Saturday, April 9, 2016

Eesti Klassiõpetajate Liit 5

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab Tallinnas aastapäeva konverentsi ja üldkoosoleku reedel, 15. aprillil 2016.
Täpsem päevakava SIIT
Registreerimine SIIT

EKÕLi liikmetele on osalemine konverentsil tasuta, mitteliikmetele 25€.

Head EKÕL-i liikmed:
Pöörame tähelepanu, et enne konverentsi kl 10.30 toimub üldkoosolek liidu liikmetele. Põhikirjast lähtuvalt on meie üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Meie liikmeskond on küllaltki  rohkearvuline (224). Palume liikmetel, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, edastada lihtvolikiri liikmele, kes osaleb üldkoosolekul. Sellega aitate  kaasa üldkoosoleku toimumisele.
Volituse edastamise võimalused:
1) välja printida ning allkirjastada ja edastada see paberkandjal oma volitatud esindajale, kes võtab selle üldkoosolekule kaasa
2) digiallkirjastada (volitusele märkida allkirja kohale 'digitaalselt allkirjastatud') ning saata volitus nii oma volitatud esindajale kui ka klassiõpetajate liidu postkasti aadressile klassiopetajateliit@gmail.com.

Soovitame EKÕLi nimekirjast ülevaadata oma liikmelisuse staatus selle lingi kaudu.

Loodame teie mõistvale suhtumisele!
Volikirja dokument kirja manuses kaasas.

Kohtumiseni Tallinnas!

No comments:

Post a Comment