Saturday, April 16, 2016

Loodusõpetuse õpetajate infopäevad

Ootame I ja II kooliastme loodusõpetuse õpetajaid infopäevale.

Toimumisaeg ja koht      
27. aprill kl 14-17 Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14, 3. korrus, Magistrisaal)
2. mai kl 14-17 Tartu Descartes’i Kool (Anne 65, aula)
    
Päevakord
  1. Uuest välishindamise süsteemist loodusainetes.
  2. Loodusõpetuse e-ülesanded I ja II kooliastmele SA Innove Eksamite Infosüsteemis (EIS).
  3. Uued e-ülesannete kogumikud EIS-is.

Infopäeva läbiviijad
Elle Reisenbuk – loodusainete peaspetsialist, SA Innove
Aet Möllits – e-hindamise peaspetsialist, SA Innove

Registreerumine
Palume registreeruda hiljemalt 22. aprillil:


Info ja registreerimisvorm on kättesaadaval ka SA Innove kodulehel aadressil www.innove.ee

Lugupidamisega

Elle Reisenbuk
Loodusvaldkonna peaspetsialist

No comments:

Post a Comment