Tuesday, December 10, 2013

Korrigeeritud ainekavad

Head kolleegid,

nagu ehk märkasite, ilmusid avalikkuse ette korrigeeritud ainekavad, mis ministri lubaduse kohaselt peaksid olema tublisti kärbitud -
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_korrigeeritud_riikliku_%C3%B5ppekava_ainevaldkonnakavade_t%C3%B6%C3%B6versioonid_%28november_2013%29
Klassiõpetajate Liidul on mõte nende kohta oma hinnang ja ettepanekud anda. Nt loodusõpetuse osas pole I-II kooliastmes midagi vähemaks võetud. 
Uurige ja andke tagasisidet.  Ootame tagasisidet vaheaja jooksul.

EKÕL juhatus

Wednesday, November 27, 2013

Nobenäppude jõululaegas

Lugupeetud õpetaja!

Täidame üheskoos nobenäppude jõululaeka talve- ja jõuluteemaliste omaloominguliste töödega. Selleks saatke pildid vahvatest ideedest meie postkasti (klassiopetajateliit@gmail.com). Faili nimeks pange kooli nimi, õpilase eesnimi ning klass. Sarnastest töödest valige maksimaalselt kaks parimat välja.

Laekakaas avaneb siit
Vahvat meisterdamist ja joonistamist!

Jagamisrõõm on kõige suurem rõõm.
EKÕL juhatus

Nutikad õpilastööd

Nutikad õpilastööd 2014

Üleriigilise konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ mõte on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid, mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada. Ühelt poolt annab see võimaluse omi töid tuua esile ja teiselt poolt õpetajatel ning õpilastel neid kasutada. Kasutada kas kui näidist või kui mõtet-ideed, mida edasi arendada. Teretulnud on õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd. Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustame nii auhindade ja preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga ning sellele järgneva restoranisöögiga.
Väga on oodatud nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased praktilised õpilastööd.
Konkursi täpsem info on kättesaadav: http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/

Soovin teile ja õpilastele jõudu ning edu konkursil osalemiseks,
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees
Mart Soobik

Tuesday, October 29, 2013

Kutse

Tere!

iTEC on Euroopa Liidu projekt, mis keskendub innovaatiliste õpistsenaariumite loomisele, katsetamisele ja levitamisele. Eesti õpetajad on projektis aktiivselt osalenud ning täpsemalt saab meie tegemistest lugeda http://iteceesti.wordpress.com/

Toimunud on hulk koolitusi õpetajatele ning ka sel sügisel ootame kõiki huvilisi 5. tsükli avakoolitusele, kus tutvustame edasisi plaane ning Eduvista keskkonda. 

Koolituse toimumise aeg: 6. november kell 14.00-16.00 (järgneb õhtusöök)
Koolituse toimumise koht: Tallinn, hotell Olümpia
Koolitus on õpetajatele tasuta.


Oodatud on kõik huvilised.

Tervitades
Ingrid Maadvere ja Martin Sillaots

Kutse e-viktoriinile

Tere ilusat sügisõhtut!

Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps. Loe juhendit!

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

E-viktoriini täpne juhend ja kuulutus on manuses. 

Heade soovidega
Margit Lindau

Pilootprojekti „Üleriigiline e-viktoriin“ JUHEND 

Eesmärk
 
 
 Suunata õpilasi lasteajakirju lugema. 
 Suunata õpilasi õpiotstarbelisele arvuti ja interneti kasutamisele. 
 Kujundada õpilastes koostööoskust ka arvutit kasutades. 
 Lasteajakirjade lugemise lõimimine informaatikaga. 
 E-viktoriin ühendab virtuaalselt üldhariduskoolide algklasside õpilasi ja õpetajaid (1.-4.kl) üle 
riigi. 
 E-viktoriini finaal Kuressaares annab parimatele lahendajatele ja nende juhendajatele. 
võimaluse reaalseks kohtumiseks üle riigi. 
 
