Wednesday, January 28, 2015

3. klasside emekeeleolümpiaadide tööde kogumik

Haapsalu kolledži kodulehel on üleval senitoimunud olümpiaadide tööd koos hindamisjuhendite ning helifailidega. Materjali saab kasutada nii olümpiaadiks valmistumisel kui ka lihtsalt tunni lisamaterjalina.
Materjal on kättesaadav aadressil:
http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/opetajale/Emakeeleolympiaadi-toode-kogumik

Toredat kasutamist!

Tööde koostajate nimel
Riina Leidsalu

No comments:

Post a Comment