Sunday, April 28, 2013

Uus lastekaitseseadus


Teatame, et nüüdsest on internetileheküljel http://lapsedjapered.sm.ee/avaleht.html kättesaadav info uue lastekaitseseaduse väljatöötamise protsessi ning selle raames toimuvate kaasamisürituste kohta. Esimene avalik teemaarutelu toimub juba 08.05.2013. Lehekülg on eelnõu kavandatava sisu osas pidevas täiendamises.

Lugupidamisega,

Peaspetsialist
Laste ja perede osakond
Sotsiaalministeerium

No comments:

Post a Comment