Viktoriini aeg: 
 
 E-viktoriin viiakse läbi 2013/2014 õa kolmes voorus. 
 Iga vooru toimumise aeg teatatakse maakonna algklasside ja klassiõpetajate listi kaudu. 
 1.voor – tasemevoor - toimub 25., 26.ja 27.novembril. 2.voor toimub 5., 6.ja 7.veebruaril, 
2014. 
 Viktoriin avatakse mängu esimese päeva hommikul kell 10 ja on aktiivne, kõigile kättesaadav 
mängu viimase päeva õhtu kella 23.00-ni. 
 3. voor on finaal. Toimub 25.aprillil Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiklassis. 
 Viktoriini läbiviijatel on õigus toimumisaega muuta, sellest osalejatele koheselt teatamisega. 
 
Viktoriini toimumise koht: 
 
 Viktoriin aktiveeritakse vastamiseks Saare maakonna klassiõpetajate kodulehel aadressil 
http://www.saareklop.edu.ee. 
 Kaheliikmelised võistkonnad valivad vastamise kohaks enda jaoks parima, kas koolis 
arvutiklassis või kodus, kuid teevad seda täiskasvanu abita. 
 Lõppvoor, kuhu kutsutakse alavoorude parimad, toimub Kuressaares žürii juuresolekul. 
 
Viktoriini käik: 
 
 Üleriigiline e-viktoriin viiakse läbi üheaegselt samas keskkonnas kahes vanusegrupis: 2.ja 
3.klassid – ajakirjaks Täheke ja 4.klass – ajakirjaks Hea Laps. 
 E-viktoriinis osalevad kaheliikmelised võistkonnad. Üks õpilane mitmesse võistkonda kuuluda 
ei või. 
 Klassijuhataja registreerib 8. novembriks 2013.a. eelnevalt etteantud lingi kaudu oma klassi 
võistlejate paarid. Teiseks vooruks registreerumist ei toimu, mängu jäävad need, kel üle 75% 
1.voorus saavutatud. 
 Võistkonnad oma koosseisu e-viktoriini vältel muuta ei saa. Kui viktoriini toimumise päeval 
üks võistlejatest puudub, siis lahendab teine võistleja üksi. Kuna viktoriini ei pea lahendama 
ainult koolis, siis on lubatud ka koolist puuduva õpilase juures kodus seda pärast tunde 
lahendada. 

Friday, October 25, 2013

Arendavad õppevahendid ja mängud

Tere,

kirjutan Teile väikesest Tartumaal asuvast ettevõttest nimega Vippa. Tahaksin Teile tutvustada oma tooteid. Meie tooted on suunatud lastele, et arendada erinevaid oskuseid läbi mängu. Ehk leiate endale midagi, mis teeb teie töö lihtsamaks, lõbusamaks ja tulemuslikumaks.

Meil on olemas kodulehekülg http://www.vippa.ee/product-category/manguasjad/, kus saate meie toodetega kõige mugavamalt tutvuda. Ärge laske ennast hindadest segada. Küsides meilt personaalset pakkumist, saame kindlasti teha parema hinna.

Teeme ka eritellimuslike töid, mis tähendab, et võime valmistada just Teile sobiva punumismängu, millel on Teie poolt valitud kuju ja mis on kaunistatud vastava logoga. Konkreetse logo saame panna ka teistele meie toodetele: http://www.vippa.ee/tooted/. Tehtud tellimustöödega saab tutvuda vajutades järgmist linki: http://www.vippa.ee/product/ettevotte-sumboolikaga-isikuparased-tellimustood/

Tahaksime jõuda lisaks lasteaiaõpetajatele ka kooliõpetajate ja logopeedideni ning loodame, et Teie saaksite meid aidata edastades selle teate oma liikmetele.

Oodatud on igasugune tagaside ja ettepanekud.

Ette tänades,

Pille Mekk

OÜ Vippa

Tuesday, October 15, 2013

Konverents Haapsalu kolledžis

Hea õpetaja,

oled oodatud osalema õpetajahariduse  konverentsil, mis toimub 23.
oktoobril, 2013 TLÜ Haapsalu Kolledžis.

Päevakava:

11.00-­‐12.00 raamatute ja õppekirjanduse müük; TLÜ Haapsalu Kolledži
käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala üliõpilastööde näitus
12.00 Kohvipaus
12.20 Konverentsi avamine TLÜ Haapsalu Kolledži esindaja
12.30 Ettekanne “Õpetajaks saamise valud ja rõõmud” Eve Eisenschmidt,
TLÜ arendusprorektor
13.15 Ettekanne "Meediaharidus digitaliseeruvas maailmas" Kristi Vinter,
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor

Pärast ettekandeid on võimalus osaleda töötubades, kus erinevate
kõrgkoolide üliõpilased jagavad oma mõtteid õpetajaks kujunemisest.

