Friday, January 9, 2015

Ekspertide otsimine õppematerjali hindamiseks

Tere
Olen Tartu Ülikooli reaalaineteõpetaja eriala III kursuse üliõpilane Tiia Lindov. Viin läbi küsitlust eksperthinnangu saamiseks õppematerjalile, mis on minu poolt koostatud programmiga GeoGebra geomeetria õpetamiseks neljandas klassis. Uuring on seotud minu bakalaureusetööga ja keskendub tasandiliste kujundite õpetamisele. Küsimustiku andmeid kasutatakse vaid õppematerjali täiustamiseks ja Teie nime uurimistöös ei kasutata.
Valimisse kuuluvad Eesti koolide neljandad klassid. Paluksin Teie abi, et jagada faili neljanda klassi matemaatikaõpetajatega.
Teie koostööle ja abile lootma jäädes!
Tiia Lindov.
Nõustumise korral palun kirjutage aadressil:
tiiakane@gmail.com või helistage telefonil 53442691

No comments:

Post a Comment