Thursday, September 20, 2012

IDEELAAT 2012Kus ja millal?
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis
25.oktoobril, kell 10.00-14.00
Mida pakutakse?
Kirjastused ja tegevõpetajad müüvad õppekirjandust
Milles saab ise kaasa lüüa?
Töötoad teemal Loov õpetaja digiajastul:
Innovaatilised tehnoloogiad õppeprotsessis
Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium
IT ja kunstiõpetus
Tiiu Leibur, Koidula Gümnaasium
iPadi kasutamine algklassides
Tallinna Reaalkool
Koolielu koolitused, e-kursused ja konkursid
Tiigrihüppe Sihtasutus
Video kasutamine õppetöös
Piret Lehiste, TLÜ Haapsalu Kolledž
Õppimine ja õpetamine digiajastul
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Mida veel põnevat pakutakse?
TLÜ Haapsalu Kolledzi käsitöötehnoloogia- ja disainiosakond
ning Haapsalu Kutsehariduskeskus pakuvad oma tooteid
Avatud on kohvik!
25. okt 2 01 2

No comments:

Post a Comment