Loodetavasti leiate koolivaheajal aega, et veeta üks värskendav päev
kolledžis.

Palun registreeri konverentsile siin:
http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/registreerimisvorm

Kohtumiseni!

Uus materjal

Tere lugupeetud algklasside õpetajad!

Lastele ei ole kunagi liiga vara õpetada tööohutuse ja -tervishoiuga seotud algtõdesid. Seda silmas pidades on Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OHSA) alustanud uue põneva projektiga, mille eesmärk on arendada algkooliõpilaste tervishoiu- ja ohutusteadmisi.

Läbi video hakkab lastele töötervishoiualaseid teadmisi jagama multifilmitegelane Napo, kes on vaimukas ja lõbus ning esindab tavalist töötajat. Kuigi ta satub mõnikord tööl kummalistesse ja ohtlikesse olukordadesse, leiab ta alati tee, kuidas kaitsta ennast ja oma töökaaslasi. Kuna teod räägivad rohkem kui sõnad, ei ole multifilmides teksti kasutatud. Nii on Napo läbielamisi igas vanuses ja igast rahvusest lastel lihtne mõista.

EU-OSHA on loonud ka õpetajate jaoks mitmeid vahendeid, mille abil selgitada 7 – 11 aastastele lastele töötervishoiuga seotud turvalisuspõhimõtteid. Õppevahendite eesmärk on aidata luua alus ohutute ja tervislike harjumuste kujundamiseks juba varases eas. Õpetajad saavad laste harimiseks kasutada nii Napo videoklippe kui ka teisi loomingulisi tegevusi, mida EU-OSHA oma lahendustes välja pakub. Igas õppekomplektis on kirjeldus, kuidas tutvustada lastele võtmesõnumeid ning õpitavat teemat. Ühtlasi antakse õpetajatele hulk ideesid, kõik vajalikud vahendid ning näitlik plaan, kuidas õpetaja saaks töötervishoiuteema 40 – 45 minutilisse õppetundi integreerida. Õppematerjal on tehtud nii, et seda oleks mugav siduda reaalsete tundidega.

Õppematerjalidega saab tutvuda siin: Tasuta abimaterjalid

Napo videoklipid on 18 keeles ja neid saab allalaadida Napo kodulehelt

Õppetunnid käsitlevad järgmisi teemasid:

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): esimene tund – hoiatus- ja keelumärgid
Lastele tutvustatakse peamisi hoiatus – ja keelumärke ning selgitatakse, miks need on tähtsad

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): teine tund – kohustus-, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid
Lastele tutvustatakse igapäevaseid ohutusmärke

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): esimene tund – nahk
Lastele õpetatakse, kui tähtis on kaitsta oma nahka igapäevaste riskide eest

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): teine tund – selg
Lastele õpetatakse, kuidas kaitsta oma selga igapäevaste riskide eest

• Napo ohukütt (7-9aastastele): esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine
Lastele õpetatakse, kuidas hoiduda igapäevastest riskidest koolis ja kodus

• Napo ohukütt (7-9aastastele): teine tund – sekkumine ja ennetamine

Lastele õpetatakse, kuidas hinnata riske ja ohte õigesti igapäevases elukeskkonnas

Meil on hea meel, kui aitate meil „Napo õpetajatele“ materjale levitada oma kolleegide, teiste õpetajate ja koolidirektorite seas. Pärast edukat katsetamist neljas riigis on projekt kiiresti kasvanud ning praegu tutvustatakse projekti „Napo õpetajatele” kokku 18 keeles ja veel 22 Euroopa riigis (peale teie riigi), et see jõuaks lähitulevikus kõikidesse 28 liikmesriiki.

Kui teil on projekti „Napo õpetajatele” kohta küsimusi ning tahate jagada meiega oma muljeid ja mõtteid õppevahendi edasiseks täiustamiseks, võtke julgesti ühendust.

