Tuesday, October 16, 2012

Johannes Käisi nimeline preemia 20122012. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja  ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast.
Johannes Käisi nimeline preemia määratakse õpetajale, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.

Joh. Käisi Seltsi juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada taotlused pedagoogide tunnustamiseks seltsi juhatusele hiljemalt 01. novembriks 2012.a. elektrooniliselt pille.liblik@gmail.com
Taotlusse palume lisada kandidaatide vabas vormis iseloomustused, milles esitletakse kandidaadi tegevust Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisel ja propageerimisel, oma töökogemuste tutvustamisel. Taotluse soovitatav pikkus on kuni 2 lehekülge. Seniste laureaatide nimekiri lähtuvalt preemia statuudist asub http://www.htk.tlu.ee/kais/selts/25cf-laureaadid

Preemiad antakse kätte Johannes Käisi Seltsi aastakonverentsil  30.novembril 2012 Tartus.  

No comments:

Post a Comment