Saturday, March 30, 2013

Kutse konverentsile


Neljapäeval, 11. aprillil 2013. a. algusega 10.00 toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone Tallinna saalis (ruum M-218) rahvusvaheline konverents
QUO VADIS, HARIDUS MITMEKULTUURILISES ÜHISKONNAS?

Konverents on osalejatele tasuta. Ettekanded on eesti, inglise ja vene keeles (sünkroontõlgeeesti/inglise/eesti).
Registreerimine konverentsile on avatud 9. aprillini: maiam@tlu.ee  Maia Muldma või 6199710Kristiina Puura. Soovijatele väljastatakse koolitustõend (8 tundi).
Konverentsi korraldab Kasvatusteaduste Instituudi algõpetuse osakond.
Konverentsi päevakava:
9.30 Osavõtjate registreerimine     10.00 Konverentsi tervitus
10.10 Kultuur ja rahvus  D. VSEVIOV PhD, prof. Eesti
10.40 Images of Identity: Teaching about Contemporary Native American Art
L. ELDRIDGE PhD, prof. USA
11.00 Critical multiculturalism, politics of democracy and curriculum amidst the
            neoliberal education cause  T. AUTIO PhD, prof. Eesti/Soome
11.20 Finnish basic education concerning cross curricular theme
         internationalism and cultural identity  I. RUOKONEN PhD, assoc. prof. Soome
11.40 Kontekstuaalsus kui õpetajahariduse sotsiaalkultuuriline dimensioon
            mitmekultuurilises keskkonnas  R. KALLAS PhD Eesti
12.00 Rahvusvähemuste õpetajate ettevalmistus: Eesti võrdluses teiste
            Euroopa riikidega  K. RAIK PhD Eesti
12.20 Las ma olen mina – lapse identiteet mitmekultuurilises keskkonnas
J. VASAMA PhD Soome
12.40 Lasteaiaõpetaja kompetentsus tööks mitmekultuurilises keskkonnas:
            teooria ja praktika   I. JÄRVA PhD, assoc. prof. Eesti
13.00 Creativity in a multiculturial development: challenges and opportunities
            in Estonian teachers’ everyday reality  M. TILK PhD, assoc. prof. Eesti
13.20 LÕUNA (Mare maja I korrusel, Astra maja II korrusel või Terra maja I korrusel)
14.00 Suhted õpetajatega kui õpilaste koolirõõmu ennustav tegur: eesti ja vene
            koolide võrdlus
L.TALTS PhD, emer. prof., E.-M. KANGRO PhD, M. MULDMA PhD, assoc. prof. Eesti
14.20 Peastarvutamise strateegiad: Eesti ja Soome laste võrdlusanalüüs
SIRJE PIHT PhD Eesti
14.40 Диагностика речевого развития ребенка-билингва 5-6 лет,       получающего образование на государственном языке
I. MOISSEJENKO PhD, ass. prof., N. MALTSEVA-ZAMKOVAJA PhD, ass. prof. Eesti
15.00 Vene õppekeelega kooli õpetajate valmisolek üleminekuks eestikeelsele
            õppele – ootused ja reaalsus  S. GUMENJUK MA, doktorant Eesti
15.20 Eesti vähemuskultuuride seltside tegevus integratsiooni protsessi
            edendamisel  A. VILLEMSON MA Eesti
15.40 Ersa kirjakeele staatus: minevik ja tänapäev  N. ABROSIMOVA MA,
doktorant Eesti
16.00 Tallinna Õismäe Vene Lütseumi bändi etteaste
16.30 Konverentsi lõpetamine

No comments:

Post a Comment