Tuesday, September 19, 2017

Koolitusteade

Head õpetajad! 
Kutsume teid reisiõppe koolitusele!

Mida tähendab nüüdisaegne õpikäsitus humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise kontekstis? Kuidas saab reisimist ja õppimist ühildada? Arutame ja arendame ideid loovas ning kollegiaalses õhkkonnas, kogeme ja analüüsime reisiõpet Peipsiveere näitel.

Tartu Ülikool ootab 2-4-liikmelisi koolimeeskondi Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvatele õpetajate baaskoolitustele „Lõiminguliste õpistsenaariumite  loomine  ja kohandamine reisiõppe näitel“.

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset ja 28 tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm: töötavad humanitaar- ja / või sotsiaalainete õpetajad 

Toimumisaeg ja koht: 6. oktoober Tartu Ülikool (Jakobi 2-114), 7.oktoober reisiõpe Peipsi veerel, algus ja lõpp Tartus ja 14. november 2017 Tartu Ülikool (Jakobi 2-114)


Kursuse eesmärk on analüüsida ja rakendada reisiõppe võimalusi. Koolitusel valmistavad kooli meeskonnad kooli õppekava toetava lõimingulise reisiõppe stsenaariumi.

Kursuse õpiväljundid. Kursuse läbinu: 
  • tunneb nüüdisaegse õpikäsitluse põhijooni ning analüüsib nendest lähtuvalt õppetegevust põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;
  • kavandab koos kolleegidega eesmärgistatud reisiõppe, arvestades oma kooli õppekava;
  • kasutab oma töö planeerimiseks ja kollegiaalseks jagamiseks e-keskkonda;
  • analüüsib oma professionaalset arengut; toetab kolleegide professionaalset arengut.

Kursuse teemad:
  • Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid ja näited 
  • Lõimimise võimalused 
  • Reisiõpe – mis, miks ja kuidas? Näide reisiõppest Peipsiveere näitel
  • LePlanner kui töö planeerimise ja jagamise keskkond 
  • Õpistsenaarium ja selle kollegiaalne jagamine. 
  • Õpilugu kui digitaalse eneserefleksiooni ja kollegiaalse tagasiside vahend

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 

Õppejõud-koolitajad: Andrus Org, Olga Schihalejev

Maksumus: Osaleja arvestuslik maksumus on 175 eurot. Kuna koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, on see töötavale õpetajale tasuta. Projekti tingimustes on kirjas, et kõik koolituse alustanud õpetajad peavad selle ka lõpetama. Seepärast palume enne koolitusele registreerumist veenduda, et osalemine kõikidel koolituspäevadel ja kodutööde sooritamine on võimalik. Koolitusele registreerudes kinnitate, et osalete kursusel täismahus ja olete enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. 


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Lisainfo: Ülle Niin (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekorralduse spetsialist; ylle.niin@ut.ee737 5227)

No comments:

Post a Comment