Thursday, December 4, 2014

Kutse

Tere!
Kutsume Teid osalema supervisioonipäevadel Õpetaja professionaalse arengu ja enesejuhtimise toetamine. Otsime vastust küsimustele, kuidas tunda tööst rohkem rahulolu, mõjutada protsesse, kujundada kooli töökultuuri, mõtestada õpetajakutset. 
Grupisupervisioonis osalemine annab võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi. Grupisupervisioon võimaldab vaadata enda ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida olemasolevaid mustreid, leida uusi vaatenurki ning saada uut inspiratsiooni. Samuti käsitletakse grupisupervisioonis keerukamaid ja emotsionaalselt laetud olukordi.


Katrin Aava