Parimate soovidega,

Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht

Saturday, October 12, 2013

Kunstikonkurss 1. ja 2. klassi õpilastele

Armsad 1. ja 2. klassi õpetajad!
Klassiõpetajate ainenõukogu korraldab koostöös kunstikooliga 1.- 2. klassi õpilastele kunstikonkursi „Väike kunstnik“.
·        Teema on Kollidemaa.
·        Töö formaat on A3.
·        Tehnika on vaba.
·        Töö tuleb ära teha esimesel veerandil.
·        Töö tagaküljel on autori nimi, vanus ja kool + juhendaja nimi.

Kui klassis on 1-5 last, siis osaleb konkursil 1 töö.
Kui klassis on 6- 10 last, siis osaleb konkursil 2 tööd.
Kui klassis on 11- 15 last, siis osaleb konkursil 3 tööd.
Kui klassis on 16-  20 last, siis osaleb konkursil 4 tööd.
Kui klassis on 21 – 25  last, siis osaleb konkursil 5 tööd.

Valmistööd saata/viia kunstikooli ajavahemikus 18.oktoober – 25. oktoober.

Parimatest töödest tehakse rändnäitus, mis hakkab liikuma mööda neid koole, kust oli osalejaid.

NB! Andke eelnevalt teada,  mitut tööd on teie koolist oodata.
Minu meiliaadress on evelin.nappus@gmail.com  või evelin72@hot.ee

Ainenõukodu nimel tänan juba ette kõiki osalejaid

Evelin Nappus

Friday, September 20, 2013

Huvitav pakkumine

Tere!
  Minu nimi on Brit Peensoo ja kirjutan Avita kirjastusest.
 
Toimetan hetkel 3. kl loodus- ja inimeseõpetuse II poolaasta
  õppematerjale (õpikut ja töövihikut) ning otsin neile õpetajast
  retsensenti. Tahaksin teada, kas leiduks õpetajat, kes on huvitatud
  retsensendiks olemisest?

 Tulenevalt nõuetest peab retsenseerival õpetajal olema kas
  vanemõpetaja või õpetaja-metoodiku ametijärk.
  Õpetajast retsensendilt ootame õppematerjali metoodilise ja
  didaktilise ülesehituse, küsimuste ja ülesannete otstarbekuse,
  eakohasuse, arusaadavuse ja lahendatavuse hindamist,
  kõikvõimalike märgatud vigade või vajalike paranduste
  väljatoomist. Retsensioon on tasustatud ja anname ka retsenseerimise tõendi. Tavaliselt saadan retsensendile õpiku/töövihiku kujundatud maketi PDF-i
kujul ja ootan retsensiooni tekstifailina.

  II poolaasta õpik ja töövihik saavad retsenseerimisvalmis
  ilmselt oktoobrikuus, täpsemat aega hetkel veel
  öelda ei oska.  Ilusat kooliaasta algust soovides,
 
 
  Brit Peensoo
  Avita kirjastus
  loodusõpetuse toimetaja

Tuesday, September 17, 2013

Klassiõpetajate liidu sügisseminar

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Ei ole üksi ükski jüts” 
reedel, 1. novembril 2013 kell 11.00
Tartu 
Tamme Gümnaasiumis (Tamme pst 24a)

Registreerimine 28. oktoobrini selle lingi kaudu.
Osalemine liikmetele 3 €, mitteliikmetele 10 € (hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunat)


Täpne päevakava siin.

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.

Kohtumiseni Tartu Tamme Gümnaasiumis,

Saturday, September 14, 2013

Ainenõukogu koosolek 11. septembril

Läänemaa klassiõpetajate sügiskoosolek TLÜ Haapsalu Kolledžis
11.september 2013
Osalesid:
Evelin Nappus, Taimi Sammel, Tiina Markus, Pille Kaisel, Sirje Sinitskaja, Tiina Järv, Ene Jundas, Eda Aavik, Õnnela Palmiste-Selberg, Riina Leidsalu, Ruth Kampmann, Piret Pärnapuu, Ülle Lobjakas, Ene Hiiepuu, Kristel Tereping, Anneli Kasesalu
1.      Tagasivaade eelmise aasta tegevustele, tänusõnad olümpiaadide koostajatele ja korraldajatele.
2.      Tegevused 2013/2014 õppeaastaks.


