Thursday, March 22, 2012

3. klasside emakeeleolümpiaad

15. märtsil toimus Tuudi Algkoolis emakeeleolümpiaad 3. klassi õpilastele. Osales 20 õpilast 12st Läänemaa koolist.
Viis tublimat olid:
1. Merel Keldrima Haapsalu Linna Algkool 120p õp Maren Suu
2. Marlene Schwindt Haapsalu Linna Algkool 119p õp Maren Suu
3. Elina Karlson Haapsalu Gümnaasium 118p õp Krista Kuuskla
4. Andra Reidla Uuemõisa Lasteaed-Algkool 117p õpTaimi Sarapuu
5. Lisett Mary Aasma Oru Kool 116p õp Gerli Loorens

Palju õnne võitjatele ning nende õpetajatele!
Olümpiaaditöö koostasid ja parandasid Evelin Nappus, Taimi Sammel, Inga Rennit, Lehte Jõe ja Ene Hiiepuu.
Aitäh Inga Rennitile suurepärase vastuvõtu eest Tuudi Algkoolis.

Piirkonnapäev Haapsalus

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev “Lugemine kaunite kunstide kaudu” 10. märtsil 2012 Haapsalus. Need olid juba järjekorras teised piirkonnapäevad teemal “Parima praktika jagamine”. Haapsalusse olid seekord kogunenud klassiõpetajad Läänemaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt ja Raplamaalt. Päeva õnnestumisele aitasid kaasa Haapsalu Linna Algkooli õpetajad Evelin Nappus ja Taimi Sammel.

Sunday, March 18, 2012

Teadmiseks

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimub
EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINA „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“
TEEMAL „HINDAMINE NING ARENGUVESTLUSED
EESTI JA SOOME KOOLIDES "
9. aprillil 2012  Tallinnas,
Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismäe 2).
Toimub õppekirjanduse müük.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 25 eurot.
Päevakava kirja manuses
Registreerimine 4. aprillini  http://bit.ly/yzvqlu kaudu
Ootame aktiivset osavõttu!
 
EKÕL-i juhatus


Thursday, March 1, 2012

Piirkondlik infopäev

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“, kus oma kogemusi jagavad tegevõpetajad.

10. märtsil“Lugemine kaunite kunstide kaudu” Haapsalus (osalevad Läänemaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa klassiõpetajad);

Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 eurot.

Registreerimine piirkonnapäevale Haapsalus 5. märtsiks selle
http://bit.ly/ziSIXV kaudu
Ootame aktiivset osavõttu!

EKÕL-i juhatus


PÄEVAKAVA

10.30-11.00  kogunemine, tervituskohv
11.00 -13.15
·         EKÕL tervitus 10 min
·         Külli Kreegi, Jaana Omann (Hiiumaa) – "Lugemine kaunite kunstide kaudu Suuremõisa koolis" (30 min)
Tutvustatakse lugemise sidumist dramatiseeringute, muusika, joonistamise ja käeliste tegevustega.

·         Margit Lindau (Saaremaa) – „Klassivälise lugemise sidumine IKT vahenditega“ (30 min)
Ettekandes tutvustatakse tegevusi, kuidas õpilane saab kajastada oma lugemist ka arvutis ja Internetis. Õpilaste töö on mitmeetapiline ja aeganõudev, kuid tulemused kajastatakse virtuaalses lugemispäevikus. Praktika ja kogemuste jagamine annab õpetajale teadmised ja oskused oma töö mitmekesistamiseks.

·         Tarvi Tasane (Pärnumaa) – kodulehe „Väikesed meisterdajad“ tutvustamine + meisterdamine (1 tund)
Tarvi tutvustab oma kodulehte „Väikesed meisterdajad“ ja näitab klassiblogi tegemist. Lisaks tutvustab spooni erinevaid kasutusvõimalusi või taaskasutatavatest materjalidest meisterdamist. Võimalik ise näidistöö teha.
13.30-14.15 LÕUNA RESTORANIS „CENTRAL“

14.30 -16. 30
·         Mery Ambur (Raplamaa) – „Stendiviktoriinidest ja ühistest lugemistest aktiviseerivatest tegevustest“ (30 min)

·         Lehte Jõe, Kristel Tereping (Läänemaa) – „Mõtteid töö- ja kunstiõpetuse tundideks 1. ning 2. kooliastmes“ (1,5 tundi)
Oleme koostanud 3 CD-d, millel on tööjuhendid kunsti ja tööõpetuse tundideks.
4. CD-l on juhendid lihtsate õppemängude valmistamiseks. Õpetame õpilasi nägema võimalusi materjalide taaskasutuseks. Motiveerime lapsi näidiste ja juhendite lugemise abil looma originaalset tööd, mitte kopeerima õpetaja tehtut. Valmistame plastpudelist ehteid.
16. 30 -17.00
Küllike Kütimets (Tartu), Mare Kütt (Lääne-Virumaa) – Uue aabitsa tutvustamine.
Kokkuvõte päevast.NB! Palun osalejatel kaasa võtta käärid, väike tühi plastpudel (värviline või läbipaistev).