Friday, September 20, 2013

Huvitav pakkumine

Tere!
  Minu nimi on Brit Peensoo ja kirjutan Avita kirjastusest.
 
Toimetan hetkel 3. kl loodus- ja inimeseõpetuse II poolaasta
  õppematerjale (õpikut ja töövihikut) ning otsin neile õpetajast
  retsensenti. Tahaksin teada, kas leiduks õpetajat, kes on huvitatud
  retsensendiks olemisest?

 Tulenevalt nõuetest peab retsenseerival õpetajal olema kas
  vanemõpetaja või õpetaja-metoodiku ametijärk.
  Õpetajast retsensendilt ootame õppematerjali metoodilise ja
  didaktilise ülesehituse, küsimuste ja ülesannete otstarbekuse,
  eakohasuse, arusaadavuse ja lahendatavuse hindamist,
  kõikvõimalike märgatud vigade või vajalike paranduste
  väljatoomist. Retsensioon on tasustatud ja anname ka retsenseerimise tõendi. Tavaliselt saadan retsensendile õpiku/töövihiku kujundatud maketi PDF-i
kujul ja ootan retsensiooni tekstifailina.

  II poolaasta õpik ja töövihik saavad retsenseerimisvalmis
  ilmselt oktoobrikuus, täpsemat aega hetkel veel
  öelda ei oska.  Ilusat kooliaasta algust soovides,
 
 
  Brit Peensoo
  Avita kirjastus
  loodusõpetuse toimetaja

No comments:

Post a Comment