Tegevus
Aeg/koht
Töörühm
Märkused
1.
Kunstikonkurss
 „Väike kunstnik“ 1.-2. klassi õpilastele.
Veerandi viimasel nädalal joonistavad kõik konkursil osalejad  May Aavasalu poolt antud teemal.
Õpetaja saadab tööd (arv täpsustub) kunstikooli, kus valitakse välja parimad, kelle töödest valmib rändnäitus, mis liigub osavõtnud koolides.
Õpilastele ja õpetajatele kingitakse tänukirjad, mille kujundamisel kasutatakse õpilaste töid.
I veerandi viimane nädal, näitus liigub koolist kooli õppeaasta jooksul
Evelin Nappus
Taimi Sammel
May Aavasalu
Kristel Tereping

Täpsem info konkursi kohta saadetakse septembris koolide listi ja edaspidi suhtleb Evelin Nappus õpetajatega isiklike meilide kaudu.
2.
Emakeeleolümpiaad 3. klassile
13. märts
TLÜ Haapsalu Kolledž
Evelin Nappus
Taimi Sammel
Piret Pärnapuu
Kristel Tereping
Tiina Markus

Töörühma esimene kohtumine on
15.jaanuaril kell 15.00 kolledžis
3.
Kirjanduslik olümpiaad
 4. klassile
27. märts
koht täpsustub
Eda Aavik
Kaire Pärnpuu
Anne Kruus
Riina Leidsalu
Ruth Kampmann
Töörühma esimene kohtumine on
10.oktoobril kell 16.00 (koht täpsustub)
4.
Õpioskuste olümpiaad
 5. klassile
17.aprill
TLÜ Haapsalu
Kolledž
Sirje Sinitskaja
Pille Kaisel
Astrid Sumberg
Ene Jundas
Anneli Kasesalu
Töörühma esimene kohtumine on
15.jaanuaril kell 15.00 kolledžis

5.
Klassiõpetajate talveseminar
31.jaanuar või 7.veebruar


6.
Klassiõpetajate suveseminar
14.-15.august


Wednesday, June 5, 2013

Täiendkoolitusest

Ilusat lõppevat õppeaastat!
 
Palume, et võtaksid kiirest kooliaasta lõpetamise ajast 5-10 minutit, et õpetajana enda täiendkoolituse vajadustele mõelda.
 
Sinu arvamus on oluline, sest annab otsese sisendi õpetajate koolitusvajaduse ning -võimaluse analüüsimiseks ja selle põhjal koolitajatele, rahastajatele ning ministeeriumile tegeliku pildi kuvamiseks.
 
Loodame, et esmase kokkuvõtte saame teha juba selle kuu lõpus.
 
 
Suur aitäh!
 
Eesti Õpetajate Liidu juhatus
 

Monday, May 27, 2013

Suveseminar 2013

Hea klassiõpetaja,
kutsume Sind osalema klassiõpetajate suveseminarile teemal
Kuidas  minu areng naisena mõjutab õpetaja rolli?
12.-13.augustil 2013 Läänemaal Käbi külalistemajas http://www.jahimaja.ee/

 esmaspäev 12.august
10.30 saabumine, tervituskohv
11.00 Kuidas leida oma unikaalseid raame ja seeläbi pakkuda tuge teistele? Liina Kolk   
          http://www.raamistvaljas.ee/
Saad hulga praktilisi tööriistu, mida igapäevatöös kasutada. Sul on võimalus avastada ja arendada isiklikku loovust, mis võimaldab oma potentsiaali realiseerida ja läbi selle töös paremaid tulemusi saavutada.
13.00  lõuna
14.00  koolitus jätkub
16.00  kohvipaus
16.30   Kuidas elada saja- aastaseks? Mailiis Tammeveski   
Tervislik toitumine, liikumine, teadlik tervislike eluviiside järgimine. Müüdid ja tegelikkus.
Lihtsad praktilised harjutused, mida saab teha kodus, kontoris iga kell oma keha turgutamiseks.
19.00 õhtusöök
20.00  Kuidas ehtis end naine endistel aegadel? Eda Aavik
           Lihula G klassiõpetaja 
Läänemaa rahvariided, tekid ja nendel kujutatud taimed. Riietuse ja ehete seos pere rikkusega.
Teemakohane mäng  Kuldvillak.
21.30 seltskondlik osa

teisipäev 13.august
8.00  hommikusöök
9.00  Kuidas hoida ja säilitada töövõimet? Viive Einfeldt   
Isiksus kui õpetaja põhiline tööriist. Töövõime säilitamine ja enesejõustamine – kuhu kaob jõud ja kuidas seda tagasi saada.
10.30 kohvipaus
11.00 koolitus jätkub
12.30 kokkuvõte, lõuna ja kojusõit


