Monday, February 27, 2017

Tule ja jaga oma kogemust lugemisühingu konverentsil

Hea kolleeg, mõttekaaslane, hariduse edendaja!
Eesti Lugemisühingu järgmine konverents toimub Pärnus. Seal, täpsemalt Kuninga tn Põhikoolis kohtume 15. juunil 2017. 
Teemaks - KIRJAOSKUS PEEGELDAB HEAOLU.
Kirjaoskus ei teki tühjale kohale. Kirjaoskus peegeldab, kui harmooniliselt on laps saanud areneda, kui tervislikus ja kultuuristavas keskkonnas on ta saanud viibida ning kui turvaliselt ta end tunneb. Tänavune konverents keskendub keskkonnatingimustele ja tegevustele, mis lapse arengut toetavad. Plenaarettekanneteks on nõusoleku andnud kaks värsket magistrit. Rita Assor lõpetas Eesti Kunstiakadeemia magistritööga "Lugemispesa mängu-ala AAS"
ja ta tutvustab seda imekaunist ja vaimukat keskkonda kõikidele huvilistele.
Inga Veskimägi kaitses Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal tööd lugemisoskuse toetamisest käsitöö ja kodunduse tunnis. See on imehea ja rikas näidete valik sellest, kuidas aineõpetaja saab aidata kaasa kirjaoskuse arengule ja seeläbi ka oma ainet sisukamalt õpetada. Ühtlasi annab see lasteaia- ja klassi- ja emakeeleõpetajale ideid, kuidas lugemis-kirjutamistegevusi käsitöö ja kodunduse abil elulähedasemaks teha.
Üks valupunkt on õpiabi vajadus ja kättesaadavus. Sellele pühendame paneelettekanded, kus lahendusi otsivad eripedagoogide ja koolijuhtide esindajad, ülikooli vastava õppekava juht ja ka võimalikult vastutaval ametikohal olev haridusjuht.
Konverentsile on esinema palutud värskeima murdeaabitsa autorid Alli Laande ja Kristi Ilves. Mulgi aabitsas müttab mutt Mati. Jutuks tuleb ka teiste murdeaabitsate käekäik.
Praegu, mil koolid on hoogsalt omaks võtmas õppimist toetava hindamise inimsõbralikku teguviisi, on huvitav arutada, kuidas enese arengu peegeldamine toetab lapse kirjaoskuse arengut. Töötoas on lubanud esineda Pärnu Vabakool.
Niisiis, kujunevad sellised alateemad:
- kirjaoskust toetava keskkonna loomine - osavad käed ja avatud meel
- lugemis- ja kirjutamisraskused, nende varane märkamine ja ennetus
- käelised tegevused ja liikumine kirjaoskuse eelduste arenguks
- murdekeelsed õppematerjalid
- õppimist toetav hindamine - lapse enesehindamise mudelid

KUTSUME KÕIKI HUVILISI saatma 1. märtsiks oma ettepanekuid konverentsi töötubade korraldamiseks, esinemiseks, oma õppevahendite ja laste loomingu tutvustamiseks.
Palun kasutage esinemissoovi saatmiseks linki

https://docs.google.com/a/tlu.ee/forms/d/e/1FAIpQLSdtpT6kB4xBh3zX3K5ieHQoXZWdqE3nubrKUQQ8eAzpuVG_Ww/viewform
Täiendavad teated: reading@tlu.ee
Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel
Mare Müürsepp, PhD, klassiõpetaja

Virtuaalne käsitöönäitus 2017 ootab töid!

Tere!


Virtuaalne käsitöönäitus ootab õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teema "Rütm"

Märksõnad on: muster, korrapärasus, järjepidavus, laulupidu, pillid.

Täpsem info on manuses!

Parimate soovidega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

KUTSE suunatud uurimusliku õppe tutvustuspäevale

Lugupeetud õpetaja ja koolijuht!

Eesti Avastusõppe Liit korraldab reedel, 24. märtsil algusega kl 10 SUUNATUD UURIMUSLIKU ÕPPE TUTVUSTUSPÄEVA ALGKLASSIDE ÕPETAJATELE.
Tutvustuspäev toimub Tartus, Antoniuse seminariruumis, Lutsu tn 3 ja on osalejatele tasuta!
Tutvustuspäeva programm:
10.00 – 10.30 – Tervituskohv
10.30 – 12.00 – Tutvumisring: mida ma tean suunatud uurimuslikust õppest?
12.00 – 12.15 – Jalasirutus
12.15 – 13.45 – Suunatud uurimusliku õppe põhimõtted, rakendamine ja teemade hierarhiline ülesehitus algklassides (Kairi Kutta ja Karin Hellat).
13.45 – 14.00 – Lõunapaus
14.00 – 15.30 – Teemade tutvustamine keskustes: „VÕRDLEMINE JA MÕÕTMINE“, „TAHKISED JA VEDELIKUD“, „MEELED“, „MUUTUSED“, „LIBLIKAD“ ja „TOIDUAINED“.
Kogemusi jagavad Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskuse koolitajad.
15.30 – 16.00 – Päeva kokkuvõte ja info teemakoolituste kohta.

