Sunday, March 18, 2012

Teadmiseks

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimub
EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINA „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“
TEEMAL „HINDAMINE NING ARENGUVESTLUSED
EESTI JA SOOME KOOLIDES "
9. aprillil 2012  Tallinnas,
Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismäe 2).
Toimub õppekirjanduse müük.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 25 eurot.
Päevakava kirja manuses
Registreerimine 4. aprillini  http://bit.ly/yzvqlu kaudu
Ootame aktiivset osavõttu!
 
EKÕL-i juhatus


No comments:

Post a Comment