Hind osalejale 64 €  sisaldab ööbimist, toitlustamist ja koolitusmaterjale.
Info ja registreerimine hiljemalt 21.juuniks 2013
Anneli Kasesalu
47 20 244

52 11 292

Sunday, May 12, 2013

VirtuaalnäitusVirtuaalne käsitöönäitus "Peipsist Vilsandini on avatud aadressilwww.virtuaalnaitus.ee

Parimate soovidega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

Sunday, April 28, 2013

Uus lastekaitseseadus


Teatame, et nüüdsest on internetileheküljel http://lapsedjapered.sm.ee/avaleht.html kättesaadav info uue lastekaitseseaduse väljatöötamise protsessi ning selle raames toimuvate kaasamisürituste kohta. Esimene avalik teemaarutelu toimub juba 08.05.2013. Lehekülg on eelnõu kavandatava sisu osas pidevas täiendamises.

Lugupidamisega,

Peaspetsialist
Laste ja perede osakond
Sotsiaalministeerium

Suveseminar Roostal


Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassi- ja lasteaiaõpetajatele suveseminari "Tervis tuleb tegutsedes" 14.-15. augustil 2013.a Roosta Puhkekeskuses.

Täpne päevakava siit.

Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 40 € ja mitteliikmetele 65 €.
Liikmetele registreerimine 17. maini, vabade kohtade olemasolul mitteliikmetele 7.juunini. Registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1YRz2ASzfkMqekF-iQUBtr5Vrdv2um56FmzRwGuFy8X0/viewform.
Osalustasu maksmine või garantiikirja esitamine (digitaalselt allkirjastatult) 17.juunini.
Garantiikirja esitanutele väljastatakse arve pärast koolitust.
Äraütlemised/loobumised teatada hiljemalt 1.augustiks. Hilisemaid äraütlemisi ei arvestata, soovitav leida asendaja.
Suveseminar toimub programmi „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ raames.
Kohtumiseni augustis Roosta Puhkekeskuses,
EKÕL juhatus

Friday, April 5, 2013

Virtuaalne käsitöönäitus „Peipsist Vilsandini“


Hea Õpetaja
Eestimaa on täis ilusaid kohakesi. Olgu selleks siis Kõpu tuletorn või Narva kindlus, Kihnu saar või Suur Munamägi. Nimekiri on lõputu, kuid kõiki neid kohti ühendab üks sarnasus: nad on täis  unikaalseid inimesi. Unikaalseid noori õpilasi, kelle näppude vahel valmib algklasside-, käsitöö-, töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides lugematul arvul taieseid, kunsti ja leiutisi. Kes on leidnud inspiratsiooni laiast maailmast, kes kultuurist või ajaloost, kes hoopis sisekaemusest või fantaasiast. 
Et kõiki neid unikaalseid teoseid ka laiale avalikkusele tutvustada kuulutab Eesti Tööõpetajate Selts välja virtuaalse käsitöönäituse „Peipsist Vilsandini“. Näituse eesmärgiks on kõikjalt Eestist kokku koguda ning internetikeskkonnas näitusena üles seada pildid kõikvõimalikest õpilastöödest, mis on valmistatud oma käte ja oma oskustega. Sel aastal pole tähtis, milline on taiese sõnum, on ta tahutud või klaasist puhutud, on ta praktiline või mitte. Sel aastal soovime leida kõike mis on unikaalne, individuaalne, ja eriline.
Näitusel osalemiseks tee oma teosest, taiesest või leiutises üks või mitu pilti ja saada need hiljemalt 29. aprilliks 2013 aadressile tooopetus@gmail.com

Parimate soovidega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

Seminar "Lugemise juhtimise nugateravad küsimused"


Eesti Lugemisühing korraldab 3. mail Paides seminari "Lugemise juhtimise nugateravad küsimused".
Nugateravad küsimused on laste lugemisvälja muutumine, lugeja kasvamine, kodulugemine, töö kirjandusega, lugemisraskuse märkamine, mittelugejad jm.
Sõna saavad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi emakeele õpetaja Krista Nõmmik, Paide Ühisgümnaasiumi emakeele õpetaja Marju Mändmaa, TLÜ eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Kadi Lukanenok, Räpina Lasteaia õppelajuhataja Kätlin Karmiste, Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.
Paneelvestlust juhib eripedagoog - nõustaja Maili Liinev.