Registreerimine kuni 17.märtsini: SIIN

Oled oodatud koolitusele!

Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta MTÜ EAL tõendi (MTÜ Eesti Avastusõppe Liidu koolitusloa registreerimisnumber: 1.1-2/15/119).

Lugupidamisega
Karin Hellat

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit
Koolituskeskus juhataja
telef.5090991
Ravila 14 A, Tartu

Wednesday, February 15, 2017

3. klasside emakeeleolümpiaad

3. klasside emakeeleolümpiaad toimub 14. märtsil Haapsalu Põhikoolis algusega kell 10.00.
Kui klassis on kuni 15 õpilast, siis saab osaleda 1 õpilane.
Kui klassis on üle 15 õpilase, siis saab osaleda 2 õpilast. 

NB! Väike muudatus on kaasavõetavate asjade osas.
Kaasa võtke kirjutusvahendid, ENEKE 3.osa ja vahetusjalatsid.

Registreerida 28. veebruariks aadressil piret.parnapuu@hpk.edu.ee .

Thursday, February 9, 2017

Õpilaste teadusfestival 2017

Lp klassiõpetaja! 
Õpilaste teadusfestival 2017 toimub 27.-28. aprillil Tallinna Lauluväljaku ruumides.
Sarnaselt esimestega on ka kolmandale üle-eestilisele Õpilaste Teadusfestivalile (ÕTF) oodatud osalema algkooliõpilased (1.-6. klass) oma uurimis- ja katseprojektidega.
Osalemissoovi registreerimise tähtaeg on 1. märts.
Festivalile saab osalema 20 projekti, mis valitakse välja 15. märtsiks. Valitutele antakse e-posti teel teada ja nimekiri pannakse ka festivali kodulehele.
Info ja registreerumine aadressil http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/algkooliprojektid/
Registreerumisvormi kaudu on vaja esitada kuni 1-leheküljeline projekti lühikirjeldus, mis sisaldab projekti/katse eesmärki ja seda, millistele küsimustele või probleemidele lahendust otsitakse, töö käiku e -protsessi kirjeldust ning tulemusi ja järeldusi/kokkuvõtet tehtust.
Registreerumisvormis sisestatakse ka töö autori ja tema juhendaja andmed.
Kui projektide ja/või festivali teemal küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust tel 730 0335520 3270, e-posti aadressilmargit.lehis@etag.ee
*******
Osalema valitud õpilased tutvustavad oma töid mõlemal festivalipäeval (27.04 kell 10-17.30, 28.04 kell 10-13).
Senised osalenud algkooliõpilaste teadusprojektid on olnud väga mitmekesised ja näha on saanud klassikalisi uurimistöid, ajaloo ainetel koostatud legoinstallatsiooni ja palju muud väga põnevat. 
2015. aastal osalenud algklassiprojektide tutvustusi näeb: https://youtu.be/gNA-1fNvE5M
Sellisel suurel õpilasteaduse üritusel oma uurimis- või katseprojekti avalikkusel tutvustamine annab õpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursile esitatud uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.
Festivalil ootavad külastajaid teadusteatrite etendused, teaduse tutvustajate väljapanekud, vanemate klasside uurimistööde stendiettekanded, mille autoritelt otse kohapeal töö kohta pärida saab, eakaaslaste projektid ja mitmetes töötubades osalemise võimalus - suur majatäis põnevaid teadusega seotud tegevusi. 2016. aasta festivali tutvustavat videot näetehttps://youtu.be/-wCbDMlbxD4
Klassiga festivali külastamiseks on koostatud vaatluslehed, mis aitavad õppekäiku eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks muuta. Lehed on samuti leitavad festivali veebilehelt. 

Lugupidamisega
Margit Lehis
ÕTF 2017 peakorraldaja
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335520 3270

Registreerimine on avatud

Tere, õpetajad!

Märtsis ja aprillis on võimalik osaleda muuseumide ühises haridusprogrammis "Puust ja punaseks". Koolipäeva eesmärk on ühe meeleoluka päeva jooksul omandada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti, muusika ja inimese tervise vallast või hoopis uurida lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini.

Sõnaloominguvõistlus

Head klassiõpetajad!

EESi kutsub kirjutama ja osalema sõnaloominguvõitlusel "Minu Eestile". Ootame häid kirjutisi, vaimukaid tekste ja toredaid eakohaseid lugusid.
Kirjutada võib kõigest: oma ja teiste elust, huvitavatest olukordadest, kogemustest, soovidest, ootustest, ideedest, unistustest. Žanripiiratlust pole. Kirjutised peaksid olema väga heas keeles, lihvitud sõnastusega, köitvad, omanäolised, hea üleshitusega. 
EESi juhatusel on plaan valitud töödega edasi tegutseda, et need õpetaksid teistele kirjutamist ja nii tooksid kasu emakeele- ja kirjandusõpetusele. Tore oleks, kui tööd inspireeriksid ja oleksid suurepäraseks eeskujuks uutele õpilastele.

Võistluse tähtaeg on 24. veebruar.


Head ärgitamist!

EESi juhatus

Eesti Emakeeleõpetajate Selts