Thursday, August 28, 2014

Saame kokku

Maakondlik õpetajate suveüritus oli Tuksis 25.- 26.08, kus pidi toimuma ka ainenõukogude kokkusaamine. Klassiõpetajaid oli koolitusel küll, kuid koosviibimisele jäi 15 inimest 7 koolist. Koosviibijad arvasid, et otsuste tegemiseks ja töörühmade koostamiseks peaks olema esindatud rohkem koole. 
Tehti ettepanek, et uus kohtumine toimuks 17.septembril Haapsalu Linna Algkoolis kell 15.00. 
Igast koolist on oodatud vähemalt üks esindaja. 
Minu ametiaeg  hakkab põhikirja järgi läbi saama, mõelge ka uue esinaise või esimehe kandidaadile. 
Andke enda osalemisest teada 15. septembriks evelin.nappus@gmail.com

Meeldiva kohtumiseni!