Wednesday, December 12, 2012

Osalege aabitsateemalises küsitluses

Head kolleegid!
Me kõik soovime õpetada heade õpikute abil. Eesti Lugemisühingu
õppekirjanduse osakond kogub hinnanguid 1. klassi õpikute kohta. Siin
on link aabitsa küsimustikule. Selle koostas ja andmeid analüüsib
klassiõpetaja ettevalmistusega ja eripedagoogikat õppiv õpetaja Ruth
Vaik-Luga.
Kallid õpetajad! Palun leidke see 10 minutit ja öelge oma sõna!
Mida rohkem vastajaid, seda kaalukamaid ettepanekuid saame teha
kirjastajatele ja autoritele.

https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=16546&lang=et

Mare Müürsepp