Thursday, December 17, 2015

Üleskutse

Soovime Läänemaa Haridusuuenduse (http://lhuu.weebly.com/) protsessi raames moodustada  Digipädevuste valdkonna töörühma.

8. detsembril sai Virtsu koolimajas kokku digipädevuste valdkonna töörühma algatusgrupp. Kohal olid Airi Aavik Virtsu Koolist, Maia Tohver ja Moonika Nerman Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist, Henry Viiret ja Veikko Kõrv Läänemaa Ühisgümnaasiumist. Päevakorras oli kaks teemat:
1. Digivaldkonna seminari ettevalmistus (9. veebruar)
2. Töörühma ülesanded seoses riiklikul tasandil arendamisel olevate digipädevuste hindamismudelite rakendamisega koolides.

Arutelu tulemusena koostati seminari esialgne kava ja lepiti kokku, et koos hakatakse käima kord kuus. Laiendatakse töörühma koosseisu põhimõttel -  kellel huvi, löögu kaasa. Peamiseks töörühma ülesandeks on koostada õpilaste digipädevuste kujundamise kohta rakenduskava ehk abimaterjal õpetajatele, kuidas ja milliste vahenditega taotletavaid pädevusi mõistlik arendada oleks. Järgmine kokkusaamine Martna koolis 25. jaanuaril 13:00-16:00. Vaatame läbi õpilaste digipädevuste hindamismudeli INFO osa.

Palun kõigil huvilistel töörühmas osalemise soovist kirjutada Veikkole aadressil korveikko@gmail.com.

No comments:

Post a Comment