Friday, January 30, 2015

Klassiõpetajate praktiline koolitus HITSA nutiklassis

Programmeerimine muudab õppetöö põnevamaks, samuti aitab progemine arendada loogilist mõtlemist. Antud valdkond on paljude õpetajate jaoks võõras ja tekitab kõhedust. Kuidas teha esimesi samme selle õpetamisel ning missugused on programmeerimise seosed õppekavaga. Nendele küsimustele saab vastuse koolituspäeval, mis toimub 28.märtsil algusega kell 10.30 Hitsa nutiklassis (Akadeemia tee 21/1, Tallinn). Klassiõpetajatele  mõeldud praktiline koolituspäev saab teoks Hitsa ja EKÕL-i koostöös. Palume huvilistel registreeruda hiljemalt 1.märtsiks. Progeüritusel saab korraga osaleda max 20 õpetajat.
 
Koolituspäeva ajakava
  • 10:30 Mis on HITSA, mis on nutiklass? - Hitsa esindaja
  • 11:30 - 12:00 Milleks klassiõpetajale ainetundides robootika?
  • 12:00 lõunapaus
  • 12:30 -14:45 Töötuba - Robootika Lego - Hitsa esindaja
  • 14:45 - 16:45 Kaks erinevat töötuba vahetusega. Koolitajad: TTT - Tiiu Leibur, Tuuli Koitjärv, Tiia Salm
    • Töötuba 1 - Scratch
    • Töötuba 2 - Esimesed mängud programmeerimises

Registreerimine toimub antud lingi kaudu.
EKÕLi liikmetele koolitus tasuta. Mitteliikmetele osavõtt 10.-.

Virtuaalne käsitöönäitus „Sõbralt sõbrale“

Eesti Tööõpetajate Selts koostöös Soome Tehniliste Ainete Liiduga kuulutab välja virtuaalse käsitöönäituse „Sõbralt sõbrale“.  Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale!

Näitusel osalemiseks tee teosest, taiesest või leiutistest pilti ja lae üles aadressil www.virtuaalnaitus.ee


Lugupidamisega
Jürgo Nooni


Wednesday, January 28, 2015

3. klasside emekeeleolümpiaadide tööde kogumik

Haapsalu kolledži kodulehel on üleval senitoimunud olümpiaadide tööd koos hindamisjuhendite ning helifailidega. Materjali saab kasutada nii olümpiaadiks valmistumisel kui ka lihtsalt tunni lisamaterjalina.
Materjal on kättesaadav aadressil:
http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/opetajale/Emakeeleolympiaadi-toode-kogumik

Toredat kasutamist!

Tööde koostajate nimel
Riina Leidsalu

Sunday, January 18, 2015

Veebikursus

Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös.
Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:
Video kasutamine õppetöös, tunnikava koostamine
Videokogumikud Internetis
Video kasutamine õppematerjalide loomisel

Kursuse sihtrühm: algklassiõpetajad
Õppetöö vorm: veebipõhine
Kursuse maht: 6 nädalat (26 akad/h)
Eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.

Kursus on algklassiõpetajatele tasuta.

Veebikursus toimub Koolielu portaali kogukonnas “Video kasutamine õppetöös”, millel on suletud liikmelisus. Huvilistel tuleb esitada liitumistaotlus (vajalik on Koolielu kasutajakonto olemasolu), vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.
Liitumistaotluse kinnitamisest tuleb Teile koheselt teade meili teel.
Õppematerjalid on kogukonnas nähtavad alates 2.veebr.

Rohkem infot siin:

Friday, January 9, 2015

Ekspertide otsimine õppematerjali hindamiseks

Tere
Olen Tartu Ülikooli reaalaineteõpetaja eriala III kursuse üliõpilane Tiia Lindov. Viin läbi küsitlust eksperthinnangu saamiseks õppematerjalile, mis on minu poolt koostatud programmiga GeoGebra geomeetria õpetamiseks neljandas klassis. Uuring on seotud minu bakalaureusetööga ja keskendub tasandiliste kujundite õpetamisele. Küsimustiku andmeid kasutatakse vaid õppematerjali täiustamiseks ja Teie nime uurimistöös ei kasutata.
Valimisse kuuluvad Eesti koolide neljandad klassid. Paluksin Teie abi, et jagada faili neljanda klassi matemaatikaõpetajatega.
Teie koostööle ja abile lootma jäädes!
Tiia Lindov.
Nõustumise korral palun kirjutage aadressil:
tiiakane@gmail.com või helistage telefonil 53442691

Monday, January 5, 2015

Konverents

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) kutsub endisi ja praeguseid õpetajaid, lapsevanemaid, haridusjuhte ja teisi haridusvaldkonnast huvitatuid konverentsile

Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Konverents toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 9.30-19.00 Tartus Salme 1a aulas.

Konverentsile registreerimine kuni 9. jaanuarini siin.

Osalustasu on 10 €, mis katab toitlustamise kulud. ÜPUI liikmetele, kes on mittetöötavad pensionärid, on osalemine tasuta.
Osalustasu palume tasuda hiljemalt 9. jaanuariks.
Saaja: ÜHISK.PEDAGOOGIKA UURIM.INSTIT
Saaja arvelduskonto: EE021010052004335007
Selgitus:  osaleja nimi, konverentsi tasu
Soovi korral saadetakse arve kohe peale registreerumist.

Konverentsile registreerunute nimekiri

Konverentsi esialgne päevakava.

Konverentsi toetajad:
HTM
TÜ haridusteaduste instituut

Täiendav info:
Sirje Pihlap
Mob 53416441

Saturday, January 3, 2015

Avaldage arvamust

Head uut aastat!

Palume teil avaldada arvamust ja jagada kogemust seoses kirjeldava hindamisega.
Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega on koostanud küsimustiku, mille eesmärk on uurida koolide kogemusi kirjeldavate tunnistuste koostamisel.
Palume  leida aega küsimustele vastamiseks, et saaksime pöörduda ettepanekutega e-päevikute arendajate poole.

Ootame vastuseid 12. jaanuarini 2015.

Palun edastada kiri ka teistele maakonna koolidele.


Lugupidamisega


Küllike Kütimets
Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse esimees