Thursday, May 10, 2012

Koolituspakkumine


MTÜ Koolitus-ja Nõustamiskeskus HARED (koolitusluba 5748HTM)
korraldab lasteaia ja algklasside õpetajatele
kolmest moodulist koosneva koolitusprogrammi

„Taimede salapärane maailm“

Koolituste käigus tutvume erinevate taimeliikidega metsas, niidul, rabas, mere ääres ja kultuurmaastikel. Tutvume  taimede eluviisidega, uurime millised on nende suhted inimeste ja loomadega. Iga koolituspäev sisaldab teooriat, teemakohaseid mänge ja meisterdamist ning õppekäiku loodusesse. Tutvustame aktiivõppe meetoditel põhinevaid tegevusi, mida lastega looduses läbi viia .
Koolituse viivad läbi Sirje Aher, Eve Külmallik ja Mairi Enok.

I moodul toimub 23.mail Padisel Kallaste turismitalus. Teemaks „Taimede eluviisid“, õppekäik toimub metsa ja niidule.
II moodul toimub 13.juunil Lahemaal. Teemaks „Taimede suhted loomadega“. Õppekäik toimub mere äärde ja kultuurmaastikele.
III moodul toimub 21.augustil Loksal Kuivoja Puhkekeskuses. Teemaks „Taimed ja inimesed“, õppekäik Viru rabasse.

Osalemistasu on 75 eurot ühe osaleja kohta iga moodul.
Hind sisaldab koolitusprogrammi, transporti Tallinnast koolituse toimumiskohta ja tagasi, meisterdamis- ja mänguvahendeid, osalejate toitlustamist ja õppematerjale. Erinevatel moodulitel võivad ühest koolist/lasteaiast osaleda erinevad õpetajad.  Osaleda võib ka üksikutel moodulitel.
Osalejad saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

Registreerimine 16.maini!

Oma osalemissoovist palume teada anda aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool/lasteaed , kontakttelefon, meiliaadress ja arve tasuja.
Registreerunutele saadame e-postiga kutsed ca nädal enne koolituspäeva toimumist.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ Hared
projektijuht
5289035

No comments:

Post a Comment