Sunday, April 10, 2016

Abipalve

Tere,
Kirjutan Teile seoses abipalvega oma magistritöö valmimisel. Minu töö on
koostatud teemal "Õpetajate teadmised ja kogemused emotsionaal- ja
käitumisprobleemidega õpilaste toetamisel" Töö eesmärk on välja
selgitada, millised on peamised emotsionaal- ja käitumisprobleemid,
millega õpetajad kokku puutuvad ja millist tuge õpetajad vajavad, et
olla oma töös emotsionaal- ja käitumisprobleemidega õpilaste toetamisel
efektiivsemad. Samas soovitakse välja selgitada, millised on õpetajate
poolt kasutatavad sekkumisstrateegiad käitumisprobleemidega õpilaste
toetamisel ja milline on õpetajate ettevalmistus toetamaks
emotsionaal-ja käitumisprobleemidega õpilasi.
Küsitlus on anonüüme ja vastuseid üldistatakse.
Küsitlus on koostatud Google Forms keskkonnas ning interneti teel
täidetav.

Parimate soovidega,
Reesi Sirvi
Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja magistrant 
Hea õpetaja!
Ma palun abi oma lõputöö valmimisel. Minu töö on teemal „Õpetajate teadmised ja
kogemused emotsionaal- ja käitumisprobleemidega õpilaste toetamiseks“ Töö eesmärk 
on välja selgitada, millised on peamised emotsionaal- ja käitumisprobleemid, millega 
õpetajad kokku puutuvad ja millist tuge
õpetajad vajavad, et olla oma töös emotsionaal- ja käitumisprobleemidega õpilaste
toetamisel efektiivsemad. Samas soovitakse välja selgitada, millised on õpetajate poolt 
kasutatavad sekkumisstrateegiad käitumisprobleemidega õpilaste toetamisel ja milline 
on õpetajate ettevalmistustoetamaks emotsionaal- ja käitumisprobleemidega õpilasi.
Läbiviidav küsitlus on anonüüme ning vastused üldistatakse.
I've invited you to fill out the form Õpetajate teadmised ja kogemused emotsionaal- ja käitumisprobleemidega õpilaste toetamiseks. To fill it out, visit: 
https://docs.google.com/forms/d/16V9Q0jhKv98uQqaDZKxv3SPaCDiTDKMVKuRuXgZOoKI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

No comments:

Post a Comment