Thursday, May 17, 2012

3. klassi emakeele tasemetöö


Kolmapäeval s.o  16. mail toimus 3. klasside riiklik tasemetöö eesti keelest.
Ootame õpetajatelt tagasisidet selle töö kohta- nii positiivset kui negatiivset.
Mõned märkküsimused:
Kas ülesanded olid jõukohased (vastasid 1. kooliastme  eesti keele ainekavale?)
Kas töö sooritamiseks oli piisavalt aega?
Hinnang tekstidele ja ülesannetele.
jm
 
Edastame kogutud ja analüüsitud informatsiooni HTM-le ja REKK-ile. Edastatav informatioon ei sisalda vastajate nimesid ega koole.
Palume see kiri edastada oma kooli 3. klasside õpetajatele. Vastuseid ootame 22. maini aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
 
EKÕL juhatus

No comments:

Post a Comment