Thursday, February 2, 2012

Õpilaste arvamusi 4. klasside kirjanduslikust olümpiaadist

Hanna Virtsust: Mulle meeldis see olümpiaad väga. Seal olid väga vahvad ülesanded. Eriti meeldis seal majas üks ruum. See oli selline väike, pime ja põnev. Seal pidime me lastekirjanikest kirjutama. Minule meeldis kõige rohkem töö raamatuga ja kõige raskem oli kuldvillak.
Reno Lihulast:  Meeldis film ning kohtumine sõpradega teistest koolidest.  Tegelikult oli lahe.
Arton Lihulast:  Need olid rasked ülesanded, eriti töö raamatuga ja kuldvillak. Meeldis aga vastata küsimustele arvutis.
Roco Lihulast: Mina olin tiimi juht. Mulle meeldis kirjanikke leida, ei meeldinud töö raamatuga.
Katrin Lihulast: Ma algul ei tahtnud minna, kuid mõtlesin sellele, et saan kogemusi juurde. Mulle meeldis kõige rohkem kirjanikke otsida. Kõige raskem oli töö raamatuga. Mina olin võistkonna juht. Meie  võistkond oli tubli ja saavutas kolmanda koha.
Nathali Lihulast: Mina sain olla viktoriinis peakohtunik ning ma töötasin Ene Hiiepuu alluvuses. Ma parandasin töid ja tegin muud põnevat. Ka minul olid loetud kõik raamatud ning ma oskasin vastata kõigile viktoriini küsimustele.

Silver Kasarilt:Raamatud polegi ainult plikade jaoks, vaata kui palju poisse seal oli.

Paul Kasarilt: nägi vähemalt ühe mõisakooli seest poolt ka ära, mis siis, et seal nii vähe lapsi on.

Õpetaja Pille Kasarilt:Ma arvan, et selline üritus paneb lapsed natuke teise pilguga raamatusse suhtuma kui ei loeta ainult õpetaja pärast, vaid peadki lugema selleks, et teada saada, osata otsida ja asja võib teha väga põnevaks.

No comments:

Post a Comment