Monday, March 2, 2015

HITSA konkursid

Rikasta traditsioonilist õppetööd innovaatiliste lahendustega ja pane end proovile HITSA konkurssidel!

Millised on parimad metoodikad õpetamiseks? Kuidas IKT vahendeid õpetamisel ja õppimisel põnevalt kasutada?

Õppetöös kasutatakse igapäevaselt digitaalseid võimalusi, luues põnevaid õppematerjale ning häid metoodikaid. Et häid näiteid teaksid kasutada ka kolleegid teistest haridusasutustest ning tubli töö leiaks väärtustamist, kutsume õpetajaid ja õpilasi osalema HITSA konkurssidel. 
 Õpilaskonkurss „Lahe asi“

Õpilaskonkursile „Lahe asi“ on oodatud 5.-19. aastased lapsed ja noored digiloovtöödega, mida saab iseloomustada sõnadega „lahe asi“. Loovtööks võib olla animafilm, veebileht või hoopis traditsioone ja tehnoloogiat ühendav käsitöö, mis on konkursile esitatud digitaalse arengumapina (loe arengumapi koostamise kohta 
SIIT). Õpilaskonkursil saavad osaleda ka kõik need ProgeTiigri õpilaskonkursi eelvoorudes osalenud tööd, mida lõpphindamisele ei esitatud.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 16. märts 2015.a.
Loe konkursitingimustest ning registreeru 
SIIT.

 
Videokonkurss „Tipptund“ õpetajatele

Kõikide haridusastmete õpetajaid ning õppejõudusid ootame osalema videokonkursil “Tipptund”, mis aitab tutvustada põnevaid õppimisega seotud lugusid sellest, kuidas IKTd on õppetöös kasutatud. Konkursil osalemiseks katseta koos oma õppijatega mõnda valmis õpilugu või loo ise uudset lähenemist kasutav õpilugu. Salvesta lugu videosse, lisa kirjeldus ja esita konkursile hiljemalt 
8. märtsiks 2015 a.
Loe lähemalt ning registreeru 
SIIT.

Lisainfo:
Inga Kõue
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5889
inga.koue@hitsa.ee      www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus

No comments:

Post a Comment