Tuesday, October 29, 2013

Kutse e-viktoriinile

Tere ilusat sügisõhtut!

Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps. Loe juhendit!

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

E-viktoriini täpne juhend ja kuulutus on manuses. 

Heade soovidega
Margit Lindau

Pilootprojekti „Üleriigiline e-viktoriin“ JUHEND 

Eesmärk
 
 
 Suunata õpilasi lasteajakirju lugema. 
 Suunata õpilasi õpiotstarbelisele arvuti ja interneti kasutamisele. 
 Kujundada õpilastes koostööoskust ka arvutit kasutades. 
 Lasteajakirjade lugemise lõimimine informaatikaga. 
 E-viktoriin ühendab virtuaalselt üldhariduskoolide algklasside õpilasi ja õpetajaid (1.-4.kl) üle 
riigi. 
 E-viktoriini finaal Kuressaares annab parimatele lahendajatele ja nende juhendajatele. 
võimaluse reaalseks kohtumiseks üle riigi. 
 
Viktoriini aeg: 
 
 E-viktoriin viiakse läbi 2013/2014 õa kolmes voorus. 
 Iga vooru toimumise aeg teatatakse maakonna algklasside ja klassiõpetajate listi kaudu. 
 1.voor – tasemevoor - toimub 25., 26.ja 27.novembril. 2.voor toimub 5., 6.ja 7.veebruaril, 
2014. 
 Viktoriin avatakse mängu esimese päeva hommikul kell 10 ja on aktiivne, kõigile kättesaadav 
mängu viimase päeva õhtu kella 23.00-ni. 
 3. voor on finaal. Toimub 25.aprillil Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiklassis. 
 Viktoriini läbiviijatel on õigus toimumisaega muuta, sellest osalejatele koheselt teatamisega. 
 
Viktoriini toimumise koht: 
 
 Viktoriin aktiveeritakse vastamiseks Saare maakonna klassiõpetajate kodulehel aadressil 
http://www.saareklop.edu.ee. 
 Kaheliikmelised võistkonnad valivad vastamise kohaks enda jaoks parima, kas koolis 
arvutiklassis või kodus, kuid teevad seda täiskasvanu abita. 
 Lõppvoor, kuhu kutsutakse alavoorude parimad, toimub Kuressaares žürii juuresolekul. 
 
Viktoriini käik: 
 
 Üleriigiline e-viktoriin viiakse läbi üheaegselt samas keskkonnas kahes vanusegrupis: 2.ja 
3.klassid – ajakirjaks Täheke ja 4.klass – ajakirjaks Hea Laps. 
 E-viktoriinis osalevad kaheliikmelised võistkonnad. Üks õpilane mitmesse võistkonda kuuluda 
ei või. 
 Klassijuhataja registreerib 8. novembriks 2013.a. eelnevalt etteantud lingi kaudu oma klassi 
võistlejate paarid. Teiseks vooruks registreerumist ei toimu, mängu jäävad need, kel üle 75% 
1.voorus saavutatud. 
 Võistkonnad oma koosseisu e-viktoriini vältel muuta ei saa. Kui viktoriini toimumise päeval 
üks võistlejatest puudub, siis lahendab teine võistleja üksi. Kuna viktoriini ei pea lahendama 
ainult koolis, siis on lubatud ka koolist puuduva õpilase juures kodus seda pärast tunde 
lahendada. 

No comments:

Post a Comment