Tuesday, September 27, 2016

Kujundava hindamise koolitus

Kutsume teid koolitusele "Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks"!

Kuidas anda tagasisidet, mis oleks õppijale arendav?
Kuidas saab õpetaja õpetada õpilasi oma arengut ise eesmärgistama ja hindama? Tihtipeale on meil kujundavast hindamisest vale arusaam - mõtleme, et see on tohutult aeganõudev ja tüütu. Mida kujundav hindamine endast aga tegelikult kujutab ja kuidas seda õigesti rakendada?

13. oktoobril toimub Tallinnas klassiõpetajatele mõeldud koolitus nimega „Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks“. Kursuse maht on 8 akadeemilist tundi, mille jooksul tutvustatakse pädevuspõhise hindamise kahte suunda, nende mõju ja erinevusi ning tehakse riiklikus õppekavas olevale meetodile üleminek õpetajale oluliselt lihtsamaks. Kujundav hindamine on üks peamisi meetodeid, mida kasutatakse õpimotivatsiooni tõstmiseks, samuti arendab see õpilase eneseanalüüsioskust ning toob esile koolitöö edukuses omavastutuse rolli olulisuse.

Kursuse toimumise aeg: 13.10 Tallinnas
Tööajad: 10.00-11.30, 11.45-13.15, 14.15-15.45, 16.00-17.00
Koolitaja: Ene Kulasalu
Koolituse hind: 55 eurot (sisaldab kohvipauside hinda, lõuna osalejate kulul)
REGISTREERU kohe, kohtade arv piiratud: https://goo.gl/84035h

Kursusel osaleja:
teadvustab hindamise eesmärki ja RÕK –s selleks sätestatud võimalusi;
mõistab kokkuvõtva ja kujundava hindamise korraldamise ja mõju erinevusi;
teadvustab kaasaegset arusaama õpioskustest;
mõistab kohusetunde ja vastutustunde kujundamise teid ja sellest lähtuvat erinevust;
teadvustab õpitulemuste ja hindamiskriteeriumide tutvustamise ja mõistmise abi vastutustundlikkuse kujunemisele;
oskab leida sobivaid eesmärgistamise ja refleksiooni võtteid;
oskab koostada hinnanguvaba kirjeldust hindamiskriteeriumide loomisel ja tagasisidestamisel;
teadvustab koostöö olulisust lapsevanemaga kujundava hindamise korraldamisel ja vastutustunde arendamisel.

Kursuse teemad:
Hindamise eesmärk RÕK-s.
Pädevuspõhise hindamise 2 suunda (kokkuvõttev ja kujundav).
Kaasaegne arusaamine õpioskustest.
Kohusetunne ja vastutustunne.
Kujundava hindamise koht ja korraldamise võtted õpiprotsessis.
Eesmärgistamise võtted.
Eesmärgi ja refleksiooni kooskõla – õppimise terviklikkuse tagaja.

Kui ise koolitusel osalemisest huvitatud ei ole, kuid teate kedagi, kes antud teemal end harida tahaks, võite julgelt kutse edasi saata!

Ette tänades

Maria-Ursula Kurm
Avatud Meele Instituut
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
7428777

No comments:

Post a Comment