Saturday, January 28, 2017

Ülemaailmne Eesti laste kultuuriküsitlus “Mina ka!”

Laste ja noorte kultuuriaastal 2017 on käimas ülemaailmne laste küsitlus „Mina ka!“, et saada rohkem teada Eesti laste elust ja tegemistest nii Eestis kui ka välismaal.

Küsitleme 7–12aastaseid lapsi ja oleme tänulikud, kui annate küsitlused internetis aadressil minaka.ee/kysitlusvõi paberil lastele täita.

Küsitluses on tähelepanu all laste märkamised Eestist, koolielu, tegutsemine vabal ajal ja kultuurilised eelistused. Eesti Vabariigi aastapäeva eel sobib küsitluse teema hästi üheks koolitunni osaks. Küsitlus on eesti keeles. Vajadusel võib seda lastele tõlkida ja vastata erinevates keeltes. Nii mõnelegi küsimusele saab läheneda loominguliselt ja ükski vastus pole vale. Kui mõni küsimus on liiga raske, võib selle vahele jätta.

Loetavalt paberile vastatud küsitluslehed palume skaneerida ja saata meiliaadressil anneli@elk.ee või postiga aadressil Eesti Lastekirjanduse Keskus, Pikk 73, 10113 Tallinn. Vastused pange teele hiljemalt 20. veebruaril.

Me ei jaga saadud meiliaadresse kolmandatele isikutele ega kasuta neid mujal kui loosimisel.

Vastanute vahel loosime 1. märtsil elamuslikke auhindu ja kolmele klassile kokkuleppelisel ajal tasuta teematunni Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Teematunnist huvitatud klasside õpetajatel palume saata koos klassi vastustega meilile ka loosis osalemise soovi kinnitus.

2017 on laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!”, mille eesmärk on väärtustada last ja noort kui kultuuriloojat ja publikut. Teema-aasta on ellu kutsutud Kultuuriministeeriumi poolt ja seda viib läbi Eesti Lastekirjanduse Keskus. Teema-aastast inspireeritud trükise annab välja Eesti Instituut.

Teie abi eest ette tänades

Eesti Instituut ja Eesti Lastekirjanduse Keskus

Lisainfo: minaka.ee

Anneli Kengsepp
Arendusjuht
Eesti Lastekirjanduse Keskus
e-post anneli@elk.ee

No comments:

Post a Comment