, mis toimub vestlusringi ning aktiivtegevuste vormis. Etendus „Kas sulle meeldib porno?“ on heaks sissejuhatuseks ning soojenduseks töötoas käsitletavatele teemadele, kuna etenduses toimuvad dialoogid häälestavad noori küsima küsimusi, millelt on hea minna üle avatud vestlusele.
* TÖÖTUBA ÕPETAJATELE “TÄHELEPANU, VALMIS OLLA, KIRJUTA!":2 tundi 15 min (3 ak tundi) -  €150
Töötuba pakub õpetajatele võimaluse loominguliselt, kirjalikult end väljendada. Toimuvad erinevad kirjutamisülesanded ja loovkirjutamisharjutused nii grupis kui inidividuaalselt. Läbiviija Drakadeemia asutaja Siret Campbell ütleb, et töötoa eesmärk on, et õpetajad saaksid eesmärgistatult lustida.
* TEISED ÕPILASTE TÖÖTOAD:
 • KIRJUTAMISE TÖÖTUBA "VATINAARIUM" - alates 14.eluaastast. Esmalt külastab grupp üht VAT Teatri etendust, seejärel toimub töötuba. Valida võib kogu VAT Teatri repertuaarist, kuid soovitatud lavastused on: "MISTER GREEN", "Klaasist loomaaed", „Faust” ja „Kas sulle meeldib porno?”. Võib olla ka lookirjutamise ja näidendikirjutamise jätkutöötoana. Kestus 90 minutit - €80
 • LOOKIRJUTAMSE TÖÖTUBA – alates 10. eluaastast. Iseseisva sündmusena (aga võib olla seotud konkreetse lavastuse (või hoopis kohustusliku kirjandusega)). Kestus 90 minutit - €80 
 • NÄIDENDIKIRJUTAMISE TÖÖTUBA – alates 14. eluaastast. Iseseisva sündmusena (aga võib olla ka seotud konkreetse lavastuse või näidendiga või nt kohustusliku kirjandusega). Kestus 90 minutit - €80
 • IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA –  alates 10. eluaastast. Toimub pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba ei oleseotud lavastuse teemadega) või iseseisvalt. Kestus 90 minutit. - €80
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast. Pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba seotud lavastuse teemadega) või iseseisvalt. Kestus 90 minutit. - €96
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA „NOOR VIRTUAALMAAILMAS” – alates 12. eluaastastIseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud teemasid. Kestus 90 minutit. - €96
 • LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast. Pärast etendusi „Pal-tänava poisid” ja "Web Demon" või iseseisvalt.Kestus 90 minutit - €80
 • TÖÖTUBA „MEEDIA MEIE ELUS” – alates 14. eluaastastEnne etendust „Kas sulle meeldib porno?”. Kestus 60 minutit - €80
AITAN LAPSI:
Käimas on periood märts-mai 2017. Veel on loetud võimalused kasutada käesoleval hooajal antud projekti võimalusi. AITAN LAPSI kaudu saab esitada taotlusi haridustöötubade tellimiseks TASUTA. Projekti poolt toetatuna saavad teatrisse tulla või töötubades osaleda vähemate võimalustega õpilased KUNI GÜMNAASIUMIEA LÕPUNI.
TEISED TÖÖTOAD ÕPETAJATELE:
 • “LOOVKIRJUTAMINE ÕPETAJA TÖÖVAHENDINA" (eelmisel hooajal kandis nime "LOOVKIRJUTAMISE TÖÖTUBA") - 2 tundi 15 min (3 ak tundi) €150
 • IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA  - 2,5 tundi (150 minutit) - €150
 • LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA - 2 tundi (120 minutit) - €150
 • FOORUMTEATRI TÖÖTUBA - 2,5 tundi (150 minutit) - €200
Nende töötubade sisu ja kestvus erineb noorte töötubadest. Noortega tegelevad spetsialistid – õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid jne – on oodatud osalema spetsiaalselt neile väljatöötatud koolitus-töötubades. Täiskasvanute töötoad on esmalt kogemuslikud, ent pakuvad lisaväärtusena võimalust mõtestada, kuidas rakendada töötubades kogetud meetodeid noortega tehtavas töös. 

Kodulehel saab leida ka teatriskäitumise teemalisi koomikseid ja 
küsimustiku etenduse analüüsiks, mida saab nt kasutada klassis pärast teatrikülastust. 
Küsige julgelt meilt soovitusi!
Parimate soovidega,
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht
E-mail: mariliis@vatteater.ee

Sunday, April 16, 2017

Õpiabi - teie ettepanekud

Head kolleegid klassiõpetajad ja lasteaiaõpetajad!
Peatselt saate kutse Eesti Lugemisühingu konverentsile "Kirjaoskus peegeldab heaolu". See toimub 15. juunil Pärnus Kuninga Tänava Põhikoolis.
Et mõnevõrra mõtteid koguda ja materjale ette valmistada, pakume vastamiseks küsitlust õpiabi kohta. 
Igaüks, kes tunneb, et teema puudutab - olge lahked, leidke kümmekond minutit oma hinnangute ja ettepanekute avaldamiseks. Kõik see meie laste parema tuleviku nimel!
Palun püüdke vastata enne 1. maid.
Tänuga
Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine
Mare Müürsepp