Thursday, February 2, 2012

Kokkuvõte kirjanduslikust olümpiaadist

Seekordne 4.klasside kirjanduse olümpiaad toimus 26.jaaanuaril armsas Vatla  mõisa koolis. Osales 17 kolmeliikmelist võistkonda. Avasõnad ütles direktor Helju Viikmann  ja osalejatele esinesid õpilased Piret Leiumaa juhendamisel.
Juba sügisel saadi teada kolm raamatut, mis tuli läbi lugeda. Need olid: K. Priilinn „Evelini lood“, I. Tomusk „Inglid kuuendas b – s“ ja A.A. Sigurdsson „Kääbusekivi“. Krista Kumbergi ja Ene Hiiepuu koostöös valmis ja viidi läbi viktoriin. Komistuskiviks osutus töökäskluste täpne täitmine.
Kuulamise – vaatamise töötoas vaadati esmalt katkendit  joonisfilmist „Pipi Pikksukk“. Seejärel tuli vastata filmi põhjal küsimustele, leida sõnasalatist Pipiga seotud sõnu, ühendada numbreid nii, et neist tekiks ingli pilt.
Lisaks said õpilased kaks erinevat Pipi etenduse kavalehte ja kahe erineva Pipi filmi ümbrise ning raamatu, mille põhjal tuli vastata küsimustele ja täita tabel. Pidi olema väga tähelepanelik, sest kõikidesse tühjadesse ruutudesse ei olnudki vaja vastuseid kirjutada. Kui küsiti raamatu tõlkijat, siis vastus - V. Beekman - tuli kirjutada lahtrisse „raamat“. Kui küsit,i mitu vaatust on lasteetendusel, siis tuli kirjutada „kaks“ lahtrisse „teater“.
Kuldvillaku kõige raskem teema oli eesti muinasjutt. „Ahjualune“  oli lastele tuttav, kuid vähesed teadsid muinasjuttu, milles kolm tütarlast hommikust õhtuni vokkide taga istusid ja kuldlinu lõngaks ketrasid. Juhan Kunderi muinajutt, kus kuningas saatis oma pojad peeglit otsima, sai palju uusi ja huvitavaid pealkirju.
Edasine võistlus toimus üheksas pesas, kus meeskond sai olla 5 minutit ning siis tuli liikuda edasi järgmisesse pessa ülesandeid lahendama.
Pesad olid:
1.      IT mäng – interaktiivne vastamine küsimustele.
2.      Rahvajutt- pusle kokkupanek ja küsimustele vastamine.
3.      Lastekirjanikud – leida kirjanike piltide juurde nimi ja teos.
4.      Luuletus – eelnevalt kodus loetud L. Tungla raamatust „Marjajuur lume all“ oli luuletuses „Jõudu“ kadunud luuleridade algused, mis tulid kirjutada õigesse kohta.
5.      Mõistatused ja vanasõnad – vanasõnade alguse ja lõpu sobitamine ning mõistatuse kleepimine õigeks vastuseks oleva pildi alla
6.      Illustratsioonid – leida piltide hulgast erinevate kirjanike raamatute illustratsioonid.
7.      Salakiri – A. Langeni ja C. Droopi raamatu „Felix maailma laste juures“ põhjal küsimustele vastamine ja ruudustiku abil salakirja lahendamine
8.      Ajakirjad – uurida ajakirju „Hea Laps“  ja täita tabel kirjanike intervjuudes antud vastuste põhjal
9.      Töö raamatuga – kasutades H. Jõgisalu ja L. Tihkan raamatut „Lugusid vanalt Läänemaalt“  uurida sisukorda ja leida üles nõutud lõigud.
Lõbusas ja lustlikus võistlusmängus (loe: olümpiaad) olid võitjad kõik, kes osalesid: õpilased said uusi teadmisi ja meeskonnatöö kogemusi ning õpetajad, kes aitasid kohtunikena üritust läbi viia. Ladusa korralduse ja ülesannete koostamise tagasid Kaire Pärnpuu, Astrid Paulus, Astrid Sumberg, Pille Kaisel, Anne Kruus, Ene Jundas ja Liina Vaimla.
Auhinnad anti välja kahes kategoorias.
Viktoriin:
1. koht Oru Kool – Reena Roos, Mikk Naar, Märten Matthias Rääli, õpetaja Aina Aasna
2. koht Haapsalu Gümnaasiumi 4a klass -  Anni Kallas, Laura Huul, Eete Rajasalu, õpetaja Helge Käär
3. koht – Virtsu Kool -  Hanna Malk, Johanna Jõgi, Alari Nuut, õpetajad Heli Allvee ja Tiina Markus
Olümpiaadi üldvõitjad:
1.koht Oru Kool - Reena Roos, Mikk Naar, Märten Matthias Rääli, õpetaja Aina Aasna
2. koht Virtsu Kool - Hanna Malk, Johanna Jõgi, Alari Nuut, õpetajad Heli Allvee ja Tiina Markus
3. koht Lihula Gümnaasium – Katrin Veek, Birgit MIkkus, Keitlin Nikkel, õpetaja Eda Aavik
Kohtume järgmisel aastal. Seniks aga õppigem ja lugegem.

Kaire Pärnpuu
Lihula Gümnaasiumi raamatukoguhoidjaNo comments:

Post a Comment