Loovtööde väljapanekule ootame õpetajate või õpilaste poolt valmistatud lugemisele innustavaid abivahendeid, lugemis- ja loovmänge, viktoriine, videoid jm.
Päevakava ja registreerimisinfo leiate Eesti Lugemisühingu kodulehelt www.lugemisyhing.ee
Kohtumiseni Paides!

Saturday, March 30, 2013

Kutse konverentsile


Neljapäeval, 11. aprillil 2013. a. algusega 10.00 toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone Tallinna saalis (ruum M-218) rahvusvaheline konverents
QUO VADIS, HARIDUS MITMEKULTUURILISES ÜHISKONNAS?

Konverents on osalejatele tasuta. Ettekanded on eesti, inglise ja vene keeles (sünkroontõlgeeesti/inglise/eesti).
Registreerimine konverentsile on avatud 9. aprillini: maiam@tlu.ee  Maia Muldma või 6199710Kristiina Puura. Soovijatele väljastatakse koolitustõend (8 tundi).
Konverentsi korraldab Kasvatusteaduste Instituudi algõpetuse osakond.
Konverentsi päevakava:
9.30 Osavõtjate registreerimine     10.00 Konverentsi tervitus
10.10 Kultuur ja rahvus  D. VSEVIOV PhD, prof. Eesti
10.40 Images of Identity: Teaching about Contemporary Native American Art
L. ELDRIDGE PhD, prof. USA
11.00 Critical multiculturalism, politics of democracy and curriculum amidst the
            neoliberal education cause  T. AUTIO PhD, prof. Eesti/Soome
11.20 Finnish basic education concerning cross curricular theme
         internationalism and cultural identity  I. RUOKONEN PhD, assoc. prof. Soome
11.40 Kontekstuaalsus kui õpetajahariduse sotsiaalkultuuriline dimensioon
            mitmekultuurilises keskkonnas  R. KALLAS PhD Eesti
12.00 Rahvusvähemuste õpetajate ettevalmistus: Eesti võrdluses teiste
            Euroopa riikidega  K. RAIK PhD Eesti
12.20 Las ma olen mina – lapse identiteet mitmekultuurilises keskkonnas
J. VASAMA PhD Soome
12.40 Lasteaiaõpetaja kompetentsus tööks mitmekultuurilises keskkonnas:
            teooria ja praktika   I. JÄRVA PhD, assoc. prof. Eesti
13.00 Creativity in a multiculturial development: challenges and opportunities
            in Estonian teachers’ everyday reality  M. TILK PhD, assoc. prof. Eesti
13.20 LÕUNA (Mare maja I korrusel, Astra maja II korrusel või Terra maja I korrusel)
14.00 Suhted õpetajatega kui õpilaste koolirõõmu ennustav tegur: eesti ja vene
            koolide võrdlus
L.TALTS PhD, emer. prof., E.-M. KANGRO PhD, M. MULDMA PhD, assoc. prof. Eesti
14.20 Peastarvutamise strateegiad: Eesti ja Soome laste võrdlusanalüüs
SIRJE PIHT PhD Eesti
14.40 Диагностика речевого развития ребенка-билингва 5-6 лет,       получающего образование на государственном языке
I. MOISSEJENKO PhD, ass. prof., N. MALTSEVA-ZAMKOVAJA PhD, ass. prof. Eesti
15.00 Vene õppekeelega kooli õpetajate valmisolek üleminekuks eestikeelsele
            õppele – ootused ja reaalsus  S. GUMENJUK MA, doktorant Eesti
15.20 Eesti vähemuskultuuride seltside tegevus integratsiooni protsessi
            edendamisel  A. VILLEMSON MA Eesti
15.40 Ersa kirjakeele staatus: minevik ja tänapäev  N. ABROSIMOVA MA,
doktorant Eesti
16.00 Tallinna Õismäe Vene Lütseumi bändi etteaste
16.30 Konverentsi lõpetamine