Sunday, September 4, 2016

Nuti-Mati matemaatika

Algab Nuti-Mati matemaatika (http://nutisport.eu) 2. hooaeg. 
Lõppenud õppeaastal kasutas keskkonda ligi 60 kooli ja registreerunud kasutajaid üle 9000. Õppeaasta tegemistest saab kokkuvõtvalt lugeda Õpetajate lehe artiklist:
http://opleht.ee/33965-nadala-matemaatika-selgeks-uhe-tunniga/ 

LÜHITUTVUSTUS
Keskkond sisaldab ligi 50 erinevat matemaatikaharjutust, mida saab kasutada kogu põhikooli ulatuses (kordavate harjutustena ka gümnaasiumis). Plaanis on luua ka puhtalt gümnaasiumile mõeldud harjutusi.  Igas harjutuses kuvatavate ülesannete algandmed genereeritakse alati juhuslikult - seega ükski harjutus ei korda ennast. Olemasolevate harjutuste seost õppekavaga iga klassi kohta eraldi saab vaadata aadressil: http://nutisport.eu/mati/oppekava/
Igal harjutusel on 5 raskustaset. llma tasulist paketti omamata saab kasutaja proovida neid harjutusi Demo-variandis, kus igal harjutusel esitatakse üks ülesanne igal tasemel.
Tasulise paketi tellinutel lisanduvad Test-variant (saab valida viimast taset (alati alustatakse 1. tasemelt) ja esitatavate ülesannete arv on 10-30, olenevalt harjutusest ja raskustasemest - kui teha kõik ülesanded 1. tasemel, siis on ülesandeid reeglina rohkem, kui 5. tasemeni tehes) ja Võistlus-variant, mille korral lisandub peale Test-variandi läbimist nn võistlusaeg, mille korral tuleb valitud viimasel tasemel lahendada võimalikult palju ülesandeid.
Võistlus-varianti kasutati õppeaasta lõpus toimunud võistlustel;
Test-variant sobib lahendamiseks näiteks tunnis, koduste tööde puhul, või kasvõi tunnikontrollina - kõigil tuleb lahendamiseks võrdne arv ülesandeid. Kõik tulemused ning ka tehtud vead salvestatakse andmebaasi ning tasulise paketi korral on Õpetaja-staatuses kasutajal võimalus näha oma kooli kõigi õpilaste tulemusi ning ka tehtud vigu. Teiste koolide õpilaste tulemusi ja vigu näeb anonüümselt.

Hinnakiri 2016/2017 õppeaastaks (http://nutisport.eu/hinnakiri16.php) on leitav Nutispordi avalehelt. Täiendusena on lisandunud võimalus soodsamalt tellida ühele klassile, klassiastmele või kooliastmele.
Lisaks soovitame lugeda hinnakirja kõrval välja toodud selgitusi, mida ei hakka siia ümber kopeerima.
Koolidelt laekuvatest summadest muretsetakse muuhulgas ka kõik võistluste (nii piirkondlike kui ka lõppvõistluse) auhinnad.

Kõik küsimused ja probleemid, samuti tulevased eduelamused, on oodatud aadressil margus@nutisport.eu  või info@nutisport.eu 

Nuti-Mati matemaatika autorid:
Margus Sõmer
Kalev Põldsaar

No comments:

Post a Comment